Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa | Miasto Zielonka

Urząd Miasta Zielonka nieczynny 31 maja

Przewodniczący Komisji Edukacji, Rodziny, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Zielonka zapraszają na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 3 października 2019 r. o godz. 18.00  w sali konferencyjnej Urzędu, przy ul. Lipowej 5.

Podczas posiedzenia zostaną podsumowane spotkania z mieszkańcami, które dotyczyły bezpieczeństwa w mieście. Ponadto zostaną omówione działania podejmowane przez Komisariat Policji w Zielonce w zakresie bezpieczeństwa.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Analiza obecnych działań Policji w Zielonce.
  3. Podsumowanie spotkań z mieszkańcami, dotyczących bezpieczeństwa w mieście.
  4. Zamkniecie posiedzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.