Przekroczone normy hałasu na ul. Ceglanej w Zielonce

Najnowsze badania hałasu, przeprowadzone w okolicach ul. Ceglanej w Zielonce, wykazały przekroczenia norm. Będzie zatem kolejny wniosek o podwyższenie ekranów.

W połowie września przeprowadzone zostało kolejne kompleksowe badanie hałasu emitowanego z Trasy S8, tym razem w okolicach ul. Ceglanej. W wyniku pomiarów zarejestrowano wystąpienie przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu wynoszące w porze dnia o 2,7dB i w porze nocnej o 6,0dB. To kolejne badanie, które wskazało na przekroczenie obowiązujących norm.

Urząd Miasta prześle je teraz do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który na tej podstawie wystąpi do Marszałka Województwa o wydanie decyzji nakazującej wykonawcy podwyższenie ekranów.

To dobra informacja dla okolicznych mieszkańców zmagających się z uciążliwym hałasem pochodzącym z nowo wybudowanej trasy, ale wciąż niesatysfakcjonująca.

– Uparcie zlecaliśmy dalsze badania, bo trudno było zrozumieć, że nie wykazywały one przekroczenia norm. Ostatnie wyniki pozwolą na podniesienie ekranów, ale to jeszcze nie wpłynie na zdecydowane obniżenie hałasu. Do tego potrzebna jest zmiana norm w Ministerstwie Ochrony Środowiska. Dlatego przekonywałem ministra Henryka Kowalczyka do pochylenia się nad tym tematem, od którego zależy komfort życia w okolicach Trasy S8 – tłumaczy burmistrz Grzegorz Dudzik.

Źródło: UM Zielonka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.