Praca w Urzędzie Miasta Kobyłka

XLIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kobyłka

Urząd Miasta Kobyłka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w wydziale infrastruktury.

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe technik o profilu budownictwa, budowa dróg lub techniczne;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
 • nieposzlakowana opinia;
 • umiejętność posługiwania się mapami i dokumentacją techniczną;
 • biegłość znajomości czytania map geodezyjnych;
 • znajomość przepisów ustawy prawo wodne, prawo budowlane;
 • znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym;
 • znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • minimum 3- letni staż pracy na podobnym stanowisku;
 • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, samodzielność;
 • odporność na stres, umiejętność logicznego myślenia, interpretacji przepisów prawa;
 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności drogowej lub umiejętność kosztorysowania;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera;
 • Prawo jazdy kategorii B.
Zakres wykonywanych zadań zgodny z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
 • prowadzenie spraw dot. dróg publicznych w oparciu o ustawę o drogach publicznych;
 • prowadzenie ewidencji dróg oraz przeglądów dróg;
 • przygotowywanie decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
 • uzgadnianie projektów lokalizacji urządzeń infrastruktury w pasie drogowym dróg gminnych oraz projektów organizacji ruchu.
Zadania pomocnicze, m.in.:
 • prowadzenie spraw związanych z budowa, przebudową, remontami dróg i placów miejskich;
 • prowadzenie ewidencji ulic w mieście;
 • prowadzenie spraw dotyczących oznakowania pionowego i poziomego dróg;
 • prowadzenie spraw dotyczących transportu publicznego na terenie miasta;
 • prowadzenie spraw związanych z oświetleniem miasta;
 • nadzór nad działaniem istniejącej sieci oświetleniowej;
 • prowadzenie korespondencji w zakresie przydzielonych obowiązków;
 • przygotowywanie projektów umów, decyzji, postanowień, prowadzenie korespondencji i innej dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 22 listopada 2021 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, pok. nr 5 z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor w Wydziale Infrastruktury.

 

Więcej informacji z Kobyłki

Kobyłka – kończy się termin składania wniosków

31 stycznia kończy się termin składania wniosków o przyznanie nagród i stypendiów sportowych.   Więcej informacji z Kobyłki [...]
0 komentarzy
Ząbki - podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Kobyłka – doręczanie decyzji podatkowych

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta w Kobyłce informuje, że pracownicy Urzędu w dniach 27 stycznia – 27 lutego 2023 r. będą jak [...]
0 komentarzy
Przerwy w dostawie wody

Planowana przerwa w dostawie wody na terenie gminy Wołomin oraz w Kobyłce

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie informuje, że w związku z realizacją prac remontowanych na Stacji Uzdatniania Wody „Graniczna” planowana jest kilkugodzinna przerwa [...]
0 komentarzy
Kobyłka - teren budowy PKP PLK - wyłączony z użytkowania

Kobyłka – teren budowy PKP PLK – wyłączony z użytkowania

W Kobyłce trwa budowa dwóch wiaduktów drogowych w ulicy Warszawskiej i ul. Granicznej oraz tunelu pod torami w śladzie ul. Orszagha. Wykonawca inwestycji [...]
0 komentarzy
WOŚP w Kobyłce

WOŚP w Kobyłce

31. FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  odbędzie się 29 stycznia 2023 roku (niedziela) w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. [...]
0 komentarzy

LIX sesja Rady Miasta Kobyłka

LIX sesja Rady Miasta Kobyłka odbędzie się w dniu 23 stycznia 2023 roku o godzinie 14:30. Sesja odbędzie się stacjonarnie w Sali Konferencyjnej Urzędu [...]
0 komentarzy
Warsztaty dotyczące strategii rozwoju Miasta Kobyłka

Warsztaty dotyczące strategii rozwoju Miasta Kobyłka

W związku z procesem przygotowania Strategii Rozwoju Miasta Kobyłka do roku 2030 zapraszamy Państwa na spotkanie warsztatowe, które odbędzie się w dniu 2 [...]
0 komentarzy
Konieczność przedłużenia ważności Karty Mieszkańca Kobyłki

Konieczność przedłużenia ważności Karty Mieszkańca Kobyłki

Karta Mieszkańca Kobyłki ważna jest przez rok od momentu jej wydrukowania na podstawie złożonego wniosku. Część z Państwa otrzymała już zapewne lub dopiero [...]
0 komentarzy

Bezpieczna Kobyłka

– Od początku kadencji, czyli już od 4 lat pracuję nad tym, żeby Kobyłka była Miastem, w którym Mieszkańcy mają poczucie bezpieczeństwa – [...]
0 komentarzy
Śledztwo w sprawie śmierci wysokiej rangi policjanta przeniesione

Napad na sklep w Kobyłce. Nie żyje jedna osoba

W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do rozboju. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosła jedna osoba. Jak przekazała nam młodszy aspirant Monika [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.