Co to jest preferencyjna składka ZUS

ZUS dla początkujących przedsiębiorców w 2019 roku – o tym rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem, właścicielem biura rachunkowego z Kobyłki

– Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom jak to dokładnie jest  z tym preferencyjnym ZUSem.
– Od 30 kwietnia 2018 roku obowiązuje przepis, który pozwala skorzystać z ulgi na start i przez sześć miesięcy nie płacić składek na ubezpieczenie społeczne. Dzięki tej uldze przez pełne sześć miesięcy od rozpoczęcia działalności nie płaci się składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Ulga ta jednak nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli przedsiębiorca korzysta  z ulgi na start to ma obowiązek zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać co miesiąc składki na to ubezpieczenie. Obecnie za każdy miesiąc 2019 roku składka ta wynosi 342,32 zł.
– Kto może skorzystać z ulgi na start?
– Z ulgi na start mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność jednoosobowo albo są wspólnikami spółek cywilnych. Po drugie, podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo od chwili zamknięcia poprzedniej minęło co najmniej 60 miesięcy. Po trzecie, nie wykonują działalności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, u którego w bieżącym albo w poprzednim roku pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące  w skład obecnie wykonywanej działalności gospodarczej. Po czwarte wreszcie, nie są ubezpieczeni w KRUS.
– A co z osobami współpracującymi?
– Ulga na start dotyczy tylko przedsiębiorcy. Osoby współpracujące, jak również zatrudnieni przez przedsiębiorcę pracownicy, czy zleceniobiorcy podlegają obowiązkowo zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.
– A co z tzw. małym Zusem przez 2 lata?
– Mówimy tu o uldze polegającej na tym, że przez pełne 24 miesiące prowadzenia nowej działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo do opłacania obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne.  W tym przypadku podstawą liczenia składek na ubezpieczenie społeczne jest kwota w wysokości 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.
– Czyli?
– W 2019 roku podstawę stanowi 30% z kwoty 2250 zł, czyli 675 zł. Czyli oznacza to, że kwota składki na ubezpieczenie społeczne  wyniesie 213,57 zł łącznie z dobrowolnym chorobowym zamiast 904,60 zł. Dodatkowo  w trakcie korzystania z tej dwuletniej ulgi nie płaci się również składki na Fundusz Pracy co daje dodatkową oszczędność w kwocie 70,05 zł miesięcznie.
– A czy jest możliwe połączenie sześciomiesięcznej ulgi na start z obniżonymi składkami przez kolejne 24 miesiące?
Jak najbardziej jest to możliwe. Przedsiębiorca może po wykorzystaniu pełnych sześciu miesięcy ulgi na start przez kolejne 24 miesiące opłacać składki ZUS w preferencyjnej wysokości. Należy jednak pamiętać o tym, że w czasie korzystania z ulgi na start przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym,  a co za tym idzie nie ma prawa do świadczeń chorobowych  i wypadkowych.

zoltek_logoBiuro Rachunkowe,
Kobyłka ul. Szeroka 6, tel. 22 786 06 11
www.mojerozliczenia.pl

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.