Powiatowa Debata Senioralna

Starosta Wołomiński Adam Lubiak był Patronem wczorajszej Powiatowej Debaty Senioralnej, która odbyła się w Fabryczce czyli Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie.

Organizatorami spotkania były: Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego oraz Miejska Rada Seniorów w Zielonce z udziałem Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Zaproszonymi Gośćmi byli, licznie przybyli, przedstawiciele środowisk senioralnych z gmin powiatu wołomińskiego reprezentujący działające w powiecie gminne Rady Seniorów, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Domy i Kluby Seniora oraz inne organizacje senioralne. Wśród zaproszonych gości był Wicestarosta Pan Robert Szydlik. Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej Rady Powiatu Wołomińskiego Pan Adam Pietrzak oraz radni, członkowie Komisji. Wśród przybyłych nie zabrakło wójtów i burmistrzów gmin powiatu, kierowników i dyrektorów ośrodków pomocy społecznej. Gośćmi debaty również były delegacje seniorów z powiatów: szydłowieckiego, węgrowskiego oraz garwolińskiego.
Fundatorem poczęstunku było Starostwo Powiatowe w Wołominie, a niecodzienny wystrój sali i nastrój stworzyli wszyscy obecni oraz pracownicy Centrum.
Celem debaty była integracja środowiska senioralnego powiatu wołomińskiego, pod hasłem ?O godną jakość życia seniorów Powiatu Wołomińskiego? oraz przygotowania reprezentantów środowisk senioralnych wszystkich gmin do sprawowania funkcji konsultacyjnych, doradczych i inicjatywnych wobec samorządów gminnych i powiatowego w zakresie monitorowania, ewaluacji, zmian usług społecznych oraz pozyskiwania środków na ich realizację. Debatę prowadzili Panowie Krzysztof Mikulski ? Starostwo Powiatowe oraz Krzysztof Łebkowski ? Miejska Rada Seniorów w Zielonce.
Zainicjowany został proces włączenia się seniorów w realizację Programu Polityki Senioralnej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019 ? 2025.
Wyrażono potrzebę stworzenia powiatowej grupy roboczej w celu podjęcia dalszych prac. Przyjęte zostały zgłoszenia liderów.
Po inspirującym występie Dramy STOP-KLATKA wystąpiły Zespoły z Tłuszcza ?Zespół niespokojnych nóg? oraz z Zielonki ?Zielonkowianie 60+/-?.
Uwieńczeniem debaty oraz wieczoru był występ i dyskoteka poprowadzona przez uroczą i pełną wigoru Wirginię Szmyt znaną również jako DJ Wika. Już po pierwszych rytmach puste, zsunięte stoły powiększyły parkiet, który został zajęty przez wszystkich obecnych na sali.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.