Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin

Tłuszcz - bezpłatna sterylizacja i kastracja oraz czipowanie psów właścicielskich

Rusza dofinansowanie do zabiegów sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2022 roku, które odbywa się na podobnych zasadach jak w roku 2021.

Warto zapoznać się z treścią uchwały nr 591/XLII/2022 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 lutego 2022 r. zatwierdzającej Program, gdzie szczegółowo opisane są warunki dofinansowania https://bip.radzymin.pl/uchwala/5099/uchwala-nr-591-xlii-2022.

Główna zasada finansowania zabiegów jest taka, że właściciel zwierzęcia sam wybiera zakład leczniczy w którym przeprowadza zabieg. Następnie na podstawie faktury (wystawionej po 17 marca 2022 r.) ubiega się o zwrot poniesionych kosztów, składając stosowny wniosek (do pobrania załącznik nr 1).

Zwrot następuje do wysokości środków przeznaczonych na dany cel w Programie i kształtuje się następująco:

  • kastracja kota ? 80 zł,
  • sterylizacja kotki ? 170 zł,
  • kastracja psa ? 210 zł,
  • sterylizacja suki  – 280 zł,
  • zabieg elektronicznego znakowania zwierząt ? 35 zł.

Proszę pamiętać, że przy ubieganiu się o zwrot poniesionych kosztów wykonanych zabiegów u psa, który dotąd nie był oznakowany, obligatoryjne jest jego jednoczesne zaczipowanie wraz z rejestracją nr czip w bazie Safe – Animal.

Zapoznając się z treścią wyżej przywołanej uchwały zatwierdzającej Program proszę szczególnie zwrócić uwagę na elementy jakie powinna zawierć faktura, która jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o zwrot kosztów zabiegu. Np. faktura o zwrot kosztów kastracji psa powinna zawierać dane właściciela zwierzęcia, informację, że była to kastracja psa oraz nr wszczepionego i wprowadzonego do bazy czipa. Jeśli właściciel ubiega się również o zwrot kosztów czipowania, informacja o wykonaniu znakowania powinna być wyodrębniona na fakturze.

Właściciel kilku zwierząt domowych (psów i kotów) może tylko raz w roku kalendarzowym ubiegać się o przyznanie dofinansowania do ww. zabiegów maksymalnie do dwóch zwierząt (nie dotyczy czipowań).

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wysokości środków przypadających na realizację tego zadania. Kwota pozostała do rozdysponowania będzie aktualizowana raz w miesiącu na naszej stronie internetowej w zakładce dedykowanej ochronie zwierząt. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2022 roku: 38 000,00 zł

Wniosek o przyznanie dofinansowania zabiegu.docx

 

Więcej informacji z Radzymina

Kompostownia i kruszalnia w Starym Dybowie? Inwestor nie odpuszcza inwestycji!

Kompostownia i kruszalnia w Starym Dybowie? Inwestor nie odpuszcza inwestycji!

W miejscowości Stary Dybów, w gminie Radzymin, około 300 m od domów mieszkańców, mają powstać wielka kompostownia i kruszalnia. Zgodę na to przedsięwzięcie [...]
Jeden komentarz

Posiedzenie radzymińskiej Komisji Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego

28 września mieszkańcy Starego Dybowa i całego Radzymina przybyli tłumnie na posiedzenie radzymińskiej Komisji Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego. Na sali konferencyjnej w [...]
Jeden komentarz
Radzymin - Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - RŻYSKA

Radzymin – Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości – RŻYSKA

Burmistrz Radzymina ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Radzymin. Przedmiot przetargu: Nieruchomość niezabudowana położona w gminie [...]
0 komentarzy
Radzymin - Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych - ARCIECHÓW

Radzymin – Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych – ARCIECHÓW

Burmistrz Radzymina ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Radzymin.   Lp. Obręb, nr działek,  powierzchnie Łączna [...]
0 komentarzy
Radzymin - nowe godziny pracy urzędu

Radzymin – nowe godziny pracy urzędu

Od 1 października 2023r. Urząd Miasta i Gminy Radzymin będzie pracował w godzinach: w poniedziałki: 9.00-18.00;  od wtorku do czwartku: 8.00-16.00, a w [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.