Program „Posiłek w szkole i w domu” w Tłuszczu

Program "Posiłek w szkole i w domu" w Tłuszczu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu realizuje zadanie w ramach wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, który dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

wartość dofinansowania w 2021 r. – 88000,00 zł
całkowita wartość zadania w 2021 r. – 110000,00 zł

Cel programu

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

  1. poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;
  2. poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
  3. kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  1. posiłek;
  2. świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
  3. świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

W ramach programu udziela się wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy, które są wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium ( dla osoby samotnie gospodarującej – 1051,50 zł, na osobę w rodzinie – 792 zł) o którym mowa w art. 8 ustawy, w szczególności:

  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej
  3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły podstawowe, gimnazja) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Tłuszcz.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu
ul. Warszawska 10 05-240 Tłuszcz
29 777 52 90 osrodek@ops.tluszcz.pl

 

Więcej informacji z Tłuszcza

Uciekał przed policją, bo jechał kradzionym autem

Uciekał przed policją, bo jechał kradzionym autem

Policjanci z Komisariatu Policji w Tłuszczu zatrzymali 40-letniego kierującego, który uciekał, bo chciał uniknąć kontroli drogowej. Jak się później okazało powodem niezatrzymania się [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - wysokie miejsce w rankingu

Tłuszcz – wysokie miejsce w rankingu

Kolejny ranking i kolejny sukces. Gmina Tłuszcz zajęła 4 miejsce w Powiecie Wołomińskim w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota pod względem nadwyżki operacyjnej [...]
0 komentarzy

DW 634 – potrącenie pieszego na przejściu – policja poszukuje świadków

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie poszukują świadków wypadku drogowego, do którego doszło na drodze wojewódzkiej 634 w [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - przekazanie Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi nowego sztandaru

Tłuszcz – przekazanie Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi nowego sztandaru

23 listopada 2023 roku zapisze się w historii Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu, jako jeden z najważniejszych momentów. Tego dnia nastąpiło [...]
0 komentarzy
Policja poszukuje świadków wypadku drogowego

Policja poszukuje świadków wypadku drogowego

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie poszukują świadków wypadku drogowego, do którego doszło 20 listopada 2023 roku około [...]
0 komentarzy
Gmina Tłuszcz = zrównoważony rozwój

Gmina Tłuszcz = zrównoważony rozwój

Gmina Tłuszcz zajęła 2 miejsce spośród gmin miejskich i miejsko – wiejskich w Powiecie Wołomińskim  w XIX edycji Rankingu Samorządów, który wyłonił najlepsze [...]
Jeden komentarz
Nowy sprzęt dla SP im. Jana Pawła II w Tłuszczu

Nowy sprzęt dla SP im. Jana Pawła II w Tłuszczu

Nowoczesna edukacja dąży do wzbogacenia procesu nauczania o multimedialne rozwiązania poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii. Rozwój nie jest możliwy bez nowoczesnego sprzętu, a taki [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - komunikat dla par, które zawarły związek małżeński w 1974 roku

Tłuszcz – komunikat dla par, które zawarły związek małżeński w 1974 roku

Urząd Stanu Cywilnego w Tłuszczu przyjmuje zgłoszenia małżonków zamieszkałych na terenie Gminy Tłuszcz, którzy w roku 2024 obchodzić będą Jubileusz 50 lat zawarcia [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - czyste powietrze = zdrowa przyszłość

Tłuszcz – czyste powietrze = zdrowa przyszłość

W  gminie Tłuszcz mieszkają mądrzy, świadomi i wyedukowani w kwestiach ekologicznych młodzi ludzie, którzy wiedzą, że od czystego powietrza zależy ich zdrowa przyszłość. [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - sołectwa zmieniają się na naszych oczach

Tłuszcz – sołectwa zmieniają się na naszych oczach

Budowa placu zabaw w Mokrej Wsi, modernizacja placu zabaw w Dzięciołach, Chrzęsnem i Szczepanku, budowa oświetlenia ulicznego w Jaźwiu, Zalesiu, Kurach- Balcerach i [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.