Pomoc w walce z depresją u dzieci i młodzieży

Pomoc w walce z depresją u dzieci i młodzieży

Rodzicu! Depresja to podstępna choroba, która atakuje już w młodym wieku. To aktualnie najczęściej występująca choroba psychiczna, której głównym problemem jest niska wykrywalność. Jeśli podejrzewasz ją u swojego dziecka, szukasz pomocy w poradzeniu sobie z jego emocjami, nie czekaj i skorzystaj z bezpłatnej konsultacji ze specjalistą.

Samorząd Województwa Mazowieckiego prowadzi program polityki zdrowotnej, mający na celu niesienie pomocy dla dzieci i młodzieży zmagających się z depresją. W ramach programu można otrzymać bezpłatnie: diagnozę, konsultację ze specjalistami oraz uczestnictwo w sesjach terapeutycznych.

Jak wziąć udział w programie?

1. W przypadku podejrzenia choroby u dziecka, należy skontaktować się z którąś z 9 powołanych do tego placówek, których listę znajdą Państwo pod tym adresem: (https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/dzialania-z-zakresu-zdrowia-publicznego/programy-polityki-zdrowotnej/profilaktyka-zaburzen-depresyjnych-wsrod-dzieci-i-mlodziezy)
2. Jeśli chory kwalifikuje się do więcia udziału, zostanie poddany przesiewowemu badaniu w celu wykrycja depresji.
3. Osoby, u których choroba zostanie stwierdzona, zostaną skierowane na konsultacje ze specjalistą, sesje terapeutyczną (maksymalnie 25 sesji), zaś osoby zdrowe będą mogły dobrowolnie wziąć udział w edukacji z zakresu profilaktyki depresji.

———————————————

Warunki kwalifikacji do programu:

  • próg wiekowy 12-21 lat;
  • zamieszkanie na terenie województwa Mazowieckiego;
  • wypełnienie druku świadomej zgody na udział w programie (w przypadku osób do 18 roku życia, druk ten wypełnia osoba aplikująca do programu oraz rodzic/opiekun prawny);
  • złożenie pisemnego oświadczenia, że nie jest się obecnie uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych oraz nie korzysta się w momencie aplikowania do programu ze zbieżnych świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Program skierowany jest również do pedagogów. Dla tej grupy osób przewidziane są szkolenia dla kadry szkół z województwa mazowieckiego. Uczestnikom szkoleń przekazywane będą informacje dotyczące m.in. specyfiki zaburzeń depresyjnych, stresu w szkole zarówno podczas nauczania stacjonarnego jak i zdalnego, który to występuje wśród dzieci i młodzieży, skuteczności odpowiednio wcześnie podjętego leczenia depresji. W ramach edukacji omówiona także zostanie kwestia reagowania i możliwości pomocy uczniom, u których zaobserwowane zostaną niepokojące zachowania.

 

Więcej informacji z Mazowsza

ZUS: Skorzystaj z 300+ w roku szkolnym 2023/2024

Od marca wyższe dodatki do emerytur i rent

Od 1 marca obowiązywać będą nowe wysokości dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez ZUS. W wyniku waloryzacji wzrosną o 12,12 proc. Najpopularniejszy z [...]
0 komentarzy
Rekordowe i groszowe emerytury. Ile wynoszą?

Od marca emerytury i renty w górę. Ile wyniesie świadczenie po waloryzacji?

Od 1 marca nastąpi waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Jest ona przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Świadczenia wzrosną o [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 4 do 8 marca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Zmieniłeś piec? Zaktualizuj deklarację CEEB

Zmieniłeś piec? Zaktualizuj deklarację CEEB

Od lipca 2021 roku wszyscy właściciele i zarządcy budynków zobowiązani zostali do złożenia deklaracji CEEB, czyli informacji o źródłach ciepła wykorzystywanych w budynkach. [...]
0 komentarzy
Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy może otrzymać każdy, kto zapłacił za pogrzeb. Mają do niego prawo nie tylko członkowie rodziny zmarłego, ale także osoba obca lub [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.