Radzymin – konsultacje społeczne projektu Programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Radzymin - konsultacje społeczne projektu Programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Radzymin na rok 2024.

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców gminy Radzymin w proces stanowienia prawa, zwiększenie zainteresowania problematyką uzależnień oraz udział w procesie dialogu społecznego w sprawach istotnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Planowany termin rozpoczęcia konsultacji: 24 listopada 2023 roku;
Planowany termin zakończenia konsultacji: 4 grudnia 2023 roku;
Obszar, na terenie którego realizowane będą konsultacje: gmina Radzymin.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:
1) udostępnienie projektu Programu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (Samodzielne Stanowisko ds. Partycypacji i Polityki Społecznej – główny specjalista ds. partycypacji i polityki społecznej oraz na tablicy ogłoszeń);
2) zamieszczenie projektu Programu w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: Konsultacje Społeczne).

Formularz można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: poniszk@radzymin.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Samodzielne Stanowisko ds. Partycypacji i Polityki Społecznej – główny specjalista ds. partycypacji i polityki społecznej, ul. Konstytucji 3 Maja 19, 05-250 Radzymin, w terminie do 4 grudnia 2023 roku, do godz. 16.00.

Wszystkie materiały, w tym Zarządzenie Burmistrza, projekt Gminnego Programu oraz formularz konsultacji dostępne są tutaj: https://bip.radzymin.pl/artykul/184/7205/konsultacje-spoleczne-w-gminie-radzymin-projektu-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-oraz-przeciwdzialania-narkomanii-w-gminie-radzymin-na-rok-2024

Więcej informacji z Radzymina

Zaczytany Radzymin z Wojciechem Chmielarzem

Zaczytany Radzymin z Wojciechem Chmielarzem

Kto wie co się wydarzyło 10 lutego 2024 roku w Radzyminie? Jakie wydarzenie zgromadziło zacne grono pasjonatów literatury kryminalnej w sali koncertowej Biblioteki [...]
0 komentarzy
Radzymin - Komunikat dot. Targowiska

Radzymin – Komunikat dot. Targowiska

UMiG Radzymin dementuje, pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje, że Gmina Radzymin planuje sprzedać Targowisko Miejskie w Radzyminie. Informujemy, że Gmina Radzymin NIE [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 19 do 23 lutego planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Radzymin - oferta pracy

Radzymin – oferta pracy

Burmistrz Radzymina ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin. Stanowisko pracy: inspektor ds. ogólnoorganizacyjnych w Referacie Ogólnoorganizacyjnym w [...]
0 komentarzy
Kompostownia w Starym Dybowie - komunikat o uchyleniu decyzji środowiskowej

Kompostownia w Starym Dybowie – komunikat o uchyleniu decyzji środowiskowej

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, w dniu 31 stycznia 2024 r. uchylił decyzję nr 54/2023 z dnia 31.07.2023r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla planowanej przez [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.