Przygotowania do Euro 2012 – Warszawa

Stan przygotowań m. st. Warszawy do organizacji mistrzostw w zakresie realizacji niezbędnej infrastruktury sportowej – Janusz Piechociński.

Zadania inwestycyjne:
1. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego obiektów towarzyszących.
Stan Obecny: w trakcie przetargu na wybór wykonawcy projektu.
Plan: Planuje się w latach 2008 – 2010 wykonie inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie stadionu piłkarskiego na 31 tys. miejsc siedzących, zadaszonych. Ponadto w nowym obiekcie przewiduje się budowę zaplecza handlowo – gastronomicznego, budowę parkingu podziemnego na ponad 700 miejsc oraz parkingi naziemne, co łącznie stanowi ponad 1500 stanowisk. Po przewidzianej przebudowie, obiekt będzie spełniał wszelkie wymagania czterogwiazdkowego obiektu FIFA i UEFA.
Modernizację obiektu ujęto w WPI na lata 2007 – 2010 na kwotę w wysokości 365 000 000 zł.
2. Modernizacja obiektu KS Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6
Stan Obecny: Obiekt znajdujący się przy ul. Konwiktorskiej 6 jest obiektem sportowym, jednym z najdłużej funkcjonujących w Warszawie i całym kraju. Na terenie obiektu Polonia znajduje się budynek główny z zapleczem sportowym, stadion sportowy do piłki nożnej, boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 105 x 60. Kibice mają do dyspozycji dwie zadaszone trybuny: główną zachodnią i kamienną wschodnią. Stadion posiada boisko o wymiarach 106 x 74,5 o nawierzchni naturalnej wraz z oświetleniem 1600 luxów. Przez długie lata funkcjonowania, obiekt był dość intensywnie eksploatowany, przez co uległ znacznemu zużyciu. W celu powstrzymania postępującej degradacji obiektu, oraz zapewnienie odpowiedniego zaplecza sportowego i dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów i wymogów, WOSiR jako gospodarz i zarządca, przeprowadza aktualnie modernizację obiektu polegającą na: zadaszeniu trybuny zachodniej, modernizacji budynku głównego, modernizacji i przebudowie ciągów pieszo-jezdnych oraz budowie pawilonu szatniowo-sanitarnego przy boisku bocznym. Realizacja przedmiotowego zadania stanowi pierwszy etap prac modernizacyjnych.
Plan: W kolejnych etapach planuje się wykonać:
–       modernizację trybuny głównej z garażami podziemnymi oraz częścią socjalną na około 7 000 m?, Po przeprowadzeniu analizy, przyjęto koszt wykonania 1m?
–       budowę nowej trybuny północnej, założono około 3 000 miejsc
–       budowę nowej trybuny wschodniej, założono około 5 000 miejsc,
–       budowę trybuny południowej wraz z pawilonem administracyjnym, założono około 3 000 miejsc
–       modernizację istniejącego basenu,
–       budowę hali sportowej na około 3 000 miejsc o powierzchni około 7 000 m? wraz z infrastruktura towarzyszącą.
Całkowity koszt I i II etapu inwestycji – 100 000 000 zł.
Stadiony przy ul. Łazienkowskiej i ul. Konwiktorskiej, są obiektami zgłoszonymi w aplikacji jako strefy treningowe w ramach EURO 2012.

Obiekty przy ul. Marymonckiej – Hutnik

Obecnie: Przygotowanie studium zagospodarowania obiektu z wstępną wyceną dla II wariantów (I- 109 mln, II – 76 mln) – oczekiwanie na decyzje władz miasta.

Plan: Istnieje możliwość zakwalifikowania obiektów Hutnika, jako ośrodka pobytowego z 1 boiskiem głównym oraz 2 boiskami treningowymi, pod warunkiem wybudowania 2 boisk treningowych na terenie przyległym do Ośrodka.

4. Obiekty KS Marymont przy ul. Potockiej 1

Obecnie: Projekt zgłoszony do WPI m. st. Warszawy.

Plan: Istnieje możliwość wybudowania ośrodka pobytowego z pełnowymiarowym boiskiem głównym oraz z 2 boiskami treningowymi. Zarząd dzielnicy Żoliborz stworzył koncepcje zorganizowania na przedmiotowym terenie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego z następującą infrastrukturą:
–       pełnowymiarowym boiskiem z trybunami i podgrzewaną murawą,
–       pełnowymiarowym boiskiem treningowym ze sztuczna nawierzchnią,
–       pełnowymiarowego boiska treningowego wielofunkcyjnego z bieżnią 400-metrową na terenie boiska przy szkole,
–       internat sportowy z rozbudowanymi funkcjami bioodnowy i rehabilitacji ruchowej,
–       system parkingów podziemnych pod budynkiem internatu sportowego i hotelu,
–       hotel z funkcjami bioodnowy i rehabilitacji ruchowej, pełniący funkcję komercyjną, turystyczną oraz kongresowo – konferencyjną,
–       tor łuczniczy wraz z zapleczem,
–       korty tenisowe w miejscu likwidowanej trybuny południowej,
–       kryte lodowisko z zapleczem w miejscu dotychczasowych kortów tenisowych.

Prognozowane koszty wybudowania ośrodka pobytowego:
boisko główne z trybuną zadaszoną 10 000 000
–       lodowisko kryte 11 000 000
–       boisko pełnowymiarowe boczne 4 000 000
–       korty tenisowe 2 000 000
–       boisko pełnowymiarowe boczne przy szkole 7 000 000
–       internat sportowy i hotel z parkingiem 25 000 000
–       hala wielofunkcyjna 15 000 000
–       remont budynku OSiR 4 000 000
–       ogrodzenie całości terenu 1 500 000
Razem: 79 500 000 zł

5. Obiekty PKS ?Radość” – Wawer

Obecnie: Projekt zgłoszony do WPI m. st. Warszawy.

Plan: Inwestycje, jakie należy zrealizować dla powstania ośrodka pobytowego:
?              uzbrojenie terenu podziemne (odwodnienie, kanalizacja, sieć energetyczna i informatyczna)
?             boisko pełnowymiarowe z nawierzchnią trawiastą i z oświetleniem sztucznym
?             boisko pełnowymiarowe z nawierzchnią trawiastą
?             boisko pełnowymiarowe z nawierzchnią sztuczną i z oświetleniem sztucznym
?             trybuna na 3000 miejsc siedzących
?             budynek administracyjno- socjalny o powierzchni min. 600 m?
?             pomieszczenia WC dla kibiców o powierzchni 100 m?
?             wiaty magazynowe o powierzchni 300 m?
?             ciągi jezdne i piesze
?             oświetlenie terenu
?             parking
?             wyposażenie boisk i budynku administracyjno – socjalnego
?             ogrodzenie.

Inwestycje zewnętrzne:
–             Wykonanie brakującej nawierzchni drogowej ulicy Wielowiejskiej lub wykonanie innego dojazdu na teren Centra Treningowego,
–             przyłącza zewnętrzne.
Prognozowane koszty wybudowania:
–            Ogrodzenie 300 000
–            uzbrojenie terenu podziemne 400 000
–            boisko pełnowymiarowe z nawierzchnią trawiastą i
sztucznym oświetleniem 3 600 000
–            boisko pełnowymiarowe z nawierzchnią trawiastą 3 200 000
–            boisko pełnowymiarowe z nawierzchnią sztuczną
i z oświetleniem sztucznym 3 600 000
–            trybuna na 3000 miejsc siedzących 2 500 000
–            budynek administracyjno- socjalny o powierzchni min. 600 m 2 900 000
–            pomieszczenia WC dla kibiców o powierzchni 100 m? 200 000
–            wiaty magazynowe o powierzchni 300 m? 150 000
–            ciągi jezdne i piesze 1 100 000
–            oświetlenie terenu 300 000
–            parking 200 000
–            wyposażenie boisk i budynku administracyjno – socjalnego 400000
–            wykonanie brakującej nawierzchni dróg ul. Wielowiejskiej
wraz z infrastrukturą zewnętrzną 3 450 000 Razem 22 300 000 zł
6. Obiekty KS Drukarz

Obecnie: Projekt zgłoszony do WPI m. st. Warszawy.

Plan: Niezbędne inwestycje, które należy wykonać dla dostosowania obiektu jako Centra Treningowego.
–       rozbiórka istniejących obiektów 500 000
–       ogrodzenie 300 000
–       uzbrojenie terenu podziemne 400 000
–       boisko z nawierzchnią trawiastą i z oświetleniem sztucznym 3 600 000
–       boisko z nawierzchnią sztuczną i z oświetleniem sztucznym 3 600 000
–       trybuna na 3000 miejsc siedzących stała połączona z budynkiem 4 500 000
–       budynek administracyjno- socjalny o powierzchni min. 600 m? 2 900 000
–       pomieszczenia WC dla kibiców o powierzchni 100 m? 200 000
–       wiaty magazynowe o powierzchni 300 m? 150 000
–       ciągi jezdne i piesze 1 100 000
–       oświetlenie terenu 300 000
–       parking naziemny 200 000
–       wyposażenie boisk i budynku administracyjno – socjalnego 400 000

Janusz Piechociński Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

WWW.piechocinski.pl janusz@piechocinski.pl