Rada powiatu rozdysponuje wolne środki finasowe

Podczas ostatniej sesji budżetowej rady powiatu wołomińskiego, która odbyła się 22 grudnia 2015 roku, kiedy to radni uchwalili uchwałę budżetową na rok bieżący, bardzo wiele kontrowersji wzbudziła sprawa nieumieszczenia w tegorocznym planie finansowym kontynuacji przebudowy ulicy Szpitalnej w ramach zadania: przebudowa ciągu ulic: Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach.

Podczas sesji budżetowej niektórzy radni opozycyjni, szczególnie z Ząbek, wręcz zarzucali mi jako przewodniczącemu Komisji Finansowej, że to właśnie moja skromna osoba doprowadziła do sytuacji, w której ul. Szpitalna w Ząbkach już nie będzie dalej przebudowywana.
Uznałem, że jest to, ze strony owych radnych, swego rodzaju, gra polityczna lub próba zaistnienia w lokalnych mediach prasowych i społecznościowych.
Miesiąc temu na łamach „Życia Powiatu na Mazowszu” zwróciłem uwagę, że na kilka tygodni przed sesją budżetową wszystkie Komisje rady pozytywnie (bez jednego głosu sprzeciwu) zaopiniowały przedstawiony projekt budżetu.
Wówczas, na posiedzeniach Komisji, wspomniani wyżej radni, nie wnosili żadnych poprawek ani nie głosowali przeciwko projektowi budżetu.
Problem zauważyli później bo dopiero na sesji, na dwa dni przed Świętami Bożego Narodzenia. To wtedy doznali olśnienia i w świetle kamer i mikrofonów rozpoczęli swoją „batalię”.
W tym czasie, wspólnie z Panem Starostą oznajmiłem, iż to, że niektóre zadania inwestycyjne nie znalazły swojego miejsca w budżecie nie oznacza, że nie będą w tym roku realizowane. Wszak istnieje nadwyżka budżetowa i tzw. wolne środki, które niebawem zostaną rozdysponowane.
I właśnie za kilka dni, w czasie lutowej sesji rady powiatu, podjęta zostanie uchwała zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 rok, na mocy której wprowadzimy do realizacji wiele nowych zadań, z wolnych środków na kwotę prawie 5,5 miliona złotych.
Jeśli projekt tej uchwały uzyska wymaganą większość to na kontynuację, jeszcze w tym roku, przebudowy ul. Szpitalnej w Ząbkach przeznaczymy prawie pół miliona złotych.
Poza tym, z wolnych środków, zrealizujemy takie inwestycje powiatowe jak: budowa chodnika w Wołominie (od cmentarza do ronda w Majdanie), chcemy na tą inwestycję przeznaczyć 400 tys. zł, budowa bazy dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa w Zagościńcu tu kwota zaproponowana wynosi 2 mln 150 tys. zł, projekt i budowa ronda w Tłuszczu (ul. Warszawska/Kościuszki) – 25,5 tys. zł, przebudowa kotłowni w budynku głównym DPS w Radzyminie – 630 tys. zł, projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 4314 na odcinku Majdan-Poświętne –  40 tys. zł, sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 4321 na odcinku Kuligów-Czarna – ponad 47 tys. zł, rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną – 1 mln zł, zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą dla starostwa i szkół powiatowych – ok. 360 tys. zł, budowa ul. Dworkowej w Kobyłce i ul. Głównej w Markach – po 10 tys. zł na prace geodezyjne i mapy podziałowe.
Jak widać wystarczy chwila cierpliwości i trochę dobrej woli ze strony samorządowców, aby nawet niewielkie konflikty rozwiązywać z myślą o komforcie mieszkańców.
Kilka tygodni temu powiedziałem, że budżet powiatu nie jest z gumy i nadal to podtrzymuję, Na pewno wszystkich na raz nie da się zadowolić, ale robimy co możemy.
Tomasz Kalata
Radny powiatu wołomińskiego
Przewodniczący Komisji Finansowej

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.