Przetarg na budowę budynku hali sportowej przy SP 1 w Ząbkach ogłoszony

Przetarg na budowę budynku hali sportowej przy SP 1 w Ząbkach ogłoszony

20 czerwca. ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach.

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali o kubaturze 8 879,97 m3, w miejscu istniejącej sali gimnastycznej przy SP Nr 1 w Ząbkach ? w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest przy ulicy Piłsudskiego 35 na działkach o nr ewidencyjnym 38, 39, 40, 105/4, 55/11 w miejscowości Ząbki.

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: 

1)    rozbiórkę budynku sali gimnastycznej,

2)    wykonanie gospodarki zieleni istniejącej,

3)    rozbiórkę elementów istniejących plac zabaw, ogrodzenie,

4)    roboty ziemne i  wypompowanie wody,

5)    zabezpieczenie przeciwwodne wykopu,

6)    wykonanie ław, stóp i fundamentów,

7)    wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku,

8)    wykonanie konstrukcji stalowych budynku,

9)    wykonanie robót murowych zewnętrznych i wewnętrznych,

10)    montaż okien ,drzwi i fasad zewnętrznych,

11)    ułożenie warstw wykończeniowych stropodachu,

12)    montaż urządzeń instalacyjnych na terenie i kondygnacjach

nadziemnych,

13)    prace elewacyjne – ułożenie ocieplenia,

14)    wykonanie robót instalacyjnych wewnątrz budynku,

15)    częściowe roboty wykończeniowe wewnątrz,

16)    montaż okładzin elewacyjnych,

17)    roboty wykończeniowe wewnątrz budynku,

18)    wykonanie chodników,

19)    wykonanie obiektów drobnych form architektonicznych na

terenie działki,

20)    wykonanie przyłączy do budynku,

21)    dostawę i montaż wyposażenia.

 

Więcej informacji z Ząbek

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia terenu po „Gazomontażu” w Ząbkach

Znane są już wyniki konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia terenu po „Gazomntażu” przy ul. Piłsudskiego 101. W załączeniu raport z przeprowadzonych konsultacji oraz [...]
0 komentarzy

Głosowanie na projekty do budżetu obywatelskiego już wkrótce

Już wkrótce mieszkańcy Ząbek w głosowaniu wybiorą zadania do budżetu obywatelskiego, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku. W tym roku mieszkańcy złożyli 26 [...]
0 komentarzy

Zaproszenie na obchody 102.rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ząbkach

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza Mieszkańców Ząbek na obchody 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ząbkach, które odbędą się w dniu 13 sierpnia br. (sobota). [...]
0 komentarzy

Komunikat Biura Strefy Płatnego Parkowania w Ząbkach

Kontrolerzy SPP w Ząbkach, każdego dnia funkcjonowania strefy płatnego parkowania wykonują rzetelnie i uczciwie swoje obowiązki codziennej kontroli uiszczania opłat, na każdym wyznaczonym [...]
0 komentarzy

Ząbki – trwa budowa tężni solankowej w Parku Miejskim im. Szuberta

W Parku Miejskim im. Szuberta w Ząbkach trwa budowa tężni solankowej, w ramach realizacji projektu pt. Zielona przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.