Praca w Urzędzie Miasta Kobyłka

XLIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kobyłka

Urząd Miasta Kobyłka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w wydziale infrastruktury.

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe technik o profilu budownictwa, budowa dróg lub techniczne;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
 • nieposzlakowana opinia;
 • umiejętność posługiwania się mapami i dokumentacją techniczną;
 • biegłość znajomości czytania map geodezyjnych;
 • znajomość przepisów ustawy prawo wodne, prawo budowlane;
 • znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym;
 • znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • minimum 3- letni staż pracy na podobnym stanowisku;
 • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, samodzielność;
 • odporność na stres, umiejętność logicznego myślenia, interpretacji przepisów prawa;
 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności drogowej lub umiejętność kosztorysowania;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera;
 • Prawo jazdy kategorii B.
Zakres wykonywanych zadań zgodny z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
 • prowadzenie spraw dot. dróg publicznych w oparciu o ustawę o drogach publicznych;
 • prowadzenie ewidencji dróg oraz przeglądów dróg;
 • przygotowywanie decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
 • uzgadnianie projektów lokalizacji urządzeń infrastruktury w pasie drogowym dróg gminnych oraz projektów organizacji ruchu.
Zadania pomocnicze, m.in.:
 • prowadzenie spraw związanych z budowa, przebudową, remontami dróg i placów miejskich;
 • prowadzenie ewidencji ulic w mieście;
 • prowadzenie spraw dotyczących oznakowania pionowego i poziomego dróg;
 • prowadzenie spraw dotyczących transportu publicznego na terenie miasta;
 • prowadzenie spraw związanych z oświetleniem miasta;
 • nadzór nad działaniem istniejącej sieci oświetleniowej;
 • prowadzenie korespondencji w zakresie przydzielonych obowiązków;
 • przygotowywanie projektów umów, decyzji, postanowień, prowadzenie korespondencji i innej dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 22 listopada 2021 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, pok. nr 5 z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor w Wydziale Infrastruktury.

 

Więcej informacji z Kobyłki

Porozmawiajmy o Kobyłce

Porozmawiajmy o Kobyłce

Burmistrz Edyta Zbieć zaprasza Mieszkańców 21 stycznia na godz. 18.00 do MOK. Porozmawiajmy o Kobyłce. Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, dawno się już nie [...]
0 komentarzy
PGK Kobyłka poszukuje pracownika

PGK Kobyłka poszukuje pracownika

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o. o. poszukuje osoby na stanowisko specjalista ds. finansowo-księgowych. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku [...]
0 komentarzy
Wyłączenia prądu,

Planowane wyłączenia prądu w Kobyłce

11 stycznia 2022 r. w godz. 9.00 – 13.00 nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Kobyłki. ul. ks. Franciszka Marmo 13, [...]
0 komentarzy
Karta Mieszkańca Kobyłki - zniżka na basenach

Karta Mieszkańca Kobyłki – zniżka na basenach

Posiadacze Karty Mieszkańca Kobyłki mogą już korzystać ze zniżek na basenach w Ząbkach i Markach. Zniżki wynoszą od 2 do 8 złotych w [...]
0 komentarzy
XLIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kobyłka

W Sylwestra kasa UM Kobyłka będzie czynna krócej

W piątek 31 grudnia (Sylwester) kasa w Urzędzie Miasta Kobyłka czynna będzie do godz. 11:00.   Więcej informacji z Kobyłki [...]
0 komentarzy
Ogólnopolska Karta Seniora dla Mieszkańców Kobyłki

Ogólnopolska Karta Seniora dla Mieszkańców Kobyłki

Od 3 stycznia 2022 r. Kobyłka włącza się do programu „Ogólnopolska Kartą Seniora”. Jest to możliwe dzięki porozumieniu o partnerstwie ze Stowarzyszeniem MANKO [...]
0 komentarzy
Coroczna świąteczna piosenka - Edyta Zbieć & Mieszkańcy

Coroczna świąteczna piosenka – Edyta Zbieć & Mieszkańcy

W tym roku tradycyjna „kolęda” burmistrz Edyty Zbieć została nagrana z Mieszkańcami. Drodzy Kobyłczanie – czego można Wam życzyć w tym trudnym czasie? [...]
0 komentarzy
odpady

Harmonogram odbioru odpadów w styczniu 2022 r. w Kobyłce

Harmonogram odbioru odpadów w styczniu 2022 r. Harmonogram na pozostałą część roku zostanie dostarczony mieszkańcom Kobyłki do końca stycznia 2022 r. Plik do [...]
0 komentarzy
sterylizacja

Bezpłatne czipowanie psów i kotów w Kobyłce

Bezpłatne czipowanie psów i kotów odbędzie się w najbliższy poniedziałek 27 grudnia w godz. 11-13 w szarym namiocie przed Urzędem Miasta w Kobyłce (od strony [...]
0 komentarzy
XLIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kobyłka

24 grudnia Urząd Miasta Kobyłka nieczynny

W Wigilię, 24 grudnia 2021 r. (piątek) zgodnie z Zarządzeniem nr 57/2021 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 16 kwietnia 2021 r. Urząd Miasta [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.