Powiat przed sesją budżetową

O koalicji rządzącej w powiecie, stabilności finansowania Wspólnego Biletu, kondycji finansowej Szpitala Powiatowego w Wołominie i utrudnieniach komunikacyjnych wynikających z przebudowy układów komunikacyjnych na terenie powiatu wołomińskiego z Kazimierzem Rakowskim, starostą wołomińskim, rozmawia Teresa Urbanowska

? Za nami pierwszy rok bieżącej kadencji. Dość długo trwało stworzenie koalicji w Radzie Powiatu. Teraz, w związku z obecnym układem sił w rządzie i parlamencie, pojawiają się głosy o mogących nastąpić zmianach w powiatowej koalicji rządzącej. Czy Pana zdaniem jest takie zagrożenie?
? Od roku pracujemy w tym samym składzie i skupiamy się na pracy na rzecz mieszkańców powiatu wołomińskiego, unikając sporów partyjnych i politycznych waśni. Koalicja Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, Platformy Obywatelskiej i Forum Dobrego Samorządu realizuje zadania związane z działalnością powiatu. Skupiamy się na inwestycjach, strategii wieloletniego rozwoju, poprawie warunków życia mieszkańców, lokalnym rynku pracy i innych wyzwaniach jakie postawiliśmy sobie na czas czteroletniej kadencji. Przed nami sesja, na której będzie głosowany projekt budżetu. To dziś jest najważniejsze, by był to budżet zapewniający rozwój powiatu.
? Konstrukcja budżetu potrzebnego na sfinansowanie Wspólnego Biletu ? dojeżdżający cieszą się z tego rozwiązania. Padają jednak pytania ? o co pytałam również podczas konferencji tuż po podpisaniu porozumień ? o termin ? niektórzy obawiają się, tego aby nie powtórzył się scenariusz z poprzedniej kadencji, kiedy to po dwóch latach samorządy zaprzestały finansowania WB.
? Umowa pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Wołominem, Kobyłką i Zielonką jest zawarta na cztery lata. Przed jej podpisaniem radni zaakceptowali powrót do Wspólnego Biletu i preliminarz jego kosztów na najbliższe lata. W imieniu tych gmin Powiat zawarł porozumienie z ZTM. Wszystkim stronom zależy na funkcjonowaniu tego rozwiązania. Obecne władze ZTM nie zakładają możliwości skrócenia czasu obowiązywania umowy. Wierzę, że w 2019 roku zostanie podpisana kolejna umowa i Wspólny Bilet stanie się trwałym rozwiązaniem.
? Szpital Powiatowy to jedna z ważniejszych instytucji podlegających pod starostwo. Nie brakuje narzekań na funkcjonowanie SOR i NPL. Czy możliwa jest poprawa sytuacji w tych obszarach?
? Szpital w Wołominie jest placówką, która służy licznym pacjentom z całego powiatu. Pacjentów przybywa, bowiem musimy pamiętać, że jesteśmy najliczniejszym powiatem na Mazowszu. Szpitalny Oddział Ratunkowy to miejsce szczególne w każdym szpitalu. Trafiający tam pacjenci i ich najbliżsi oczekują szybkiej reakcji i pomocy. Problemy, jakie występują na tym oddziale, są często wynikiem procedur, presji czasu i emocji. Związane są również z trudnymi warunkami lokalowymi. Dlatego planujemy modernizację SOR. Wiąże się to z dużymi nakładami finansowymi, ale opracowana została już koncepcja przebudowy oddziału ratunkowego oraz rozbudowy szpitala. Na przyszły rok dyrekcja planuje przeprowadzenie procedury przetargowej na dokumentację techniczną i kosztorys. Będziemy również aplikować o środki zewnętrzne.
? Podczas jednego z ostatnich spotkań w szpitalu usłyszeliśmy, że poprawia się kondycja finansowa Szpitala, że jest szansa na sprawiedliwszą wycenę procedur medycznych w naszej powiatowej placówce przez NFZ. Czy znamy już jakieś konkrety?
? Obecnie wciąż trwają negocjacje z mazowieckim oddziałem NFZ więc na szczegóły jest za wcześnie. Osobiście w nich uczestniczę wraz z dyrektorem szpitala Andrzejem Gruzą. Rozmowy są trudne, ale mam nadzieję, że osiągniemy satysfakcjonujący nas kontrakt. Szczególnie, że dyrektor mazowieckiego NFZ goszcząc w naszym szpitalu bardzo pochlebnie wyrażał się o jego działalności i sposobie zarządzania. Mam nadzieję, że otrzymamy zwrot środków za nadwykonania, bo to jest główny powód zadłużenia placówki, która w tym roku obchodzi jubileusz 40 lecia istnienia i jest obecnie jednym z największych pracodawców w powiecie.
? W związku z trwającymi robotami związanymi z budową i przebudową wielu dróg i linii kolejowej na terenie powiatu wołomińskiego, utrudnione jest przemieszczanie się mieszkańców. Czy, w związku z ciągłymi zmianami organizacji ruchu, wzrosła ilość zdarzeń komunikacyjnych? Jak przedstawia się to od strony służb medycznych, OSP, reagowania policji?
? Rzeczywiście w ostatnim czasie mamy kumulację robót związanych z modernizacją linii kolejowej oraz drogi S8 i budową obwodnicy Marek. Zamknięte dotychczasowe przejazdy w Zielonce i Wołominie powodują zmiany w organizacji ruchu i powodują problemy komunikacyjne dla mieszkańców okolicznych miast. To koszt modernizacji, jaki musimy ponieść, by doczekać się bezkolizyjnych przejazdów kolejowych. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami odpowiadającymi za bezpieczeństwo w powiecie. Z otrzymanych informacji wiem, że liczba wypadków w ostatnim czasie nie tylko nie wzrosła, ale zmniejszyła się. To może być efekt tego, że jeździmy wolniej i uważniej. Są oczywiście miejsca, jak chociażby nowy przejazd w Wołominie, gdzie szczególnie w pierwszych dniach po jego otwarciu dochodziło do kolizji drogowych. Wydaje mi się że wynikały one z ?jazdy na pamięć? i niestosowania się części kierowców do zmian w organizacji ruchu. Niebezpiecznie jest na przejazdach w Kobyłce, które obecnie są niestrzeżone. Mam nadzieję, że niebawem doczekamy się zarówno nowoczesnych przejazdów, jak i dogodnej komunikacji kolejowej na linii wołomińskiej.
Korzystając z okazji pragnę za pośrednictwem redakcji Życia Powiatu na Mazowszu złożyć wszystkim Mieszkańcom powiatu wołomińskiego najserdeczniejsze życzenia Świąteczno ? Noworoczne. Niech okres Bożego Narodzenia będzie dla nas wszystkich czasem zasłużonego odpoczynku i spotkań w gronie najbliższych, a Nowy Rok 2016 niech przyniesie pozytywne zmiany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.