Praca w Urzędzie Miasta Kobyłka

XLIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kobyłka

Urząd Miasta Kobyłka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w wydziale infrastruktury.

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe technik o profilu budownictwa, budowa dróg lub techniczne;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
 • nieposzlakowana opinia;
 • umiejętność posługiwania się mapami i dokumentacją techniczną;
 • biegłość znajomości czytania map geodezyjnych;
 • znajomość przepisów ustawy prawo wodne, prawo budowlane;
 • znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym;
 • znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • minimum 3- letni staż pracy na podobnym stanowisku;
 • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, samodzielność;
 • odporność na stres, umiejętność logicznego myślenia, interpretacji przepisów prawa;
 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności drogowej lub umiejętność kosztorysowania;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera;
 • Prawo jazdy kategorii B.
Zakres wykonywanych zadań zgodny z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
 • prowadzenie spraw dot. dróg publicznych w oparciu o ustawę o drogach publicznych;
 • prowadzenie ewidencji dróg oraz przeglądów dróg;
 • przygotowywanie decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
 • uzgadnianie projektów lokalizacji urządzeń infrastruktury w pasie drogowym dróg gminnych oraz projektów organizacji ruchu.
Zadania pomocnicze, m.in.:
 • prowadzenie spraw związanych z budowa, przebudową, remontami dróg i placów miejskich;
 • prowadzenie ewidencji ulic w mieście;
 • prowadzenie spraw dotyczących oznakowania pionowego i poziomego dróg;
 • prowadzenie spraw dotyczących transportu publicznego na terenie miasta;
 • prowadzenie spraw związanych z oświetleniem miasta;
 • nadzór nad działaniem istniejącej sieci oświetleniowej;
 • prowadzenie korespondencji w zakresie przydzielonych obowiązków;
 • przygotowywanie projektów umów, decyzji, postanowień, prowadzenie korespondencji i innej dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 22 listopada 2021 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, pok. nr 5 z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor w Wydziale Infrastruktury.

 

Więcej informacji z Kobyłki

Kobyłka - informacja o zbyciu nieruchomości

Kobyłka – informacja o zbyciu nieruchomości

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. przeznaczył do zbycia nieruchomości położone w Kobyłce o łącznej powierzchni gruntu 4,2014 ha. Na zbywaną nieruchomość [...]
0 komentarzy

Kobyłka – Wernisaż wystawy NIEPOKÓJ UWIĘZIONY

Wernisaż wystawy mieszkańca Kobyłki – Mariusza Stelągowskiego  odbędzie się 7 października 2022 roku o godzinie 18:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce (sala [...]
0 komentarzy
Handel uliczny na terenie Kobyłki

Handel uliczny na terenie Kobyłki

Urząd Miasta Kobyłka informuje, że w dniach 29.10.2022 – 02.11.2022r. dopuszcza się handel uliczny na ulicach: Aleja Jana Pawła II, Ks. Franciszka Marmo, [...]
0 komentarzy

Kobyłka – Wernisaż wystawy malarstwa Joanna Wasiak i fotografii Daszy Wasiak pt. INSPI-RELACJE

16 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce odbył się wernisaż wystawy malarstwa Joanna Wasiak i fotografii Daszy Wasiak pt. INSPI-RELACJE. Przybyli goście [...]
0 komentarzy

Kobyłka – Wernisaż wystawy malarstwa Joanna Wasiak i fotografii Daszy Wasiak pt. INSPI-RELACJE

16 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce odbył się wernisaż wystawy malarstwa Joanna Wasiak i fotografii Daszy Wasiak pt. INSPI-RELACJE. Przybyli goście [...]
Jeden komentarz
Kobyłkowski Nauczyciel Roku 2022

Kobyłkowski Nauczyciel Roku 2022

Zgłoś swojego kandydata  do trzeciej edycji konkursu organizowanego przez Burmistrza Miasta Kobyłka. Uczestnikiem Konkursu może być każdy czynny zawodowo nauczyciel, zatrudniony w szkole [...]
0 komentarzy
LIII Sesja Rady Miasta Kobyłka

LIII Sesja Rady Miasta Kobyłka

LIII sesja Rady Miasta Kobyłka odbędzie się w dniu 26 września 2022 roku o godzinie 14:30. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Proponowany [...]
0 komentarzy
Kobyłka - konkurs - WIELKA ZBIÓRKA ŻOŁĘDZI

Kobyłka – konkurs – WIELKA ZBIÓRKA ŻOŁĘDZI

Jesienny konkurs – WIELKA ZBIÓRKA ŻOŁĘDZI, który będzie trwał od 20 września 2022 r. do 15 października 2022 r. Do wygrania paczka miejskich [...]
0 komentarzy

„Będzie Piekło” w Kobyłce

Konkurs Ostrego jedzenia „Będzie Piekło” w Kobyłce, który odbył się w miniony weekend był pierwszym tego typu w okolicy – przyjechali zawodnicy z [...]
0 komentarzy

Kobyłka: X edycja Narodowego Dnia Sportu

X edycja Narodowego Dnia Sportu odbędzie się 18 września 2022 r. (niedziela). W ramach obchodów w Kobyłce odbędzie się wspólny trening NORDIC WALKING [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.