Pierwsza sesja Rady Gminy Klembów

W dniu 22 listopada 2018 r. odbyła się I sesja Rady Gminy Klembów kadencji 2018-2023.

Wszyscy Radni oraz Wójt Rafał Mathiak złożyli ślubowanie.  Wybrano przewodniczącego rady oraz wiceprzewodniczących. Przewodniczącym został radny Michał Wąsik, zaś Wiceprzewodniczącymi radna Halina Adamska oraz radna Emilia Kamińska.

Wszystkim Radnym życzymy dobrej owocnej pracy i współpracy dla dobra mieszkańców Gminy Klembów.

Źródło: UG Klembów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.