Pomoc dla osób bezdomnych w województwie mazowieckim

Pomoc dla osób bezdomnych w województwie mazowieckim

W związku z sezonem zimowym podczas posiedzenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego omówiono stan gotowości mazowieckich służb do sezonu zimowego. Wojewoda Mazowiecki zaapelował do wszystkich samorządów
z województwa mazowieckiego, aby w okresie zimowym zwrócić szczególną uwagę na potrzeby osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością oraz samotnych starszych osób, wymagających pomocy.

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) działa całodobowa infolinia 987. Pod bezpłatnym numerem można uzyskać informacje dotyczące pomocy dla osób bezdomnych. W 2021 roku Wojewoda Mazowiecki przekazał 440 tys. zł w drodze otwartego konkursu 9 organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych związanych ze wsparciem osób bezdomnych z terenu województwa mazowieckiego.

W okresie jesienno-zimowym powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na najbardziej potrzebujących. Nie bądźmy obojętni i zwróćmy szczególną uwagę na osoby bezdomne. Pamiętajmy także o samotnych, szczególnie starszych osobach potrzebujących pomocy. Pod numerem 987 otrzymają Państwo informacje, o tym jak można pomóc osobom bezdomnym, gdzie znajduje się najbliższe schronisko, jadłodajnia oraz punkt pomocy medycznej dla potrzebujących ? powiedział Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pod bezpłatnym numerem 987  udziela informacji o różnych formach pomocy dla osób bezdomnych tj. m.in.: jadłodajniach, schroniskach, noclegowniach.

W przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Rejestr miejsc udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Portal Gov.pl (www.gov.pl)) opublikowany jest szczegółowy rejestr z adresami schronisk, noclegowni i ogrzewalni udzielającymi tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych.

Zgodnie z prawem, udzielenie schronienia osobom bezdomnym jest zadaniem własnym gminy i ma charakter obowiązkowy. Ponadto, gmina jest zobowiązana do zabezpieczenia miejsc, w których ta pomoc będzie zapewniana. Ustawa przewiduje 4 rodzaje miejsc udzielania tymczasowego schronienia, tj. schronisko dla osób bezdomnych, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegownię czy ogrzewalnię.

Wojewoda Mazowiecki 29 października br. skierował pismo do jednostek samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego, które nie realizują zadania własnego ? z pilną prośbą o konieczności zapewnienia schronienia dla osób dotkniętych bezdomnością oraz niezwłoczne przesłanie na ten temat informacji. Natomiast Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 9 listopada br. zorganizował wideokonferencję na temat realizacji przez gminy zadania obowiązkowego polegającego na zapewnieniu tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności.

Podczas posiedzenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego szczególną uwagę poświęcono ochronie osób bezdomnych przed wychłodzeniem. Działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności prowadzą m.in. Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu i Komenda Stołeczna Policji. Wśród rekomendacji Wojewody przekazanym służbom znalazł się zapis o wzmożeniu działań prewencyjnych i informacyjnych w zakresie kontrolowania miejsc przebywania osób zagrożonych wychłodzeniem, w celu udzielenia im pomocy.

Ponadto w związku z sytuacją epidemiczną, 2 i 3 grudnia br. do 59 placówek udzielających schronienia osobom w kryzysie bezdomności funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego dostarczone zostały środki ochrony osobistej: 152 tys. maseczek, 76 tys. rękawiczek, 1 514 opakowań płynu 5l do dezynfekcji.

W 2021 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Dofinansowanie otrzymały 3 organizacje pozarządowe z terenu województwa mazowieckiego w łącznej kwocie 548 670,00 zł.

Działania Państwowej Straży Pożarnej z ternu województwa mazowieckiego

Czad ? cichy zabójca!

W związku z rozpoczęciem się sezonu grzewczego, a wraz z nim wzrostu ryzyka pojawienia się przypadków zatruć osób tlenkiem węgla (czadem) z uwagi na niewłaściwe eksploatowanie urządzeń grzewczych, Państwowa Straż Pożarna przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa pożarowego w domach, do których należą m.in. okresowe przeglądy instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych i kominowych dokonane przez wykwalifikowanego kominiarza oraz osoby z odpowiednimi uprawnieniami do kontroli instalacji gazowej lub elektrycznej.

Ponadto, w trakcie sezonu grzewczego Państwowa Straż Pożarna od października 2021 r. do marca 2022 r. realizuje ogólnopolską kampanie edukacyjno-informacyjną na temat zagrożeń związanych z pożarami oraz zatruciem tlenkiem węgla w obiektach mieszkalnych ?Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!? przeznaczoną m.in dla: dzieci i młodzieży szkolnej oraz do seniorów.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

 

Więcej informacji z Mazowsza

Informacje z Mazowsza

Informacje z Mazowsza

W tym wydaniu programu informacyjnego samorządu województwa mazowieckiego „Informacje z Mazowsza” mówimy m.in. o rekordowych inwestycjach drogowych na Mazowszu, ponad 5 mln zł [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 20 do 24 maja planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy

Przywrócenie dwutorowego ruchu pociągów na liniach R8 i R2

Koleje Mazowieckie informują, że w związku z zakończeniem prac na linii nr 8 i linii nr 2 zostanie przywrócony dwutorowy ruch pociągów: od [...]
0 komentarzy

Mazowieckie miasta, miasteczka i wsie w obiektywie

Architektura, zabytki, pejzaże mazowieckich miast, miasteczek i wsi to temat tegorocznej edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”. Samorząd Mazowsza nagrodzi najlepsze zdjęcia wykonane [...]
0 komentarzy

Kolarski weekend ŻTC BIKE RACE za nami

W weekend odbył się odpowiednio trzeci i czwarty etap ŻTC BIKE RACE. W sobotę kolarski peleton zawitał do Radzymina, dzień później rywalizacja przeniosła [...]
0 komentarzy

Utrudnienia na liniach nr R1, R3 i R8

W związku z nocną przerwą technologiczną na szlaku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia, w terminie od 19 maja do 8 czerwca, za ostatnie [...]
0 komentarzy
LOTTO Poland Bike Marathon w Górze Kalwarii

LOTTO Poland Bike Marathon w Górze Kalwarii

Podwarszawska Góra Kalwaria znów została zdobyta na rowerach górskich! Ta miejscowość o wyjątkowym kolarskim klimacie w cyklu LOTTO Poland Bike Marathon znajduje się [...]
0 komentarzy
Nastolatek też może mieć konto na PUE ZUS

Masz problem z opłacaniem składek? Zgłoś się do ZUS

Przedsiębiorcy, którzy mają problemy z opłacaniem składek w ZUS mogą wystąpić o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty. Zawarcie ugody [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Legionowskim i Nowodworskim

W dniach od 15 do 23 maja planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Legionowskiego i Nowodworskiego. Obszar Data rozpoczęcia [...]
0 komentarzy
Nastolatek też może mieć konto na PUE ZUS

Nastolatek też może mieć konto na PUE ZUS

Nie tylko osoby pełnoletnie mogą mieć swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Niewiele osób wie, że takie konto może też mieć nastolatek, [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.