Prowadzenie w latach 2023-2024 Placówki Wsparcia Dziennego – konkurs ofert

Burmistrz Radzymina Zarządzeniem nr 0050.90.2022 z 1 lipca 2022 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Prowadzenie w latach 2023-2024 Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie Gminy Radzymin”.

Nabór ofert prowadzony jest poprzez generator wniosków witkac.pl

Termin realizacji zadania:
od 1 stycznia 2023 r. do  31 grudnia 2024 r.

Miejsce realizacji zadania:
ul. 11 Listopada 2, 05 – 250 Radzymin,
budynek świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłk. pil. Mariana Pisarka.

Adresat konkursu:
konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (posiadających zapisy statutowe pozwalające na realizację zadania w obszarze konkursu, tj. prowadzenie placówki wsparcia dziennego, wspieranie rodziny itp.)

Nabór ofert odbywa się w terminie od 5 lipca do 16 sierpnia 2022 r.


Kontakt

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami oraz udzielania szczegółowych informacji w przedmiocie postępowania konkursowego są pracownicy referatu Partycypacji i Polityki Społecznej UMiG Radzymin:

Monika Nowak
kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej
tel. 22 667-68-52
e-mail: mnowak@radzymin.pl,

Piotr Oniszk
główny specjalista ds. Partycypacji i Polityki Społecznej
tel. 22 667 68 54.
e-mail: poniszk@radzymin.pl,

 

Więcej informacji z Radzymina

Tłuszcz - harmonogramy odbioru odpadów w 2023 roku

Radzymin – harmonogram odbioru odpadów – 2023 r

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Radzymin w okresie  styczeń-grudzień 2023 r. dla zabudowy jednorodzinnej. W nowym roku uległ zmianie podział gminy na [...]
0 komentarzy
Marki - niedługo sezon na deklaracje odpadowe

Odbiór odpadów z działek rekreacyjnych na terenie Gminy Radzymin

Zgodnie z uchwałą nr 228/XVII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 09.12.2019 r., dotyczącą uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie [...]
0 komentarzy
Burmistrz Radzymina proponuje zmiany w kursowaniu linii 738

Burmistrz Radzymina proponuje zmiany w kursowaniu linii 738

Linia autobusowa 738 obsługuje gminę Radzymin oraz Marki i łączy je z Warszawą. Obecnie autobusy kursują co 20 minut w szczycie i co [...]
0 komentarzy

Radzymin gra z WOŚP

Jak co roku, Gmina Radzymin i tym razem gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Zachęcamy do licytacji WOŚP z udziałem Burmistrza Radzymina Krzysztofa Chacińskiego. [...]
0 komentarzy

„Mobilny Burmistrz” – spotkanie z mieszkańcami w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie

Jak rozwija się miasto i gmina Radzymin? Kiedy nowe inwestycje zaczną przynosić gminie zyski?  Jeżeli zastanawiacie się nad tymi pytaniami to  być może [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.