Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Zielonka

Burmistrz Miasta Zielonka, zgodnie z art. 37 ust 2 ustawy- prawo wodne, podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Zielonka na rok 2019.

Uwag do projektu w/w  uchwały można przesyłać za pomocą  załączonego formularza.na adres: Urząd Miasta Zielonka , ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka lub drogą elektroniczną na adres um@zielonka.pl

Termin składania uwag i propozycji wyznaczono na okres od dnia 10 stycznia 2019 roku do 4 lutego 2019 roku.

Załączniki:
1.Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Zielonka na rok 2019
2.Formularz składania uwag

Pliki do pobrania:
Źródło: UM Zielonka

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.