Przygotowanie mazowieckich szpitali na czwartą falę pandemii

Aktualna sytuacja w szpitalach na Mazowszu

Wojewoda Mazowiecki na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną na Mazowszu. W związku ze wzrostem zakażeń, Mazowiecki Urząd Wojewódzki podejmuje systematyczne działania, w celu poszerzenia bazy łóżkowej dla pacjentów z Covid-19. Na wniosek Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Renaty Kaznowskiej, Minister Zdrowia polecił szpitalowi praskiemu od 2 listopada br. zorganizowanie łóżek dla pacjentów z Covid-19, który zgodnie z harmonogramem ma zapewnić do 15 listopada br. 271 miejsc dla pacjentów z Covid-19.

Ponadto w najbliższych dniach, do połowy listopada br. planowane jest powiększenie bazy łóżkowej na II poziomie zabezpieczenia o ponad 970 łóżek i ponad 300 łóżek w szpitalach tymczasowych. Wszystkie decyzje wydawane są, w celu zapewnienia dostępności leczenia pacjentom z Covid-19 przy zachowaniu dostępności do świadczeń dla pacjentów z innymi schorzeniami. Jednocześnie Wojewoda przypomina o szczepieniach przeciw Covid-19, jedynej formie wyjścia z pandemii, podkreślając, że szczepionka w sposób bezpieczny
i skuteczny zabezpieczy mieszkańców Mazowsza przed zachorowaniem podczas kolejnej fali koronawirusa.

Decyzja dla Szpitala Praskiego

Zaskoczenie władz Warszawy decyzją dla Szpitala Praskiego jest niezrozumiałe biorąc pod uwagę fakt, że to z inicjatywy Wiceprezydent R. Kaznowskiej ta placówka była wskazana jako szpital tzw. covidowy, o czym jasno wskazywała w korespondencji. Absurdalne są też apele o tworzenie szpitala tymczasowego w obliczu faktu, że na Mazowszu działa ich obecnie już 5, a uruchamiane są kolejne. A przede wszystkim wyznaczony jako tymczasowy w stolicy Szpital Południowy od dwóch tygodni nie przyjmuje nowych pacjentów i działa w połowie swojego potencjału (110 łóżek na 300). Natomiast Miasto nie jest w stanie określić końcowego terminu naprawy instalacji tlenowej. Zaistniała w Szpitalu Południowym sytuacja zaburza zabezpieczenie medyczne pacjentów z Covid-19 w Warszawie, dlatego tym bardziej dziwi niechęć do uruchamiania kolejnych łóżek covidowych w innych placówkach ? mówi Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

27 października br. Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy, Renata Kaznowska zwróciła się z pismem do Wojewody Mazowieckiego i Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o pilne wyznaczenie miejsc dla pacjentów z Covid-19 w szpitalu praskim w Warszawie. Cytując Renatę Kaznowską, która w przekazanym piśmie informuje o ?gotowości zapewnienia przez Miasto Stołeczne Warszawa łóżek dla pacjentów zakażonych wirusem Sars-Cov-2 w Szpitalu Praskim?, Wojewoda Mazowiecki mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza, 28 października br. niezwłocznie przekazał pismo do Ministerstwa Zdrowia, w celu realizacji prośby m.st. Warszawy i Dyrektora placówki uwzględniając wszystkie prośby zawarte w piśmie.

Po rozpatrzeniu wniosku Wojewody, Minister Zdrowia 2 listopada br. wydał decyzję na stopniowe wdrażanie zgodnie z harmonogramem przesłanym przez władze miasta. Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia, placówka od 2 listopada br. powinna zapewnić 142 łóżka, w tym, 5 łóżek intensywnej terapii, następnie od 8 listopada br. ? 204 łóżka, w tym 12 łóżek intensywnej terapii i od 15 listopada br. 271 łóżek, w tym 22 intensywnej terapii.

Zgodnie z obecnie funkcjonującym systemem – wszystkie szpitale objęte decyzją zorganizowania ?miejsc covidowych? wyznaczane są na II poziomie zabezpieczenia ? dając tym samym możliwość przyjmowania pozostałych pacjentów z innymi schorzeniami, tak aby została zachowana ciągłość realizacji świadczeń medycznych. Ponadto, zgodnie z wytycznymi, wszystkie pozostałe placówki zobowiązane są do gotowości przyjęcia pacjentów z różnymi schorzeniami, którzy mają jednocześnie potwierdzony Covid-19.

Na zabezpieczenie medyczne dla pacjentów z Covid-19 musimy patrzeć jako system obejmujący całe województwo. Cała służba zdrowia jest zaangażowana w walkę w Covid -19 w różnych formach. Wszystkie te zasoby służą mieszkańcom i w trudnym czasie pandemii musimy zarządzać nimi tak, aby uwzględnić wszystkie potrzeby. Łóżka dla pacjentów covidowych są uruchamiane stopniowo, tak aby jak najdłużej zapewnić możliwość hospitalizacji dla pacjentów z innymi schorzeniami. Nie możemy pozwolić sobie na to, aby łóżka stały puste ? stąd decyzje muszą być wydawane na bieżąco.

Trzeba też jasno zaznaczyć, że nie obowiązuje tu żadna rejonizacja. Każda placówka powinna przyjmować pacjentów, niezależnie skąd pochodzi. Szpitale służą wszystkim mieszkańcom, niezależnie od tego czy są miejskie, wojewódzkie, kliniczne. W tym trudnym czasie powinniśmy kierować się solidarnością. Tymczasem władze Warszawy formułują skandaliczne wypowiedzi, że w warszawskich szpitalach znajdują się pacjenci głównie spoza Warszawy. Otrzymywaliśmy też sygnały, że pacjenci spoza Warszawy nie byli przyjmowani np. w Szpitalu Południowym ? powiedział Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

Baza łóżkowa

Obecnie przygotowanych jest 1 646 łóżek dla pacjentów z koronawirusem, w tym 163 miejsca respiratorowe, z czego zajętych jest 1 237 łóżek, w tym 127 miejsc respiratorowych. W Warszawie na wszystkich poziomach zabezpieczenia jest 512 miejsc, z czego zajętych jest 437 (stan na 3 listopada br.).

Wojewoda Mazowiecki na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną na Mazowszu. W trakcie cyklicznych wideokonferencji z dyrektorami szpitali z całego Mazowsza omawiany jest stan przygotowania placówek do leczenia pacjentów z Covid-19.W porozumieniu z MOW NFZ oraz dyrektorami szpitali w województwie mazowieckim, Wojewoda podejmuje działania dostosowane do zmieniających się wskaźników zachorowań, poprzez wydawanie decyzji dotyczących zabezpieczenia łóżek dla pacjentów z Covid-19 oraz uruchomienie kolejnych szpitali tymczasowych na Mazowszu.

Obecnie na podstawie decyzji Wojewody w województwie mazowieckim działa 5 szpitali tymczasowych, które wyznaczone zostały jako placówki wiodące do leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem, tak, aby inne placówki mogły się skupić na leczeniu pacjentów z innymi schorzeniami. Zgodnie z przesyłanymi przez szpitale raportami, w szpitalach tymczasowych przygotowanych są obecnie 383 łóżka dla pacjentów z Covid-19 (stan na 3 listopada br.), w tym 76 miejsc respiratorowych, z czego:

w Warszawie:

  • szpital tymczasowy w obiekcie szpitala południowego ? obecnie przygotowanych ma 110 łóżek, w tym 34 respiratorowe,
  • szpital modułowy WIM ? obecnie przygotowanych ma 48 łóżek, w tym 12 respiratorowych,

W najbliższych dniach planowane jest również uruchomienie szpitala tymczasowego na Okęciu.

 

W Radomiu:

  • szpital tymczasowy ? obecnie przygotowanych ma 80 łóżek, w tym 20 miejsc respiratorowych. W najbliższych dniach, placówka zgodnie z decyzją powinna zapewnić pełną gotowość 100 łóżek, w tym 20 miejsc respiratorowych dla pacjentów z Covid-19.

W Siedlcach:

  • szpital tymczasowy obecnie przygotowanych ma 100 łóżek, w tym 10 miejsc respiratorowych.

W Ostrołęce:

  • szpital tymczasowy – od 27 października br. 46 łóżek dla pacjentów z Covid-19 został uruchomiony szpital tymczasowy w Ostrołęce, aż do zapewnienia 192 łóżek, w tym 20 miejsc respiratorowych dla pacjentów z Covid-19.

Z uwagi na wzrost zakażeń Wojewoda podejmuje systematycznie decyzje, aby z wyprzedzeniem przygotować odpowiednią liczbę łóżek. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego, w najbliższych dniach baza łóżkowa powiększona o ponad 970 łóżek m.in. w:

  • Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie ? od 5 listopada br. placówka ma zapewnić 19 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 2 łóżka respiratorowych,
  • Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim ? do 7 listopada 2021 r. placówka ma zapewnić 3 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2. Następnie od 8 listopada 2021 r. placówka ma zapewnić 68 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 9 łóżek respiratorowych.

Ponadto Wojewoda Mazowiecki zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o zwiększenie liczby łóżek dla pacjentów z Covid ? 19 m.in. w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim o 30 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym wirusem SARS ? CoV – 2, w tym 3 miejsca respiratorowe oraz 3 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem SARS ? CoV ? 2 (zgodnie z pismem przesłanym przez placówkę do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie).

W ostatnich dniach, baza łóżkowa została powiększona również m.in.: w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku, w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie, w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach, w Szpitalu grochowskim.

Ponadto pacjenci z koronawirusem są też hospitalizowani w szpitalach, które mają w swoich strukturach oddziały zakaźne, np. szpitale wojewódzkie, m.in. w Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie.  

Zgodnie z przepisami prawa, szpital nie może odmówić przyjęcia pacjenta w stanie zagrożenia jego życia. Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych – każdy szpital musi mieć też przygotowane izolatki dla pacjentów z Covid-19, nawet jeśli nie posiada w swoich strukturach oddziału zakaźnego. W związku z powyższym nieakceptowane są odmowy przyjęć pacjentów. Wszystkie takie przypadki są wyjaśnianie przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Szpital Południowy

W ostatnich tygodniach Wydział Zdrowia MUW odbył rozmowy z Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy Renatą Kaznowską oraz Członkiem Zarządu Spółki Solec Arturem Krawczykiem, dotyczące przygotowania szpitala tymczasowego w Warszawie do zwiększonej liczby hospitalizacji. Zarówno Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy oraz przedstawiciel Zarządu Spółki Solec potwierdzili gotowość systematycznego uruchomienia kolejnych modułów dla pacjentów. Uchroni to pozostałe warszawskie szpitale przed nałożeniem na nie decyzji zapewniającej obowiązek przygotowania łóżek na potrzeby pacjentów z Covid-19.

Dobro i zdrowie mieszkańców Mazowsza jest naszym wspólnym priorytetem. Mam nadzieję, że wszystkie deklaracje złożone przez przedstawicieli Miasta Stołecznego zostaną zrealizowane, oczekuję sprawnego udostępniania łóżek dla pacjentów z Covid-19 zgodnie z wydanym poleceniem. Sprawne udostępnienie łóżek w szpitalu tymczasowym w Warszawie jest kluczowe, w zakresie zapewnienia ciągłości świadczeń medycznych dla mieszkańców Warszawy i okolic ? powiedział Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

Jednocześnie przypominamy, że szpital tymczasowy w obiekcie Szpitala Południowego został uruchomiony z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego, który wydał w tym zakresie polecenie władzom Miasta Stołecznego i zapewnił finansowanie dla wcześniejszego (niż zakładał harmonogram) uruchomienia placówki. Szpital Południowy jest wyznaczony jako placówka wiodąca w Warszawie i okolicach do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.[1] Zgodnie z umową[2] władze miasta Warszawy zobowiązały się do przygotowania i uruchomienia na potrzeby pacjentów z Covid-19 – 300 łóżek wraz z dodatkowym wyposażeniem, w terminie do 25 stycznia 2021 r. W związku z tym, 20 listopada 2020 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje na zapewnienie 300 łóżek, w tym 80 miejsc respiratorowych. Celem utworzenia szpitala było wykorzystanie jego potencjału w jak najszerszym zakresie. Należy podkreślić, że po otrzymaniu decyzji, władze miasta nie kwestionowały realizacji jej treści. Zgodnie z prawem to organ założycielski (w tym przypadku m.st. Warszawa) odpowiada za organizację pracy placówki i wdrożenie wszelkich procedur dla zapewnienia stosownej liczby łóżek, zgodnie z obowiązującymi przepisami epidemiologicznymi.

 

Więcej informacji z Mazowsza

Zadbaj o swój kapitał początkowy

Zadbaj o swój kapitał początkowy

Kapitał początkowy to ważna część przyszłej emerytury. Osoby, które nie mają jeszcze obliczonego kapitału, a powinny go mieć, warto, aby zadbały o jego [...]
0 komentarzy
OFE czy subkonto

OFE czy subkonto? Decyzja do 31 lipca

Do końca lipca osoby urodzone po 1968 roku mogą zmienić decyzję dotyczącą przekazywania części składki emerytalnej na drugi filar. Zgodnie z ich dyspozycją [...]
0 komentarzy
ZUS: 1 lipca rusza kolejna odsłona programu "Dobry start"

ZUS: 1 lipca rusza kolejna odsłona programu „Dobry start”

Od 1 lipca rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie w wysokości 300 zł z programu „Dobry Start”. Dofinansowanie na wyprawkę przysługuje [...]
0 komentarzy
"Odkrywamy talenty" na Mazowszu. Kolejna edycja konkursu plastycznego dla osób z niepełnosprawnościami.

„Odkrywamy talenty” na Mazowszu. Kolejna edycja konkursu plastycznego dla osób z niepełnosprawnościami.

Rusza kolejna edycja konkursu plastycznego dla osób z niepełnosprawnością „Odkrywamy Talenty”. Z okazji jubileuszu 25-lecia Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego [...]
0 komentarzy
Ostatnie dni na oddanie głosu na projekty w Budżecie Obywatelskim Mazowsza!

Ostatnie dni na oddanie głosu na projekty w Budżecie Obywatelskim Mazowsza!

Już tylko przez kilka dni, do 23 czerwca można głosować na projekty z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Do rozdysponowania jest rekordowe 30 mln złotych! [...]
0 komentarzy

Najlepiej odnowione zabytki otrzymają nagrody

Pałace, dwory czy kamienice, które odzyskały dawny blask mogą teraz powalczyć o nagrody za najlepiej zrewitalizowany mazowiecki zabytek. Samorząd województwa mazowieckiego zaprasza właścicieli obiektów [...]
0 komentarzy
Zmiany w komunikacji miejskiej

Zmiany w komunikacji miejskiej

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. W związku z przerwą szkolną oraz licznymi wyjazdami mieszkańców stolicy powodującymi mniejszy ruch, zmieni się rozkład jazdy kilkudziesięciu [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Legionowskim i Nowodworskim

W dniach od  20 do 29 czerwca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Legionowskiego i Nowodworskiego. Obszar Data rozpoczęcia [...]
0 komentarzy
V edycja konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”

V edycja konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza wszystkich fotografów amatorów i fotografki amatorki do wzięcia udziału w V edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”. Temat tegorocznej [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 19 do 29 czerwca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.