Podziękowania dla dawców krwi

Wszystkim osobom, które oddały krew niezbędną dla ratowania życia naszego syna i męża składamy gorące podziękowania. Nasz apel spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony Państwa i żywą reakcją. Wiele osób przyszło nam z pomocą. Krwi oddanej dla Rafała potrzeba było bardzo dużo, jednak spontaniczna reakcja Państwa spowodowała to, że w krótkim czasie ilość potrzebna dla ratowania życia naszego bliskiego została zaspokojona, pozostała ilość krwi posłuży innym chorym, którzy trafią pod opiekę lekarzy w szpitalu w Międzylesiu, a których życie będzie zagrożone.

Halina i Izabella Wiatrak z rodziną