Przystąpienie do sporządzenia MPZP dla części obrębu Nadma w rejonie ulic Starej i Jaworówki

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADZYMINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nadma w rejonie ulic Starej i Jaworówki

Na podstawie art. 17 pkt 1, w związku z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Radzyminie Uchwały nr 620/XLV/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nadma w rejonie ulic Starej i Jaworówki.

Jednocześnie przystępuje się do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego podając swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2022 r.

Wnioski należy składać do Burmistrza Radzymina w formie:

papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin

elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: plany@radzymin.pl oraz  poprzez platformę ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Radzymina.

 

Więcej informacji z Radzymina

Wycinka drzew w Radzyminie - Burmistrz informuje o przyczynach decyzji

Wycinka drzew w Radzyminie – Burmistrz informuje o przyczynach decyzji

Temat wycinki drzew w miastach naszego powiatu często rodzi pytania o to, czy tak drastyczne działania są konieczne. Tak samo dzieje w sprawie [...]
0 komentarzy
Ekspertyza dendrologiczna drzew przy ul. 11-go listopada w Radzyminie

Ekspertyza dendrologiczna drzew przy ul. 11-go listopada w Radzyminie

Stan drzew przy ulicy 11-go listopada w Radzyminie od dłuższego czasu budził niepokój. Próchniejące drzewa zlokalizowane są przy drodze prowadzącej do Szkoły Podstawowej [...]
0 komentarzy

Burmistrz Radzymina Online

Za nami kolejne spotkanie z Burmistrzem Radzymina Krzysztofem Chacińskim, tym razem w formie online. W trakcie spotkania przedstawione zostały aktualne inwestycje prowadzone przez [...]
0 komentarzy
Kolejny triumf szczypiornistek KPR Marcovia ROKiS

Kolejny triumf szczypiornistek KPR Marcovia ROKiS

22 marca (środa) na konto szczypiornistek KPR Marcovia ROKiS wpadły kolejne 3 punkty. Dziewczęta wygrały trzeci mecz z rzędu i zameldowały się na [...]
0 komentarzy
Dystrybucja węgla przez gminę Radzymin w 2023 r.

Dystrybucja węgla przez gminę Radzymin w 2023 r.

Większość zainteresowanych osób, które złożyły wniosek w terminie, dokonało już zakupu węgla po preferencyjnej cenie. Jednak grono osób, pomimo wielu prób kontaktu ze strony [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.