Poczta Życia Powiatu: Stanowisko Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej Kobyłka, dotyczące rezygnacji z funkcji wiceburmistrza Kariny Jaźwińskiej

1bf83-95e10-logo_mws_ulotki_czerw

Kobyłkowskie Koło Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej wyraża swoje zaniepokojenie wydarzeniami, jakie w ostatnich dniach miały miejsce w kobyłkowskim urzędzie miasta. Dotyczy ono między innymi niespodziewanej rezygnacji Pani Kariny Jaźwińskiej z funkcji Zastępcy Burmistrza Miasta Kobyłka.

W naszej ocenie dalece niestosownym jest fakt, braku zajęcia w tej sprawie oficjalnego stanowiska przez Burmistrza miasta, Pana Roberta Roguskiego i przedstawienia go do publicznej wiadomości.
W dniu 13 grudnia 2017 roku dowiadujemy się z lokalnej prasy (Wieści Podwarszawskie), że była to autonomiczna decyzja Pani v-ce Burmistrz a została ona podjęta po przeprowadzonej rozmowie z Burmistrzem, dotyczącej „nadzoru nad sprawami merytorycznymi w wydziałach podległych Pani Karinie Jaźwińskiej”.
Takie stwierdzenie Burmistrza może prowadzić do wysnuwania niepokojących wniosków, dotyczących prawidłowego funkcjonowania poszczególnych struktur urzędu oraz właściwego nadzoru nad zadaniami realizowanymi w tych działach.
Na stronie internetowej urzędu miasta często pojawiają się mało istotne dla mieszkańców informacje. Wydaje się, że z czystego szacunku dla mieszkańców naszego miasta, należałoby zamieścić na tej stronie chociażby krótką informację o rezygnacji pracownika z tak ważnego dla miasta stanowiska, podać powody tej rezygnacji a także podziękować mu za dotychczasową wieloletnią współpracę.
Niestety do chwili obecnej nie miało to miejsca. Budzi to obawy o faktyczny powód złożenia tej rezygnacji przez Panią Karinę Jaźwińską.
Do chwili obecnej nie przekazano także żadnej informacji czy na stanowisko zastępcy burmistrza będzie powołana nowa osoba. W programie najbliższej sesji Rady Miasta Kobyłka również nie przewidziano punktu w którym byłaby poruszana omawiana kwestia.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.