Radzymin – prowadzenie w 2023 roku Placówki Wsparcia Dziennego

Burmistrz Radzymina Zarządzeniem nr 0050.120.2022 z 28 września 2022 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie w 2023 roku Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie Gminy Radzymin”.

Nabór ofert prowadzony jest poprzez generator wniosków witkac.pl

Termin realizacji zadania:
od 1 stycznia 2023 r. do  31 grudnia 2023 r.

Miejsce realizacji zadania:
ul. 11 Listopada 2, 05 – 250 Radzymin,
budynek świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłk. pil. Mariana Pisarka.

Adresat konkursu:
konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (posiadających zapisy statutowe pozwalające na realizację zadania w obszarze konkursu, tj. prowadzenie placówki wsparcia dziennego, wspieranie rodziny itp.)

Nabór ofert odbywa się w terminie od 29 września do 23 października 2022 r.


Kontakt

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami oraz udzielania szczegółowych informacji w przedmiocie postępowania konkursowego są pracownicy referatu Partycypacji i Polityki Społecznej UMiG Radzymin:

Monika Nowak
kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej
tel. 22 667 68 52
e-mail: mnowak@radzymin.pl,

Piotr Oniszk
główny specjalista ds. Partycypacji i Polityki Społecznej
tel. 22 667 68 54.
e-mail: poniszk@radzymin.pl,

 

Więcej informacji z Radzymina

Drugie zwycięstwo KPR Marcovia ROKiS

Drugie zwycięstwo KPR Marcovia ROKiS

Niedzielny mecz (20 listopada) przeciwko ChKS Łódź wygrywa KPR Marcovia ROKiS różnicą 14 bramek (37:23)! To było bardzo dobre spotkanie w wykonaniu pierwszoligowej [...]
0 komentarzy
Nowy radzymiński budżet na trudne czasy

Nowy radzymiński budżet na trudne czasy

Przygotowanie projektów budżetów miast i gmin na rok 2023 było w ostatnich miesiącach bardzo dużym wyzwaniem dla wszystkich samorządów w Polsce.  Od 2019 [...]
0 komentarzy

Czy zmieni się rozkład jazdy SKM S3 do Radzymina?

Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymina wspólnie z Wójtem Gminy Nieporęt Maciejem Mazurem rozpoczęli starania o zmiany w harmonogramie kursów W siedzibie Warszawskiego  Transportu Publicznego [...]
0 komentarzy

Wygraj Bilety na Koncert – JACEK WÓJCICKI w Scenie Cegielnia

UMiG Radzymin zaprasza do udziału w konkursie internetowym: „Wygraj Bilety – JACEK WOJCICKI w Scenie Cegielnia”, w którym główną nagrodą są dwa podwójne zaproszenia [...]
0 komentarzy
Zastępca Dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie Tomasz Jagodziński odwiedził plac budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej w Radzyminie

Zastępca Dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie Tomasz Jagodziński odwiedził plac budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej w Radzyminie

Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymina przedstawił dyrektorowi stan zaawansowania prac i zapewnił, że inwestycja posuwa się do przodu zgodnie z założonym harmonogramem. Czas zakończenia [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.