Radzymin – odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – konkurs ofert na 2024 r.

Zakład  Gospodarki Komunalnej w Radzyminie Sp. z o.o.  poszukuje podmiotu który odbierze i zagospodaruje zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie Sp. z o.o. zawrze umowę  na odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z lokalizacji ul. Komunalna 8 w Radzyminie, na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Odbiór odpadów przez Wykonawcę z ww. punktu następował będzie własnym transportem oraz własnym załadunkiem.

Odbiór odpadów powinien odbywać się w godzinach:

  •     poniedziałek i czwartek – 10.00-18.00
  •     wtorek, środa, piątek, sobota – 7.00-15.00

Wykonawca ma obowiązek wyposażyć miejsce do gromadzenia odpadów w big bagi – 5 szt., palety – 5 szt., pojemnik 1100 L – 1 szt., pojemnik 240 L – 1 szt., pojemnik na baterie 120 L – 1 szt., a po każdorazowym odbiorze pozostawić ww. pojemniki na wymianę.

Wykonawca winien odebrać zgłoszone odpady z ww. lokalizacji maksymalnie 5 dni po ich zgłoszeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zebrany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zostanie zagospodarowany przez podmiot zbierający we własnym zakresie.

Do formularza ofertowego należy dołączyć zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz prowadzenie zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, działając na podstawie ważnych decyzji Marszałka oraz wpisu do bazy BDO.

Kryteria oceny oferty – 100% cena

Od 1 stycznia 2023 r. do 4  grudnia 2023 r. Zamawiający zgromadził i przekazał około 30 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zamawiający oczekuje, iż za odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podmiot zbierający wniesie opłatę na rzecz Zakładu, w wysokości zaproponowanej przez podmiot, według załączonej oferty cenowej.

Oferty należy składać do 13 grudnia 2023 r. do godz. 12.00, w formie elektronicznej, poprzez wysłanie maila z ofertą cenową na adres e-mail: zgk@radzymin.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udziela p. Grażyna Szczepańska, tel.: 22 667 68 66, e-mail: gszczepanska@radzymin.pl

Załącznik: formularz – oferta cenowa

Formularz ofertowy_.docx (27,37KB)

Więcej informacji z Radzymina

Zaczytany Radzymin z Wojciechem Chmielarzem

Zaczytany Radzymin z Wojciechem Chmielarzem

Kto wie co się wydarzyło 10 lutego 2024 roku w Radzyminie? Jakie wydarzenie zgromadziło zacne grono pasjonatów literatury kryminalnej w sali koncertowej Biblioteki [...]
0 komentarzy
Radzymin - Komunikat dot. Targowiska

Radzymin – Komunikat dot. Targowiska

UMiG Radzymin dementuje, pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje, że Gmina Radzymin planuje sprzedać Targowisko Miejskie w Radzyminie. Informujemy, że Gmina Radzymin NIE [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 19 do 23 lutego planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Radzymin - oferta pracy

Radzymin – oferta pracy

Burmistrz Radzymina ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin. Stanowisko pracy: inspektor ds. ogólnoorganizacyjnych w Referacie Ogólnoorganizacyjnym w [...]
0 komentarzy
Kompostownia w Starym Dybowie - komunikat o uchyleniu decyzji środowiskowej

Kompostownia w Starym Dybowie – komunikat o uchyleniu decyzji środowiskowej

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, w dniu 31 stycznia 2024 r. uchylił decyzję nr 54/2023 z dnia 31.07.2023r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla planowanej przez [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.