Podpisanie umowy dotacyjnej w ramach FDS

Powiat wołomiński otrzymał dofinansowania na realizację inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Umowę pomiędzy Powiatem Wołomińskim i Wojewodą Mazowieckim w obecności Andrzeja Bittela Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury podpisali: Wojewoda Zdzisław Sipiera, Starosta Adam Lubiak oraz Wicestarosta Robert Szydlik.

– Przekazuję dofinansowanie z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych przyznane dla powiatu Wołomińskiego ? największego powiatu na Mazowszu. Środki te przeznaczone będą na inwestycje drogowe istotne dla mieszkańców powiatu. ? powiedział Wojewoda.

Podczas spotkania Minister Andrzej Bittel poinformował również, że dzięki umowie z PKP pociągi dalekobieżne będą się zatrzymywać na stacji w Wołominie.Powiat wołomiński otrzymał dofinansowanie na zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w m. Zwierzyniec”. Powiat Wołomiński w 2019 roku realizuje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w m. Zwierzyniec”, polegające na rozbudowie drogi powiatowej o długości 1 600 m.

W ramach zadania wykonana zostanie m. in. jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych oraz pobocze. Wykonane zostanie również oznakowanie poziome oraz pionowe jezdni. Ponadto do poprawy bezpieczeństwa przyczyni się wykonanie barier drogowych.
Wartość projektu po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych to 5 554 547,41 zł, zaś wysokość dofinansowania przekazanego przez Wojewodę w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 4 443 637,00 zł (80 % kosztów kwalifikowanych)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.