Posiedzenia komisji Rady Miasta Zielonka

Urząd Miasta Zielonka będzie nieczynny.

W dniu 11 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Spraw Społecznych, Ochrony Zdrowia i Sportu.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Sprawy mieszkaniowe.
  3. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia Komisji Kultury, Spraw Społecznych, Ochrony Zdrowia i Sportu.

W dniu 13 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 18:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.