Podsumowanie projektu „Pięćdziesiąt twarzy seniora”

30 listopada br. dobiegł końca trzyletni projekt PIĘĆDZIESIĄT TWARZY SENIORA, realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO. Partnerami projektu byli: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tłuszczu, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu oraz Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie.

Projekt był skierowany do seniorów, którzy przez blisko trzy lata korzystali z wykładów /spotkań edukacyjno-integracyjnych, wyjazdów na basen, zajęć gimnastycznych, tanecznych, zajęć tai chi, grupowych i indywidualnych konsultacji z zakresu obsługi komputera, smartfona itp., zajęć rękodzielniczych oraz marszy Nordic Walking. Głównym celem projektu był rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność 50 osób starszych w Gminie oraz stworzenie atrakcyjnej  oferty edukacyjnej, podnoszącej aktywność fizyczną  i społeczną osób 55+ poprzez spotkania edukacyjne i integracyjne, zajęcia usprawniające fizycznie i manualnie. Rodzaj kierowanego wsparcia został poprzedzony wcześniejszą diagnozą, przeprowadzoną przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej wśród osób starszych, korzystających z zajęć w tłuszczańskim UTW.

Corocznie, w ramach podsumowania dotychczasowych działań, organizowana była konferencja, która w tym roku nie mogła się odbyć. Dlatego za zgodą Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w ramach podsumowania zostały przekazane uczestnikom projektu okolicznościowe paczki. W paczkach znalazły się także piękne kartki wykonane przez Caritas wraz z życzeniami od Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka oraz świąteczny opłatek przekazany przez Dziekana Dariusza Skwarskiego.

Projekt PIĘĆDZIESIĄT TWARZY SENIORA był współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Więcej informacji z Tłuszcza

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 15 do 19 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - Rozbudowa Zespołu Szkół w Kozłach

Tłuszcz – Rozbudowa Zespołu Szkół w Kozłach

Rozbudowa Zespołu Szkół w Kozłach jest inwestycją, która właśnie się rozpoczyna. Do tej pory uniemożliwiał ją brak gruntów, jednak po ich wykupie za [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - wiosenne prace porządkowe

Tłuszcz – wiosenne prace porządkowe

Dla czystości, bezpieczeństwa i estetyki rozpoczęły się wiosenne prace porządkowe i na ulicę gminy wyjechały maszyny do czyszczenia ulic na mokro. Prace będą [...]
0 komentarzy
Kobyłka - informacja o wynikach WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2024

W Tłuszczu będzie druga tura

W Tłuszczu odbędzie się druga tura. Przeszli do niej dwaj kandydaci na burmistrza: Beata Skulimowska, na którą głosowało 3230, czyli 36,60% wyborców i [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - spotkanie z przedstawicielami PKP S.A.

Tłuszcz – spotkanie z przedstawicielami PKP S.A.

Merytoryczne spotkanie Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka z przedstawicielami Zarządu PKP S.A.- Dariuszem Grajdą oraz Andrzejem Bułczyńskim zaowocuje rozwiązaniem wielu problemów związanych z infrastrukturą [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - Biesiady z książką

Tłuszcz – Biesiady z książką

Tłuszczańskie Biesiady z książką obchodziły dziś swoje 28 urodziny. Jest to jedno z najdłużej organizowanych wydarzeń kulturalnych przez Bibliotekę na Mazowszu. Hasło tegorocznej [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - kolejne kilometry wodociągów już wkrótce

Tłuszcz – kolejne kilometry wodociągów już wkrótce

161 km sieci wodociągowej już wkrótce zwiększy się o kolejne kilometry. Na platformie zamówień publicznych ukazało się postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji technicznej [...]
0 komentarzy
Wizytacja w Zespole Szkół w Jasienicy

Wizytacja w Zespole Szkół w Jasienicy

Wykonywanie inwestycji, rozwój gminy i poprawa warunków są filarem samorządu i priorytetem dla jego przedstawicieli. Inwestycje wykonane w Zespole Szkół w Jasienicy są [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - kolejny krok w kierunku budowy nowej oczyszczalni ścieków

Tłuszcz – kolejny krok w kierunku budowy nowej oczyszczalni ścieków

Budowa nowej oczyszczalni ścieków będzie największym wyzwaniem inwestycyjnym na najbliższe lata. Zbiorcze zestawienie kosztów wskazuje, że koszt budowy oczyszczalni wraz z farmą fotowoltaiczną [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - oddaj głos w wyborach samorządowych

Tłuszcz – oddaj głos w wyborach samorządowych

W najbliższą niedzielę 7 kwietnia wybierzemy Burmistrza, Radnych Rady Miejskiej, Radnych Powiatu Wołomińskiego oraz przedstawicieli w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Głosowanie w lokalach wyborczych [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.