Posiedzenia Komisji Rady Miasta Zielonka

Zawiadomienie o II Sesji Rady Miasta Zielonka

W dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 odbędzie się posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Transportu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Opiniowanie projektów uchwał z posiedzenia VIII Sesji Rady Miasta Zielonka.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

W dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 18:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Opiniowanie projektów uchwał z posiedzenia VIII Sesji Rady Miasta Zielonka.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

W dniu 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Spraw Społecznych, Ochrony Zdrowia i Sportu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Opiniowanie projektów uchwał z posiedzenia VIII Sesji Rady Miasta Zielonka.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

W dniu 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Rodziny, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Opiniowanie projektów uchwał z posiedzenia VIII Sesji Rady Miasta Zielonka.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

W dniu 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Opiniowanie projektów uchwał z posiedzenia VIII Sesji Rady Miasta Zielonka.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

W dniu 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Miasta.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Opiniowanie projektów uchwał z posiedzenia VIII Sesji Rady Miasta Zielonka.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
4. Sprawy bieżące.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Komisje Rady Miasta mają charakter otwarty.

Źródło: UM Zielonka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.