Projek zmiany Studium zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin dostępny do wglądu

Od 5 marca 2021 r. do 15 kwietnia 2021 r. (15 marca 2021 r. projekt został skorygowany) można ponownie zapoznać się z projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany Studium jest dostępny:
? na stronie internetowej  www.wolomin.org/planowanie-przestrzenne,
? na stronie www.wolomin.bip.net.pl
? w Urzędzie Miejskim w Wołominie (w godzinach pracy Urzędu).

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie interesantów oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie, osoby chcące zapoznać się z projektem w siedzibie urzędu proszone są o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie planowanej wizyty pod nr telefonu (0-22) 763-30-45 lub 51 lub 77. Interesanci wchodzący do Urzędu zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką oraz do dezynfekcji rąk.

Dyskusja publiczna

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin odbędzie się w dniu 29 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17.00. Z powodu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dyskusja publiczna odbędzie się w formie online na platformie Microsoft Teams.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji online proszone są, do 60 min. przed jej terminem, o wysłanie wiadomości e-mail, na adres:
urbanistyka@wolomin.org.pl o następujących danych:
1) temat wiadomości: ?Udział w dyskusji publicznej dotyczącej projektu zmiany Studium?;
2) treść wiadomości: ?Zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej?;
3) podając: imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej (celem sporządzenia protokołu).
W zwrotnej wiadomości e-mail, osoby te otrzymają link do dyskusji prowadzonej za pomocą środków porozumiewania na odległość (online)
w aplikacji Microsoft Teams wraz z instrukcją.

Uwagi do projektu zmiany Studium
Do 06 maja 2021 r. (włącznie) można składać uwagi do projektu zmiany Studium.
Uwagi do projektu zmiany studium należy składać do Burmistrza Wołomina. Uwagi mogą być wnoszone:
? w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Wydział Urbanistyki UM w Wołominie, ul. Ogrodowa 4,05-200 Wołomin;
? w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres um@wolomin.org.pl;
? podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Szczegółowe informacje dot. wyłożenia publicznego i składania uwag znajdują się w obwieszczeniu, dostępnym poniżej. Informacji udzielają też pracownicy Wydziału Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wołominie (tel. 22 763 30 45).

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Wołomina

Wołomin - zajęcia Gimnastyki dla Seniora w trzeciej lokalizacji

Wołomin – zajęcia Gimnastyki dla Seniora w trzeciej lokalizacji

Już 6 października ruszają bezpłatne zajęcia gimnastyczne w trzeciej lokalizacji – na Osiedlu Niepodległości. Seniorzy w wieku 60+ będą mogli uczestniczyć w ćwiczeniach [...]
0 komentarzy
Akcja Śmiecioodpowiedzialni oraz zbiórka elektroodpadów już w piątek w Galerii Wołomin

Akcja Śmiecioodpowiedzialni oraz zbiórka elektroodpadów już w piątek w Galerii Wołomin

6 października, w godzinach 11:00 – 19:00, w Galerii Wołomin odbędzie się akcja „Śmiecioodpowiedzialni”. Poprzez angażujące działania edukacyjne oraz wystawy, uczestnicy będą mogli [...]
0 komentarzy

Wołomin – Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji

Rozpoczynają się konsultacje aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.  Jak ma wyglądać nowy GPR? Czy powinny się tam znaleźć nowe przedsięwzięcia? Czy od 2017 roku [...]
0 komentarzy

Wołomin – PoMocne Kino

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie oraz Zespół Interdyscyplinarny w Wołominie realizuje projekt „PoMocne Kino”, podczas którego w kinie Helios w Wołominie odbędą się [...]
0 komentarzy
Ogólnopolska Noc Bibliotek

Ogólnopolska Noc Bibliotek

Miejska Biblioteka w Wołominie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek, która w tym roku odbywa się pod hasłem „Absurd nie czytać”. „Absurd [...]
0 komentarzy

Spotkanie autorskie – Jolanta Kosowska i Marta Jednachowska

Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie zaprasza na podwójne spotkanie autorskie z Jolanta Kosowska i Marta Jednachowska. Panie będą promowały swoją wspólną powieść – [...]
0 komentarzy

Zderzenie dwóch samochodów na nitce węzła Wołomin

W niedzielę 1 października tuż przed południem na skrzyżowaniu drogi lokalnej z nitką węzła Wołomin w miejscowości Czarna doszło do zderzenie dwóch aut [...]
0 komentarzy

Pokaz kulinarny – Tomasz Jakubiak

„Żyj zdrowo i kolorowo” – z tym hasłem miejska biblioteka zaprasza na pokaz kulinarny, którego szefem będzie Tomasz Jakubiak. Podczas pokazu będzie można [...]
0 komentarzy

Wołomin – spotkanie dla przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji

Jeżeli: jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność w obszarze rewitalizacji; masz tu swój biznes i chciałbyś mieć wpływ na to co dzieje się w okolicy [...]
0 komentarzy
Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Zarządzenie Nr 243/202 Burmistrza Wołomina z dnia 27.09.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.