Rady seniorów ze wsparciem Mazowsza

Rady seniorów ze wsparciem Mazowsza

Dni seniora, szkolenia z narzędzi komputerowych, kampanie prozdrowotne czy aktywizujące osoby starsze – to działania, jakie zrealizuje 35 rad senioralnych z całego województwa. Pomoże w tym samorząd Mazowsza. Łączna wartość wsparcia to niemal 643 tys. zł.

Jak mówi marszałek Adam Struzik, program „Mazowsze dla seniorów” to jeden z już kilkunastu programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego.

– Pomagamy, bo wiemy, że gminom często nie jest łatwo znaleźć środki na dodatkowe działania, takie jak rady senioralne. Mamy nadzieję, że to wsparcie przełoży się na większą aktywność osób starszych w mazowieckich gminach – podkreśla marszałek.

Radni sejmiku przeznaczyli w tym roku po raz pierwszy 1 mln zł na inicjatywy rad senioralnych. W trakcie naboru wpłynęły 43 wnioski. 35 projektów spełniło wymagania formalne oraz merytoryczne i uzyskało wsparcie z budżetu Mazowsza. To działania wspierające rozwój rad seniorów i ich inicjatywy, takie jak m.in. organizacja dni seniora, szkolenia z dostępności cyfrowej czy kampanie promujące zdrowie i aktywność fizyczną osób starszych.

Za nami pierwszy nabór

– Podczas ostatniego posiedzenia sejmiku radni zdecydowali o przekazaniu wsparcia na 35 inicjatyw senioralnych – mówi członek zarządu województwa Elżbieta Lanc. – Głównym celem tego programu jest zwiększenie aktywności i sprawczości seniorów, a także pokazanie samorządom, że rady senioralne mogą być cennym i ważnym elementem każdej gminy – dodaje.

W ramach programu można było zdobyć dofinansowanie w wysokości nawet 20 tys. zł na pokrycie 80 proc. kosztów projektu. Każda gmina mogła złożyć jeden wniosek na jeden projekt swojej rady seniorów. W przypadku Warszawy po jednym wniosku mogła złożyć każda z dzielnic. Gminy mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów takich jak organizacja wydarzeń czy zakup potrzebnego sprzętu. Środki będą wypłacane po realizacji i rozliczeniu inicjatywy, w formie dotacji „z dołu”.

Jak mówi Piotr Kandyba, radny województwa i przewodniczący sejmikowej komisji polityki społecznej i prorodzinnej, gminy otrzymają jeszcze drugą szansę na zdobycie pieniędzy.

– W puli została jeszcze część środków z przekazanego miliona, dlatego wkrótce chcemy uruchomić nabór uzupełniający, by rady seniorów z kolejnych gmin mogły otrzymać potrzebne wsparcie – podkreśla.

Czym jest rada seniorów?

Jak podają statystyki z początku 2022 roku, w województwie mazowieckim działa już 61 gminnych rad seniorów. Kolejne są na etapie tworzenia. Rada seniorów może zostać utworzona przez radę gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek z zewnątrz. W jej skład mogą wejść przedstawiciele osób starszych i działających dla nich organizacji np. stowarzyszeń czy fundacji, a także podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Statut i zasady działania rady senioralnej określa rada gminy. Z jednej strony gminna rada seniorów ma reprezentować interesy osób starszych w lokalnej społeczności i pełnić rolę doradczą dla organów gminy, jednak może także organizować własne inicjatywy, wydarzenia i akcje.

 

Więcej informacji z Mazowsza

ZUS wypłaca już świadczenia 500 plus

Od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim, Sokołowskim i Wołomińskim

W dniach od 3 do 11 lutego planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego, Sokołowskiego i Wołomińskiego. [...]
0 komentarzy

Planowane wyłączenia prądu w rejonie energetycznym Mińsk-Mazowiecki

W dniach od 2 do 11 lutego planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie rejonu energetycznego Mińsk-Mazowiecki. Obszar Data rozpoczęcia Data [...]
0 komentarzy
ZUS zaprasza na dyżury telefoniczne

Dyżury telefoniczne ZUS w lutym

Mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą skorzystać z porad ekspertów z ZUS podczas dyżurów telefonicznych zorganizowanych w każdą środę lutego. Sprawdź, czego będziesz mógł się [...]
0 komentarzy
Koleje Mazowieckie na drugim miejscu w kraju

Koleje Mazowieckie na drugim miejscu w kraju

W minionym roku, pierwszym po zniesieniu obostrzeń pandemicznych, z usług przewozowych Kolei Mazowieckich skorzystało ponad 59 mln pasażerów, czyli o 12 mln więcej [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.