Pracuj przy obsłudze monitoringu w Ząbkach!

Pracuj przy obsłudze monitoringu w Ząbkach!

Burmistrz Miasta Ząbki zatrudni pracowników do obsługi systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego.

I. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie;
 2. Obywatelstwo polskie;
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Minimum 2-letni staż pracy;
 5. Kwalifikacje zawodowe umożliwiające samodzielne wykonywanie pracy;
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku z elektronicznymi monitorami ekranowymi tj. praca wymagająca bardzo dobrego wzroku, zdolności koncentracji, podzielności uwagi oraz pracy w wymuszonej, siedzącej pozycji ciała;
 7. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych w stopniu co najmniej dobrym,
 8. Nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Umiejętność pracy w warunkach stałego dużego dopływu informacji i konieczności szybkiego reagowania;
 2. Doświadczenie zawodowe analogiczne do zakresu zadań na stanowisku;
 3. Umiejętność pracy pod presją czasu;
 4. Umiejętność pracy w zespole;
 5. Wysokie zaangażowanie;
 6. Odpowiedzialność;
 7. Znajomość topografii Miasta.

III. Zadania na stanowisku:

 1. Obsługa systemu monitoringu wizyjnego, zapewniająca całodobową obserwację i nadzór nad obserwowaniem i rejestrowaniem w systemie Miejskiego Monitoringu Wizyjnego, obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w celu utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 2. Udział w nadzorze nad sprawnością i funkcjonalnością infrastruktury technicznej oraz jej serwisowaniem;
 3. Bieżąca współpraca z sądami, prokuraturą, Policją, Strażą Miejską i innymi uprawnionymi organami w zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
 4. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością systemu monitoringu;
 5. Aktywny udział przy usuwaniu skutków zdarzeń o charakterze kryzysowym mających miejsce na terenie miasta.

IV. Warunki pracy:

 1. Umowa o pracę;
 2. Wymiar czasu pracy – pełen etat;
 3. Praca w równoważnym systemie czasu pracy, w dwóch zmianach, w tym w niedzielę i święta: od 7 00 do 1900 lub od 19 00 do 700;
 4. Miejsce pracy: jedna z lokalizacji Urzędu Miasta Ząbki;
 5. Praca przy komputerze, w wymuszonej pozycji ciała;
 6. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku: 4 500 zł brutto;
 7. Pierwsza umowa na czas określony;
 8. praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych;
 1. stanowisko znajduje się w pomieszczeniu na I piętrze,budynek bez windy dla osób niepełnosprawnych.

V. Wnioski kandydatów powinny zawierać:

 1. informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.) zawarte w kwestionariuszu dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia;
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;
 5. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie V. Wnioski kandydatów powinny zawierać w pozycji 4) może być sformułowane w następujący sposób: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
           1. ……………………………………………….

  Podpis kandydata do pracy

Zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

VI. Dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 w Referacie Kadrowo-Płacowym pok. 36, przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „oferta pracy do obsługi systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego” lub przesyłać za pośrednictwem ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) w terminie do dnia 20 listopada 2023 r.

Więcej informacji z Ząbek

21 dróg dla Ząbek

21 dróg dla Ząbek

Startuje rekordowa inwestycja drogowa w historii miasta Ząbki: 21 dróg za 21 mln złotych. Od początku do końca wyremontowane zostaną ulice Gałczyńskiego, Tetmajera, [...]
0 komentarzy
Ząbki - Weekendowy Festiwal Dmuchańców w najbliższy weekend w SP nr 4

Ząbki – Weekendowy Festiwal Dmuchańców w najbliższy weekend w SP nr 4

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza na WEEKENDOWY FESTIWAL DMUCHAŃCÓW w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Harcerskiej 9. Dla posiadaczy Jestem z Ząbek – Karta [...]
0 komentarzy
Ząbki - Spotkanie Miłośników Gier Planszowych

Ząbki – Spotkanie Miłośników Gier Planszowych

Mamy dla Was ciekawą propozycję na sobotę! Jeżeli lubicie planszówki to właśnie to wydarzenie jest dla Ciebie! Zagrajmy razem bez względu ile masz [...]
0 komentarzy
Ząbki - oferta pracy

Ząbki – oferta pracy

UM Ząbki zatrudni pracowników do utrzymania czystości na terenie Miasta Ząbki. Na oferty ratusz czeka  do dnia 4 marca 2024 r.  Wymagania niezbędne: [...]
0 komentarzy
Ząbki - trwa przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Słowackiego 21

Ząbki – trwa przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Słowackiego 21

Trwa trzeci przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku trybuny miejskiej, położonej w Ząbkach przy ul. Juliusza Słowackiego 21, [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.