Podsumowanie głosowania w ramach Radzymińskiego Budżetu Partycypacyjnego 2020

18 listopada 2019 roku zaprezentowano wyniki głosowania mieszkańców gminy Radzymin nad propozycjami projektów zgłoszonych w ramach Radzymińskiego Budżetu Partycypacyjnego 2020. Oto kilka najważniejszych danych, przedstawiających proces głosowania w liczbach:

 • razem oddano 7450 głosów;
 • 6543 to głosy ważne, z czego 4221 głosów oddano poprzez platformę internetową,
  a 2322 poprzez papierowe karty do głosowania;
 • osób głosujących było 3974, dla porównania w głosowaniu RBP 2019 udział wzięły 3123 osoby;
 • 3518 osób oddało głosy ważne, w tym 2243 w sposób elektroniczny, a 1275 poprzez karty papierowe;
 • kobiety oddały łącznie 4118 głosów;
 • mężczyźni oddali 3332 głosy;
 • na projekty z obszarów wiejskich przeznaczono 370.500,00 zł (tj. 49,4% ogółu środków przeznaczonych na RBP 2020), w tym na projekty inwestycyjne 327.500,00 zł, a na projekty nieinwestycyjne 43.000,00 zł;
 • na projekty z obszaru miejskiego przeznaczono  379.500,00 zł (tj. 50,6% ogółu środków przeznaczonych na RBP 2020), w tym na projekty inwestycyjne 250.000,00 zł, a na projekty nieinwestycyjne 129.500,00 zł;
 • do realizacji wybrano 10 projektów z 23 pozytywnie zweryfikowanych formalnie oraz merytorycznie, w tym 3 inwestycyjne i 7 nieinwestycyjnych.

Przy analizie powyższych danych proszę pamiętać, że liczba osób głosujących nie jest równa liczbie oddanych głosów, ponieważ każdy uprawniony do udziału w głosowaniu mógł oddać w sumie dwa głosy ? po jednym na wybrany projekt inwestycyjny i nieinwestycyjny.

Główne przyczyny głosów nieważnych w edycji Radzymińskiego Budżetu Partycypacyjnego 2020:

 • błędny pesel;
 • osoba nie była uprawniona do oddania głosu (zgodnie z regulaminem RBP 2020 uprawnienie do głosowania ustalane było na podstawie bazy danych osób zameldowanych w gminie Radzymin oraz – w przypadku osób nie posiadających meldunku w gminie Radzymin – na podstawie stałego rejestru wyborców i bazy danych osób posiadających Radzymińską Kartę Mieszkańca);
 • brak podpisu na papierowej karcie do głosowania;
 • nieczytelny podpis na papierowej karcie do głosowania;
 • papierową kartę do głosowania podpisała inna osoba niż wskazana na pierwszej stronie (co potwierdzone zostało w referacie Spraw Obywatelskich, poprzez porównanie podpisu
  z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego);
 • oddano więcej niż jeden głos w kategorii projektów nieinwestycyjnych i/lub więcej niż jeden głos w kategorii projektów inwestycyjnych;
 • papierowa karta niezgodna była z przyjętym wzorem i zawierała strony skserowane
  z wcześniej zaznaczonymi projektami.

Idea budżetu partycypacyjnego została uznana w 1996 roku na konferencji ONZ Habitat II za wzorcowy przykład samorządności lokalnej a ONZ zamieścił ją na liście ?dobrych praktyk?.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.