Przygotowanie Szpitali tymczasowych na Mazowszu do piątej fali zakażeń koronawirusa

Aktualna sytuacja w szpitalach na Mazowszu

Zgodnie z wydanymi decyzjami Ministra Zdrowia i Wojewody Mazowieckiego obecnie w województwie mazowieckim funkcjonuje 8 szpitali tymczasowych, które są kluczowym elementem zabezpieczenia medycznego na potrzeby leczenia pacjentów z Covid-19.

Placówki są zobowiązane do zapewnienia odpowiedniej kadry, jednak Wojewoda Mazowiecki prowadzi działania wspierające rekrutację do szpitali tymczasowych poprzez specjalną podstronę urzędu pod linkiem: https://szpitaltymczasowy.waw.pl. Znajduje się na niej specjalny formularz, umożliwiający szybkie przesłanie zgłoszenia, które następnie Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  przekaże do odpowiedniego szpitala tymczasowego.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną na Mazowszu i wydaje decyzje dotyczące bazy łóżkowej dla pacjentów z Covid-19  adekwatnie do liczby zakażeń i hospitalizacji. Założenia strategii zabezpieczenia medycznego dla pacjentów z Covid-19 są regularnie omawiane na cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami samorządów, dyrektorami szpitali i NFZ.

Obecnie od kliku tygodni odnotowywane są spadki liczby osób hospitalizowanych z powodu Covid-19 w szpitalach na Mazowszu, jednak zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia został przygotowany plan powiększenia bazy łóżkowej – w związku ze spodziewaną V falą zachorowań.

Przyjęta strategia zakłada, że Szpitale tymczasowe pełnią kluczową rolę w leczeniu pacjentów z Covid-19. Zgodnie z założeniami do placówek tymczasowych w pierwszej kolejności powinni trafiać pacjenci, którzy nie są obciążeni innymi schorzeniami niż Covid-19. Aktualnie żadna placówka tymczasowa nie ma pełnego obłożenia chorymi. Jednocześnie informujemy, że moduły szpitali tymczasowych są uruchamiane w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Należy też podkreślić, że placówki tymczasowe nie zastąpią całkowicie pozostałych szpitali, ale mają je odciążać tak, aby w regularnych placówkach wyznaczać jak najmniej łóżek „covidowych”.

W ostatnich dniach odbyła się wideokonferencja Wojewody Mazowieckiego z dyrektorami szpitali tymczasowych oraz wszystkich szpitali w województwie mazowieckim, aby omówić bieżącą sytuację i przygotować się na spodziewaną kolejną falę zachorowań. Wojewoda poprosił kierujących szpitalami tymczasowymi, aby byli gotowi do wykorzystania ich bazy w pełnym potencjale – w przypadku zwiększania się liczby osób hospitalizowanych.

Zgodnie z przesyłanymi przez szpitale raportami, w szpitalach tymczasowych przygotowanych jest obecnie 946 łóżek dla pacjentów z Covid-19 (stan na 11 stycznia br. na godz. 09:00), w tym 122 miejsca respiratorowe, z czego:

w Warszawie (4):

  • Szpital tymczasowy w obiekcie Szpitala Południowego – obecnie przygotowanych ma 300 łóżek, w tym 50 respiratorowych, z czego zajętych jest 175 łóżek.
  • Szpital modułowy WIM – obecnie przygotowanych ma 60 łóżek, w tym 12 respiratorowych, z czego zajęte są 52 łóżka,
  • Szpital tymczasowy WIM przy Okęciu – obecnie przygotowane ma 84 łóżka, w tym 10 respiratorowych, z czego zajęte są 44 łóżka,
  • Szpital tymczasowy MSWiA na Stadionie Narodowym – obecnie przygotowane ma 150 łóżek, w tym 10 respiratorowych, z czego zajęte są 94 łóżka,

W Radomiu (1):

  • Szpital tymczasowy – obecnie przygotowanych ma 100 łóżek, w tym 20 miejsc respiratorowych dla pacjentów z Covid-19, z czego zajętych jest 57 łóżek

W Siedlcach (1):

  • Szpital tymczasowy – obecnie przygotowanych ma 100 łóżek, w tym 12 miejsc respiratorowych, z czego zajętych jest 38 łóżek,

W Ostrołęce (1):

  • Szpital tymczasowy – obecnie przygotowanych ma 88 łóżek dla pacjentów z Covid-19, z czego zajętych jest 41 łóżek.

W Płocku (1):

  • Szpital tymczasowy – obecnie przygotowane ma 64 łóżka, w tym 8 miejsc respiratorowych, z czego zajęte są 53 łóżka.

W związku z zaobserwowaną w ostatnich tygodniach spadającą liczbą hospitalizacji – zostały wydane decyzje zmniejszające bazę łóżkową w szpitalach miejskich, tak aby wolne miejsca służyły pacjentom z innymi schorzeniami. Obecnie przygotowane są 3 593 łóżka dla pacjentów z Covid-19, w tym 374 miejsca respiratorowe, z czego zajęte są 1 972 łóżka, w tym 226 miejsc respiratorowych. W Warszawie wyznaczone są 1 522 łóżka, z czego 912 jest zajętych (stan na 11 stycznia br. na godz. 09:00).

Jednocześnie Mazowiecki Urząd Wojewódzki jest w gotowości do wydania decyzji zwiększających liczbę łóżek dla pacjentów z COVID-19. Należy pamiętać, że decyzje muszą być wydawane z uwzględnieniem również pacjentów z innymi schorzeniami – tak, aby zapewnić ciągłość opieki zdrowotnej.

W związku z przewidywanym nadejściem tzw. piątej fali i prognozami, liczba łóżek dla pacjentów z Covid–19 zapotrzebowanie może zwiększyć się do ok. 6 tys. Baza łóżkowa na poziomie ok 6 tys. była przygotowana wiosną 2021 r. – kiedy odnotowano największy dotychczas poziom zajętości łóżek z powodu Covid-19. Tak więc Mazowiecki Urząd Wojewódzki jest przygotowany, aby wydawać decyzje na taką skalę.

 

Więcej informacji z Mazowsza

Daj życie

Daj życie – rusza kampania informacyjna samorządu województwa

56 lat temu miał miejsce pierwszy zakończony sukcesem przeszczep nerki. W rocznicę tego wydarzenia samorząd województwa mazowieckiego inauguruje kampanię informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Daj [...]
0 komentarzy
Radni województwa zaniepokojeni konsekwencjami ustawy o modernizacji i poprawie funkcjonowania szpitalnictwa

Radni województwa zaniepokojeni konsekwencjami ustawy o modernizacji i poprawie funkcjonowania szpitalnictwa

Podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego radni województwa przyjęli stanowisko dotyczące wpływu projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia oraz [...]
0 komentarzy

Trwają konkursy Mazowiecka Lady D. i Mazowiecki Gentleman D.

Już po raz trzeci Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej organizuje konkurs Mazowiecka Lady D. im. Krystyny Bochenek, w którym nagrodzone zostaną kobiety z niepełnosprawnościami [...]
0 komentarzy
Przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej

Przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej – zlikwidują uczęszczane przystanki

Prowadzone są  przygotowania do wzmocnienia wiaduktu południowego, po którym będzie odbywał się ruch po wyburzeniu wiaduktu północnego. Na wzmocnionym wiadukcie wyznaczone zostaną po [...]
0 komentarzy

Napisz pieśń o Mazowszu

Samorząd województwa mazowieckiego szuka autora „Pieśni o Mazowszu”. Krótki utwór, składający się z maksymalnie 3 zwrotek i refrenu ma przybliżyć mocne strony regionu [...]
0 komentarzy
Aktualna sytuacja w szpitalach na Mazowszu

Przygotowanie Szpitali tymczasowych na Mazowszu do piątej fali zakażeń koronawirusa

Zgodnie z wydanymi decyzjami Ministra Zdrowia i Wojewody Mazowieckiego obecnie w województwie mazowieckim funkcjonuje 8 szpitali tymczasowych, które są kluczowym elementem zabezpieczenia medycznego na [...]
0 komentarzy

Bezpieczny wybór placówek opieki całodobowej

Wybór placówki zapewniającej całodobową opiekę to wielka odpowiedzialność osób, które chcą zapewnić swoim bliskim, wymagającym pomocy z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, godne [...]
0 komentarzy
Drożyzna uderza w szpitale

Drożyzna uderza w szpitale

Podwyżki cen nie omijają marszałkowskich szpitali. Wzrost cen dotyczy między innymi prądu, gazu, kosztów pracy, leków i innych usług. Niektóre placówki muszą się liczyć [...]
0 komentarzy
dotacja

Na co wydali pieniądze?

Początek roku, a wraz z nim przyszedł czas na podsumowanie minionych miesięcy. Sprawdź, jakie inwestycje zostały zrealizowane w powiecie wołomińskim i naszym subregionie [...]
0 komentarzy
Blisko 23 mln zł z budżetu Mazowsza dla samorządów okołowarszawskich

Blisko 23 mln zł z budżetu Mazowsza dla samorządów okołowarszawskich

Blisko 23 mln zł z budżetu Mazowsza otrzymają lokalne samorządy na ważne inwestycje. Wśród nich są m.in budowa przedszkola gminnego w gminie Stare Babice czy lądowisko przy szpitalu zachodnim [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.