Radzymin – gminne dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt domowych

Radzymin - gminne dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt domowych

W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2023 roku” rusza dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt. Dofinansowanie będzie odbywało się na podobnych zasadach jak w roku 2022.

Warunki dofinansowanie szerzej opisane są w treści uchwały nr 731/LVII/2023 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 6 marca 2023 r., zatwierdzającej program.

Warunek otrzymania zwrotu za zabieg sterylizacji lub kastracji

Właściciel zwierzęcia sam wybiera zakład leczniczy, w którym przeprowadzony będzie zabieg. Następnie składa wniosek (do pobrania poniżej) i na podstawie faktury ubiega się o zwrot poniesionych kosztów.

Można ubiegać się o zwrot wydatków tylko poniesionych po 29.03.2023 r., gdyż jest to data wejścia w życie wspomnianej wyżej uchwały.

Wysokość refundacji za poszczególne zabiegi kształtuje się następująco:

  • kastracja kota – 80 zł,
  • sterylizacja kotki – 170 zł,
  • kastracja psa – 210 zł,
  • sterylizacja suki – 280 zł,

Przy ubieganiu się o zwrot poniesionych kosztów wykonanych zabiegów u psa lub kota, który dotąd nie był oznakowany, obligatoryjne jest jego jednoczesne zaczipowanie wraz z rejestracją numeru czipa w bazie Safe – Animal.

Właściciel może bezpłatnie oznakować psa lub kota na koszt Gminy w zakładzie leczniczym pn.: EDINA VETCARE GROUP S.A. z siedzibą zakładu w Radzyminie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 16, 05 – 250 Radzymin.

Faktura na podstawie, której ubiegać się będą Państwo o zwrot poniesionych kosztów powinna zawierać:

  • dane właściciela zwierzęcia,
  • informację, o wykonanym zabiegu u zwierzęcia i nr wszczepionego i wprowadzonego do bazy czipa.

Właściciel kilku zwierząt domowych (psów i kotów) może ubiegać się o przyznanie dofinansowania do ww. zabiegów tylko raz w roku kalendarzowym i maksymalnie do dwóch zwierząt.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wysokości środków przypadających w budżecie gminy na realizację tego zadania. Kwota pozostała do rozdysponowania będzie aktualizowana raz w miesiącu na naszej stronie internetowej w zakładce dedykowanej ochronie zwierząt. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 listopada 2023 r. Wnioski złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2023 roku to 23 000 zł.

Więcej informacji z Radzymina

Aktywnie, wesoło i bezpiecznie – półkolonie w Gminie Radzymin

Aktywnie, wesoło i bezpiecznie – półkolonie w Gminie Radzymin

Wyczekiwany przez dzieci okres wakacji zbliża się wielkimi krokami. Czas relaksu dla dzieci staje się wyzwaniem dla rodziców, którzy starają się jak najlepiej wypełnić czas wolny [...]
0 komentarzy
Radzymińska Giełda Pracy

Radzymińska Giełda Pracy

13 czerwca 2023 r. w godzinach 12:00-19:00 w sali koncertowej Sceny Cegielnia (al. Jana Pawła II 193, Radzymin) odbędzie się Radzymińska Giełda Pracy. [...]
0 komentarzy
Radzymińskie drzewa uniknęły wycinki

Radzymińskie drzewa uniknęły wycinki

W ciągu ostatnich miesięcy powiatem wołomińskim kilkukrotnie wstrząsnęły wycinki drzew w miastach. Czasami powodem takich decyzji był zły stan drzew, czasami kolidowały z [...]
0 komentarzy
do wyborów ławników

Radzymin – Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2024 r. do 2027 r

Burmistrz Radzymina informuje, że przystępuje się do wyboru 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, do Sądu Rejonowego dla Warszawy [...]
0 komentarzy
Nowa linia autobusowa

Radzymin – zmiany w kursowaniu autobusów linii 738 i busów linii R

W związku z obchodami Święta Bożego Ciała i zamknięciem ulicy Konstytucji 3 Maja w Radzyminie w dniu 8 czerwca w godzinach 10:30 – [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.