Przystąpienie do sporządzenia MPZP dla części obrębu Nadma w rejonie ulic Starej i Jaworówki

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADZYMINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nadma w rejonie ulic Starej i Jaworówki

Na podstawie art. 17 pkt 1, w związku z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Radzyminie Uchwały nr 620/XLV/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nadma w rejonie ulic Starej i Jaworówki.

Jednocześnie przystępuje się do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego podając swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2022 r.

Wnioski należy składać do Burmistrza Radzymina w formie:

papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin

elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: plany@radzymin.pl oraz  poprzez platformę ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Radzymina.

 

Więcej informacji z Radzymina

Drugie zwycięstwo KPR Marcovia ROKiS

Drugie zwycięstwo KPR Marcovia ROKiS

Niedzielny mecz (20 listopada) przeciwko ChKS Łódź wygrywa KPR Marcovia ROKiS różnicą 14 bramek (37:23)! To było bardzo dobre spotkanie w wykonaniu pierwszoligowej [...]
0 komentarzy
Nowy radzymiński budżet na trudne czasy

Nowy radzymiński budżet na trudne czasy

Przygotowanie projektów budżetów miast i gmin na rok 2023 było w ostatnich miesiącach bardzo dużym wyzwaniem dla wszystkich samorządów w Polsce.  Od 2019 [...]
0 komentarzy

Czy zmieni się rozkład jazdy SKM S3 do Radzymina?

Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymina wspólnie z Wójtem Gminy Nieporęt Maciejem Mazurem rozpoczęli starania o zmiany w harmonogramie kursów W siedzibie Warszawskiego  Transportu Publicznego [...]
0 komentarzy

Wygraj Bilety na Koncert – JACEK WÓJCICKI w Scenie Cegielnia

UMiG Radzymin zaprasza do udziału w konkursie internetowym: „Wygraj Bilety – JACEK WOJCICKI w Scenie Cegielnia”, w którym główną nagrodą są dwa podwójne zaproszenia [...]
0 komentarzy
Zastępca Dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie Tomasz Jagodziński odwiedził plac budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej w Radzyminie

Zastępca Dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie Tomasz Jagodziński odwiedził plac budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej w Radzyminie

Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymina przedstawił dyrektorowi stan zaawansowania prac i zapewnił, że inwestycja posuwa się do przodu zgodnie z założonym harmonogramem. Czas zakończenia [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.