Ponad 8,1 tys. inwestycji w Warszawie i okolicach

Ponad 8,1 tys. zrealizowanych inwestycji w Warszawie i okolicznych powiatach oraz ponad 7,5 mld zł dofinansowania z budżetu województwa i funduszy unijnych – tak przedstawia się bilans mijającej kadencji samorządu województwa mazowieckiego. Dzisiaj w Warszawie dokonania ostatnich pięciu lat podsumowali marszałek Adam Struzik, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski i radna województwa mazowieckiego Wioletta Paprocka-Ślusarska.

W Warszawie i regionach warszawskim wschodnim i zachodnim wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego i środków unijnych otrzymało ponad 8,1 tys. inwestycji i projektów. – Przeznaczyliśmy na ten cel ponad 7,5 mld zł – informuje marszałek Adam Struzik. – Dzięki tym środkom dofinansowaliśmy szpitale i placówki medyczne, muzea i teatry, a także szkoły i placówki edukacyjne. Tylko na pomoc lokalnym samorządom w ramach naszych autorskich programów wsparcia przeznaczyliśmy ponad 817 mln zł.

– Kończąca się kadencja była pod wieloma względami wyjątkowa. Po pierwsze trwała najdłużej z dotychczasowych, ale najważniejsze jest to, że od 2018 r. dzięki decyzjom sejmiku na terenie Warszawy i okolicznych powiatów powstały inwestycje za ponad 7,5 mld zł. Przykładem niech będą nasze placówki medyczne, a wśród nich Mazowiecki Szpital Bródnowski ze wsparciem ponad 249 mln zł czy środki na inwestycje w muzeach i teatrach z dofinansowaniem przekraczającym ponad 225 mln zł. Wsparcie udzielane przez sejmik było, jest i będzie bardzo ważnym impulsem rozwojowym regionu warszawskiego i całego Mazowsza – podkreśla przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski.

W mijającej kadencji Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył dla Warszawy i okolicznych powiatów:

 • 1 mld 140 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego na drogi wojewódzkie;
 • 4 mld 276 mln zł z Unii Europejskiej na 2602 projektów w ramach RPO WM 2014-2020;
 • 941 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego na inwestycje w placówkach medycznych;
 • 817 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego na programy wsparcia;
 • 225 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego na inwestycje w muzeach i teatrach;
 • 127 mln zł z Unii Europejskiej na 73 inwestycje w ramach PROW 2014-2020;
 • 23 mln zł dodatkowej pomocy finansowej dla Warszawy i podwarszawskich gmin i powiatów na rozwój regionalny;
 • 11,6 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego na inwestycje w placówkach edukacyjnych.

Ostatnie lata pracy radnych sejmiku przyniosły realne zmiany w naszych gminach. Programy wsparcia czy to zdrowotne, czy infrastrukturalne pokazały, jak pomaga samorząd województwa – podkreśla Wioletta Paprocka-Ślusarska, radna województwa mazowieckiego. – Jestem dumna z naszego programu in vitro, dzięki któremu urodziło się ponad 700 dzieci. Ten program pokazuje, że samorządowiec zawsze powinien być blisko mieszkańców i ich potrzeb. Kolejne lata powinny być kontynuacją działań na rzecz poprawy jakości życia. Nasi mieszkańcy chcą oddychać czystym powietrzem, korzystać z dobrych, bezpiecznych ścieżek rowerowych, oświetlonych dróg i miejsc zabawy dla najmłodszych. Musimy postawić też na miejsca aktywności dla seniorów. Zadbać o środki unijne. W końcu do Polski trafią pieniądze europejskie, które również pomogą w rozwoju naszego regionu.

4,4 mld zł z Unii Europejskiej

Dużym wsparciem dla regionu były środki unijne. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w Warszawie i okolicznych powiatach od 2018 r. wsparcie otrzymały w sumie 2602 projekty na łączną kwotę dofinansowania prawie 4,3 mld zł. Z kolei w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 do beneficjentów z regionów warszawskiego wschodniego i zachodniego trafiło ponad 127 mln zł na 73 inwestycje.

Ponad 1,1 mld zł na drogi wojewódzkie

W latach 2018–2024 na modernizacje i rozbudowy dróg wojewódzkich na terenie regionów warszawskiego wschodniego i zachodniego samorząd województwa przekazał ponad 1,1 mld zł.

Do największych inwestycji realizowanych w tym okresie należą:

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 (pow. grodziski);
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń–Błonie;
 • budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „WOŁOMIN” na trasie S8;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 relacji Święcice Myszczyn–Zaborów;
 • rozbudowa drogi woj. nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w miejscowości Jazgarzew;
 • budowa drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa–granica województwa;
 • budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego;
 • rozbudowa DW 637 relacji Warszawa–Węgrów;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie;
 • rozbudowa DW 634 ul. Księdza Skorupki w Ząbkach;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 (pow. otwocki);
 • budowa odcinka tzw. Paszkowianki (pow. pruszkowski);
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin.

Ponad 941 mln zł na inwestycje w placówkach medycznych

Na inwestycje w warszawskich i podwarszawskich szpitalach i placówkach medycznych sejmik województwa przeznaczył ponad 941 mln zł.

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie otrzymał ponad 249 mln zł. Największe dofinansowane przez sejmik województwa inwestycje to: przebudową pomieszczeń II piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego (31,8 mln zł), adaptacja IV piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Rehabilitacji (21,6 mln zł), adaptacja V piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki (12,7 mln zł), przebudowa pomieszczeń SOR (13,4 mln zł), modernizacja oddziałów szpitalnych na III i V piętrze wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. przy ul. Górczewskiej 89 (5,7 mln zł), informatyzacja szpitala (9 mln zł), przebudowa obiektu przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie wraz z zakupem wyposażenia i specjalistycznych urządzeń dla potrzeb Śródmiejskiego Centrum Specjalistycznego w zakresie pracowni hemodynamiki, pracowni elektrofizjologii, przychodni specjalistycznej oraz izby przyjęć (10 mln zł).

Na inwestycje w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie sejmik województwa przeznaczył ponad 108 mln zł, w tym na modernizację oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego – 26,6 mln zł, zakup robota chirurgicznego da Vinci – 9,6 mln zł, zakup angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Angiografii i Hemodynamiki – 5,8 mln zł.

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. otrzymało ponad 180 mln zł. Największe inwestycje to: rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie (33,7 mln zł), adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie (31,9 mln zł), poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie (8 mln zł), poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. W. Roeflera w Pruszkowie – etap I dokumentacja (6,8 mln zł).

Na inwestycje w szpitalu dziecięcym przy ul Niekłańskiej w Warszawie władze regionu przeznaczyły ponad 92 mln zł. Do największych inwestycji należą: modernizacja pomieszczeń II p. budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki (18,6 mln zł), modernizacja oddziału pediatrii (13,8 mln zł), Modernizacja pomieszczeń I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Dermatologii (13,7 mln zł), modernizacja oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej (10,4 mln zł), modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji apteki szpitalnej w budynku B1 (9,5 mln zł),

Do Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie trafiło ponad 75,6 mln zł. Największa inwestycja dofinansowana przez sejmik województwa to poprawa efektywności energetycznej budynków (50 mln zł).

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym otrzymał 64,6 mln zł. Do największych inwestycji należą: modernizacja Pawilonu III (blisko 11 mln zł) oraz modernizacja Oddziału Rehabilitacji w Pawilonie II B (blisko 4 mln zł).

Ponad 58,3 mln zł na inwestycje otrzymało Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii. Do największych inwestycji należą: modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A (26,2 mln zł) i zagospodarowanie terenu szpitala w Józefowie przy ul. 3-go Maja 127 (2,3 mln zł).

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku otrzymało ponad 52 mln zł na inwestycje. Największe z nich to: modernizacja dachu w części zachodniej i centralnej pawilonu głównego oraz w budynku B (4 mln zł), przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego w pawilonie A (3,1 mln zł), przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego pawilonu głównego przy ul. Reymonta (12,2 mln zł), przebudowa i rozbudowa pawilonu C przy ul. Reymonyta (17,4 mln zł), adaptacja pawilonu izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy (4,7 mln zł).

Na prace w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie sejmik województwa przeznaczył ponad 32 mln zł. Najwięcej środków pochłonęła modernizacja oddziałów szpitalnych (15,9 mln zł), wykonanie dróg pożarowych na terenie szpitala nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 – II  etap (4,4 mln zł), modernizacja pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych wraz z pomieszczeniami administracyjnymi przy ul. Nowowiejskiej 27 (2,6 mln zł), termomodernizacja budynków przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 (4,5 mln zł).

Do Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie trafiło ponad 9,2 mln zł. Największe inwestycje to: zakup tomografu komputerowego wraz z przystosowaniem pomieszczeń (2,6 mln zł), rozbudowa medycznego systemu informatycznego poprzez podniesienie Optimed Standard do wersji Optimed Next wraz z doposażeniem serwerowni (1,6 mln zł) oraz modernizacja budynku Poradni Chorób Zakaźnych (2 mln zł).

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans”, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie otrzymała ponad 16,1 mln zł na inwestycje. Największe z nich to: zakup ambulansów (6,6 mln zł), remont obiektu przy ul. Wydawniczej 70 w Warszawie z przeznaczeniem na stację wyczekiwania ZRM – przeciwdziałanie COVID 19 (blisko 2 mln zł).

Ponad 817 mln zł na programy wsparcia

Sejmik Województwa Mazowieckiego prowadzi w sumie już ponad 20 programów wsparcia dla samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. W sumie w Warszawie i okolicznych powiatach dofinansowanie otrzymało ponad 4,6 tys. projektów na łączną kwotę ponad 817 mln zł.

 • „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”

W ramach programu gminy i powiaty mogą otrzymać dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego na ważne i strategiczne inwestycje mające wpływ na rozwój całego regionu. W Warszawie i okolicznych powiatach wsparcie w wysokości ponad 599 mln zł otrzymało 231 takich projektów.

„Mazowsze dla sportu”

Sejmik Województwa Mazowieckiego dofinansowuje obiekty sportowe, m.in. boiska, hale sportowe, korty tenisowe, lodowiska czy pumptracki w całym regionie. W latach 2018–2024 w Warszawie i okolicach w ramach programu „Mazowsze dla sportu” wsparcie otrzymało 336 projektów sportowych. Łącznie to blisko 64 mln zł.

 • „Mazowsze dla straży pożarnych”

Na dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego już od ponad 18 lat mogą liczyć ochotnicze straże pożarne. W ostatniej kadencji samorządu województwa mazowieckiego do druhów z Warszawy i okolicznych powiatów trafiło ponad 29,5 mln zł, co pozwoliło na dofinansowanie w sumie 827 inwestycji, w tym zakup 126 wozów strażackich i 300 remontów lub modernizacji w strażnicach OSP.

 • „Mazowsze dla sołectw”

W ramach programu „Mazowsze dla sołectw” na pomoc finansową mogą liczyć niewielkie inwestycje w sołectwach, takie jak budowa oświetlenia lub wymiana na energooszczędne, doposażenie placów zabaw czy budowa chodników. W latach 2018–2024 samorząd województwa mazowieckiego dofinansował 1202 takie inwestycje w podwarszawskich powiatach na ponad 13 mln zł.

 • „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”

W ramach tego nowego programu gminy mogą otrzymać wsparcie na budowę lub remonty świetlic wiejskich, gminnych czy domów kultury. Wśród dofinansowanych projektów znalazło się 88 inwestycji podwarszawskich powiatów. Na ich realizację sejmik przeznaczył ponad 13 mln zł.

 • „Autobusy dla mazowieckich szkół”

„Autobusy dla mazowieckich szkół” to jeden z nowych programów wsparcia, które w ubiegłym roku były prowadzone w ramach pilotażu. Dzięki niemu gminy z regionu mogą kupić autobusy dowożące uczniów do szkół. Do tej pory w regionach warszawskim wschodnim i zachodnim ponad 6,3 mln zł dofinansowania samorząd województwa przeznaczył na zakup 16 autobusów.

 • „Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich”

W ramach programu w ostatnich latach wsparcie otrzymało 415 kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych z podwarszawskich powiatów. To środki m.in. na zakup wyposażenia kuchni, dostosowanie świetlicy wiejskiej czy warsztaty. Sejmik przeznaczył na ten cel ponad 2,6 mln zł.

 • „Mazowsze dla orkiestr”

Na wsparcie w zakupie instrumentów muzycznych mogą liczyć orkiestry z województwa. W subregionach warszawskim wschodnim i zachodnim dofinansowanie w wysokości 242 tys. zł otrzymało 5 projektów.

 • „Mazowsze dla zabytków”

Na wsparcie samorządu województwa mogą liczyć właściciele obiektów zabytkowych. W ramach programu „Mazowsze dla zabytków” ponad 12,6 mln zł dofinansowania trafiło na renowację 147 obiektów zabytkowych z Warszawy i okolicznych powiatów.

 • „Mazowsze dla klimatu”

Sejmik dofinansowuje proekologiczne projekty. W ramach programu „Mazowsze dla klimatu” dofinansowanie otrzymały w sumie 74 projekty z Warszawy i okolicznych powiatów na łączną kwotę ponad 7,6 mln zł.

 • „Mazowsze dla czystego powietrza”

Kolejnym proekologicznym programem jest „Mazowsze dla czystego powietrza”. Do tej pory ponad 14,3 mln zł dofinansowania otrzymało 315 projektów z Warszawy i okolicznych powiatów.

 • „Mazowsze dla czystego ciepła”

Sejmik Mazowsza wspiera samorządy lokalne w zwalczeniu ubóstwa energetycznego w regionie. Dofinansowanie mogą pozyskać gminy, które wdrażają pogramy, dzięki którym mieszkańcy mogą uzyskać dodatki do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne i termomodernizację budynku. W subregionach warszawskim wschodnim i zachodnim dofinansowanie w wysokości 859 tys. zł otrzymało 7 takich projektów.

 • „Mazowsze dla działkowców”

Sejmik Województwa Mazowieckiego dofinansowuje także inwestycje w ogrodach działkowych. W Warszawie i okolicach do tej pory takie wsparcie otrzymało 240 projektów. Łączna kwota dofinansowania to ponad 602 tys. zł.

 • „Mazowsze dla zdrowia kobiety”

W ramach programu profilaktycznego „Mazowsze dla zdrowia kobiety” w podwarszawskich powiatach zostało zrealizowanych 7 projektów. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel ponad 404 tys. zł.

 • „Mazowsze dla zdrowia”

W tym roku program „Mazowsze dla zdrowia kobiety” został rozszerzony i zmienił nazwę na „Mazowsze dla zdrowia”. W Warszawie i okolicznych powiatach sejmik województwa dofinansował 7 takich projektów kwotą ponad 585 tys. zł.

 • „Mazowsze dla seniorów”

W ramach programu samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie inicjatyw podejmowanych przez gminne rady seniorów. W ostatnich latach taką pomoc otrzymało 96 projektów skierowanych do seniorów mieszkających w Warszawie i okolicach. Łączna kwota wsparcia to ponad 2,5 mln zł.

 • „Mazowsze dla młodzieży”

„Mazowsze dla młodzieży” to program skierowany do młodzieżowych rad miast, gmin i powiatów. Mogą one otrzymać dofinansowanie do prowadzonych przez siebie projektów. Do tej pory w Warszawie i okolicach dofinansowanie w wysokości ponad 1,5 mln zł otrzymało 81 takich inicjatyw.

 • „Mazowsze dla miejsc pamięci”

Jednym z nowych programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego jest „Mazowsze dla miejsc pamięci”. To środki na modernizację i remonty ważnych dla lokalnych społeczności miejsc pamięci – pomników, krzyży, kapliczek, mogił itp. W Warszawie i okolicznych powiatach wsparcie w wysokości ponad 254 tys. zł otrzymało 6 takich projektów.

 • „Mazowsze dla zwierząt”

Mazowieckie gminy i powiaty mogą liczyć na pomoc sejmiku w zapobieganiu bezdomności zwierząt i utrzymywaniu schronisk. W Warszawie i okolicznych powiatach w ostatnich latach wsparcie otrzymało 125 takich projektów. To w sumie ponad 1,7 mln zł dofinansowania.

 • Drogi dojazdowe do gruntów rolnych

Zarząd województwa przyznał dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dawny FOGR). Do tej pory w regionach warszawskim wschodnim i zachodnim wsparcie otrzymały 283 inwestycje. Na ten cel ze środków budżetu województwa przeznaczono ponad 40,4 mln zł.

 • „Mazowsze dla melioracji”

Sejmik województwa wspiera także zadania dotyczące melioracji w regionach warszawskim wschodnim i zachodnim. Do tej pory dofinansowanie w wysokości ponad 2,5 mln zł otrzymało 37 takich projektów.

 • „Mazowiecki instrument wsparcia systemu monitoringu suszy rolniczej”

Kolejnym programem skierowanym do terenów wiejskich jest „Mazowiecki instrument wsparcia systemu monitoringu suszy rolniczej”. Do tej pory w ramach tego programu samorząd województwa dofinansował 4 projekty z regionu warszawskiego wschodniego i zachodniego. Łączne wsparcie to 192 tys. zł.

 • „Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”

W 2019 r. samorząd województwa mazowieckiego prowadził „Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. W regionach warszawskim wschodnim i zachodnim  dofinansowanie w wysokości blisko 2,5  mln zł otrzymało 56 projektów.

 • „Mazowsze dla oświaty”

W odpowiedzi na wyzwania edukacyjne związane z pandemią COVID-19 i nauką zdalną samorząd województwa prowadził program doskonalenia kompetencji edukacyjnych dla nauczycieli i dyrektorów z mazowieckich szkół. W Warszawie i okolicznych powiatach zrealizowano 5 takich projektów na łączą kwotę dofinansowania 630 tys. zł.

Ponad 225 mln zł na inwestycje w muzeach i teatrach

Placówki kultury z Warszawy i regionów warszawskiego wschodniego i zachodniego otrzymały w sumie ponad 225 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego na inwestycje.

Na inwestycje w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie sejmik województwa przeznaczył ponad 58,8 mln zł. Największe z nich to modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego (44,8 mln zł), wykonanie wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego (15 mln zł) oraz budowa i wyposażenie pawilonu magazynowego w ośrodku magazynowo-studyjnym w Rybnie (2,3 mln zł).

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego otrzymał ponad 51,5 mln zł. Największe inwestycje to zakup i montaż systemu nagłośnienia do sali widowiskowej (blisko 13,3 mln zł), utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach (11,6 mln zł), modernizacja obiektu Bursy – etap III (9,5 mln zł), zakup trzech autokarów (5,7 mln zł) oraz zakup i dostawa oświetlenia scenicznego sali widowiskowej Matecznika „Mazowsze” (3 mln zł).

Na inwestycje w Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie sejmik województwa przeznaczył ponad 13,3 mln zł. W tym ponad 12,9 mln zł na rewitalizację wilii Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie.

Do Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie trafiło ponad 14 mln zł. W tym m.in. 4,2 mln zł na budowę budynku magazynowego przy ul. Trawiastej 29 w Warszawie.

Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz jego oddział w Radzyminie otrzymały z sejmiku województwa w sumie ponad 17 mln zł na inwestycje. Jedną z największych jest dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych (11 mln zł), zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie (2,1 mln zł) oraz poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie centralnego magazynu zbiorów (blisko 1,2 mln zł). Z kolei w oddziale Muzeum w Radzyminie przebudowa budynku dozorcy cmentarza (Dom Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudowa o pawilon pochłonęła ponad 5,4 mln zł.

Do Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego trafiło ponad 17,6 mln zł. Największą inwestycją w ostatnich pięciu latach była przebudowa biblioteki, na którą samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 12,2 mln zł. Na modernizację elewacji, ścian fundamentowych i świetlików dachowych budynku im. Stanisławów Kierbedziów oraz przejścia bramowego sejmik województwa przeznaczył ponad 1,6 mln zł.

Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie otrzymał ponad 8,7 mln zł. Na rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku, w którym mieści się instytut sejmik województwa przeznaczył ponad 3,1 mln zł, a na zakup wyposażania multimedialnego blisko 2 mln zł.

Do Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie trafiło blisko 12 mln zł. Największe inwestycje to: przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe (6,8 mln zł) oraz zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw (3,8 mln zł).

Na inwestycje w Warszawskiej Operze Kameralnej sejmik województwa przeznaczył ponad 8 mln zł. Największą z nich były prace adaptacyjne pomieszczeń budynku przy ul. Konopnickiej 6 wraz z zakupem wyposażenia (4,8 mln zł).

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie otrzymało na inwestycje blisko 7 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego. Ponad 6,1 mln zł przeznaczonych zostało na poszerzenie oferty kulturalnej o wystawę Podróż na Wschód.

Sejmik województwa przeznaczył ponad 4,8 mln zł na inwestycje w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury w Warszawie, w tym ponad 1,1 mln zł na aranżację sali kinowej nr 2 w Kinie Praha.

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie na inwestycje w ostatnich latach otrzymał ponad 4 mln zł. Jedną z największych był projekt „Platforma edukacyjna Teatru Polskiego w Warszawie” (1,2 mln zł).

23 mln zł pomocy finansowej dla Warszawy i podwarszawskich gmin i powiatów

Gminy i powiaty z Mazowsza mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe z budżetu województwa mazowieckiego na rozwój regionalny. Z takiej pomocy w ostatnich latach skorzystały: m.st. Warszawa na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady – 1,8 mln zł), powiat piaseczyński na rozbudowę drogi powiatowej nr 2841W (ul. Postępu) z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 (ul. Słoneczna) na terenie gminy Lesznowola (3,4 mln zł), gmina Łomianki na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Dziekanowa Leśnego (1 mln zł), powiat wołomiński na prace remontowe na węźle S8 Wołomin, do którego dochodzi wybudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 635 na terenie gmin Wołomin i Radzymin (1,1 mln zł), miasto Otwock na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andriollego w Otwocku (352 tys. zł). Gmina Klembów otrzymała w sumie ponad 5,5 mln zł pomocy finansowej z sejmiku województwa na dwa zadania: rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 636 w m. Roszczep oraz rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica.

Powiat pruszkowski otrzymał ponad 1,5 mln zł na dwa zadania: budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W – ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rzeki Utraty, a także budowę drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPiT Mazowsze w Otrębusach. Gmina Piaseczno na realizację trzech zadań dostała ponad 8,5 mln zł. Były to: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 – Alei Polskiego Państwa Podziemnego z drogami gminnymi – Aleją 3 Maja i Aleją Kasztanów w miejscowości Piaseczno, rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 722 – ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od 0+000 km (skrzyżowanie z DK79) do 0+727 km (Rondo Solidarności) w Piasecznie, a także rozbudowę i budowę dróg: ul. Elektronicznej i Opornikowej w Piasecznie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego.

Ponad 11 mln zł na placówki edukacyjne

Inwestycje w placówkach edukacyjnych w Warszawie i okolicznych powiatach pochłonęły ponad 11,6 mln zł. Największe z nich to: zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie (3,9 mln zł), modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie, przy ul. Grenadierów 30A (1 mln zł), dostosowanie do wymogów przepisów przeciwpożarowych wraz z wymianą instalacji technicznych budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie, ul. Rakowiecka 23 (5,5 mln zł).

Największy program COVID-owy w kraju

W obliczu pandemii SARS-CoV-2 już w marcu 2020 r. samorząd województwa mazowieckiego uruchomił największy program COVID-owy w kraju finansowany ze środków unijnych. Jego głównym celem było zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią. Mazowieckie stacje pogotowia ratunkowego i podmioty lecznicze otrzymały 166 pojazdów. Nowe samochody o wartości blisko 93 mln zł zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom Mazowsza. Do mazowieckich placówek medycznych trafił także specjalistyczny sprzęt medyczny. Wśród zakupionych urządzeń znalazło się m.in. 478 kardiomonitorów, 29 tomografów komputerowych, 26 stacjonarnych aparatów RTG, 78 mobilnych aparatów cyfrowych RTG, 154 respiratory, 285 defibrylatorów z wyposażeniem, 233 specjalistyczne łóżka dla oddziałów intensywnej terapii, 95 aparatów USG, 693 urządzenia do wysokoprzepływowej wentylacji, 811 urządzeń do dezynfekcji, 860 pomp infuzyjnych, 188 wideolaryngoskopów z wyposażeniem, 72 aparaty do znieczulenia i 21 systemów do automatycznego pomiaru temperatury ciała. Udało się także zakupić ponad 38 mln szt. środków ochrony osobistej. Wartość programu to blisko 580 mln zł.

 

Więcej informacji z Mazowsza

Informacje z Mazowsza

Informacje z Mazowsza

W tym wydaniu programu informacyjnego samorządu województwa mazowieckiego „Informacje z Mazowsza” mówimy m.in. o rekordowych inwestycjach drogowych na Mazowszu, ponad 5 mln zł [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 20 do 24 maja planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy

Przywrócenie dwutorowego ruchu pociągów na liniach R8 i R2

Koleje Mazowieckie informują, że w związku z zakończeniem prac na linii nr 8 i linii nr 2 zostanie przywrócony dwutorowy ruch pociągów: od [...]
0 komentarzy

Mazowieckie miasta, miasteczka i wsie w obiektywie

Architektura, zabytki, pejzaże mazowieckich miast, miasteczek i wsi to temat tegorocznej edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”. Samorząd Mazowsza nagrodzi najlepsze zdjęcia wykonane [...]
0 komentarzy

Kolarski weekend ŻTC BIKE RACE za nami

W weekend odbył się odpowiednio trzeci i czwarty etap ŻTC BIKE RACE. W sobotę kolarski peleton zawitał do Radzymina, dzień później rywalizacja przeniosła [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.