Radzymin wspiera inicjatywy społeczne i przedsiębiorców

O wyzwaniach stojących przed radzymińskim samorządem, pracy podlegających miastu instytucji, wpływie pandemii na budżet Miasta i Gminy Radzymin oraz otwarciu targowiska miejskiego z burmistrzem Krzysztofem Chacińskim rozmawia Aleksandra Olczyk.

? Zmieniająca się niemal z godziny na godzinę rzeczywistość, nowe przepisy, zakazy i nakazy stawiają samorządy w niezwykle trudnej sytuacji. Jakie wyzwania stoją przed radzymińskim ratuszem?

– Gmina Radzymin, tak jak pozostałe gminy w Polsce, musiała z dnia na dzień sprostać nowym wyzwaniom  i rządowym regulacjom, zapobiegającym rozprzestrzenianiu się epidemii. Uruchomiliśmy rezerwę finansową  w wys. 170 tys. zł na środki ochronne, zakup respiratorów i kardiomonitora dla gminnego szpitala, zmobilizowaliśmy służby ochrony cywilnej i komunalne, wspieramy szkoły w przejściu na naukę zdalną, dostosowaliśmy do nowych warunków komunikację gminną, prowadzimy lokalną akcję informacyjną i szereg innych codziennych działań.
W walkę z koronawirusem w gminie Radzymin angażują się też partnerzy biznesowi i społeczni. Z pomocą OSP Radzymin prowadzimy dezynfekcję miejsc publicznych, karetek pogotowia, samochodów OSP, przystanków, itd. Radzymińskie zakłady Mennica Metale i Coca-Cola HBC Polska oraz firma DJCHEM Chemicals Poland S.A przekazały nam środki do dezynfekcji  i ochrony osobistej.
Aktywnie działa Stowarzyszenie Radzymińskie Forum i inne inicjatywy społeczne ? harcerze i wolontariusze szyją maski, działają wirtualne grupy ?Pomagamy Radzymińskim Medykom?  i ?Targowisko Radzymin?, a samorząd stara się wspierać te inicjatywy. Pragnę przy okazji podziękować firmom, które włączyły się w akcję ?Pomagamy Radzymińskim Medykom? i wspierają nasze Centrum Medyczne, służby mundurowe oraz Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie. Weekendowe obiady  i deser dla pracowników służby zdrowia zapewniają: Parnik Radzymin, Yasmir Kebab, U Basi, Bar „U Magdy”, Biesiadowo Radzymin, RELAX KEBAB, Bar „U Magdy”, Bistro na Wołomińskiej i Cukiernia Małgosia. Odzież ochronną, płyny antybakteryjne oraz inne potrzebne materiały dostarczają m.in. Mansoor Academy, Sklep Ogrodniczy Witona, Empire Pharma Sp z o. o., Propertime, Quad/Graphics Europe, Recman, Italian Fashion oraz Imperf. Podziękowania należą się również KaZou Residence – Apartamenty w Warszawie za udostępnienie apartamentów dla radzymińskich medyków. Korzystając z okazji serdecznie dziękuję również wszystkim prywatnym osobom, które nieustannie oferują swoją bezinteresowną pomoc w walce z tym groźnym przeciwnikiem, jakim jest koronawirus. Tych ludzi jest tak dużo, że nie sposób ich wszystkich wymienić. Z tak zacną grupą osób o dobrym sercu damy radę przetrwać ten trudny czas.

? Kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu Radzymina odgrywają zarówno pracownicy urzędu miasta, jak i podległych Panu instytucji m.in. szkół, OPS, instytucji kultury. Jak wygląda aktualnie ich funkcjonowanie?

– Przestawiliśmy urząd i instytucje gminne na telefoniczną i elektroniczną obsługę interesantów, odwołaliśmy wydarzenia i zajęcia, ale pracujemy nieprzerwanie w zwykłych godzinach pracy. Dotyczy to zarówno UMiG Radzymin, jak i Ośrodka Pomocy Społecznej czy Centrum Usług Wspólnych. Niektóre działania zostały zawieszone – np. prowadzony przez OPS Klub Integracji Społecznej czy działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zachęcam mieszkańców do kontaktu telefonicznego i mailowego ? numery telefonów i adresy e-mail do poszczególnych referatów są podane na plakatach, na www i w BIP.
W UMiG Radzymin przyjmujemy interesantów osobiście tylko  w szczególnych sprawach – w Referacie Spraw Obywatelskich wyłącznie po odbiór dowodu osobistego,  w Urzędzie Stanu Cywilnego ? tylko  w sprawach aktów zgonu i na stanowisku ds. Działalności Gospodarczej i Zezwoleń ? wyłącznie w celu zawieszenia lub likwidacji działalności, o ile nie można tego załatwić elektronicznie. W każdym przypadku rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny i załatwianie spraw urzędowych przez platformę ePUAP. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników wyposażyliśmy tymczasowe punkty obsługi  w szyby ochronne. Wkrótce uruchomimy również urzędową kasę.
OPS udziela za to wsparcia dla osób w kwarantannie, pracownicy ośrodka pozostają z nimi w stałym kontakcie. Udzielają pomocy żywnościowej, psychologicznej i w innych formach w miarę potrzeb i możliwości. Wszelkie sprawy załatwiane są on-line. Do OPS można też telefonicznie zgłaszać przypadki przemocy domowej i innych problemów społecznych. Promujemy społeczne inicjatywy wsparcia w trudnych sytuacjach, takie jak punkt poradnictwa rodzinnego ?Eserefka?.
Od 18 marca br. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej szkoły realizują podstawę programową w formie nauki zdalnej. Dzięki temu, że systemy Librus i 4parents były już wcześniej używane we wszystkich radzymińskich placówkach edukacyjnych, możliwe było dość sprawne zastosowanie tych narzędzi w nauce zdalnej. Obecnie w gminnych szkołach w Radzyminie nauczyciele prowadzą edukację przedmiotową za pomocą tych narzędzi oraz z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams i telekonferencji telefonicznych,  a także innych ogólnodostępnych narzędzi typu Zoom, Facebook czy Messenger. Aby pomóc uczniom w edukacji zdalnej Gmina Radzymin użyczyła 45 komputerów z mobilnych pracowni komputerowych najbardziej potrzebującym rodzinom i nauczycielom, którym groziło wykluczenie cyfrowe. Dodatkowo  z funduszy gminnych i uzyskanej dotacji zakupiliśmy 33 komputery, które lada dzień trafią do szkół i uczniów, którzy tego sprzętu potrzebują. Aby usprawnić proces przekazywania wiedzy uczniom urząd udostępnił szkołom wirtualne mostki telekonferencyjne, które umożliwiają prowadzenie lekcji telefonicznych. Służymy też wsparciem technicznym i pomocą przy konfiguracji komputerów i telefonów uczniów oraz rodziców. W razie potrzeby szkoły mogą też skorzystać z gminnego kanału  w serwisie Youtube, aby tam publikować edukacyjne materiały video.

? Pomimo trudnej sytuacji udało się uruchomić targowisko miejskie w Radzyminie. To duże wsparcie dla lokalnego handlu, ale też ułatwienie dla mieszkańców. Na jakie inne formy pomocy mogą liczyć radzymińscy przedsiębiorcy?

– Chcąc choć trochę pomóc sprzedawcom żywności oraz umożliwić mieszkańcom dostęp do produktów dobrej jakości, tuż po Świętach Wielkanocnych uruchomiliśmy Targowisko Miejskie w Radzyminie. Oczywiście działalność i przebywanie w tym miejscu możliwe są po spełnieniu wymogów Głównego Inspektora Sanitarnego. Zarządca targowiska dokłada starań, aby wymogi bezpieczeństwa były respektowane. Myślę, że rozważne zakupy na świeżym powietrzu pozytywnie wpłyną na nasze zdrowie.
W ramach obowiązujących przepisów oferujemy przedsiębiorcom możliwość zwolnień z podatków lokalnych czy opłat za wynajem nieruchomości od gminy, lecz w tym przypadku trzeba składać wniosek, który będzie rozpatrywany indywidualnie.
Uczestniczymy i wspieramy akcje informacyjne, np. chcąc choć trochę wesprzeć branżę gastronomiczną przygotowaliśmy bazę lokalnych punktów gastronomicznych, gdzie można zamówić dobry obiad lub deser ?na wynos?. Ta forma pomocy, choć symboliczna, to okazała się użyteczna i spotkała się z pozytywnym odbiorem lokalnych firm i mieszkańców. W podobny sposób gmina wspierała popularyzowanie grupy publicznej ?Targowisko Radzymin? na Facebooku, która skupia producentów żywności, sprzedawców oraz klientów radzymińskiego targu i w okresie zamknięcia targowiska zachęcała do kontaktu oraz składania zamówień on-line. W ciągu miesiąca do tej społeczności dołączyło ponad 3200 osób.

? W jaki sposób pandemia wpływa na radzymiński budżet? Czy finanse gminy odczuwają już skutki ?nowej rzeczywistości?

– Tak, zaobserwowaliśmy nieco niższe niż planowane dochody za miesiąc marzec br. Obecnie staramy się oszacować, jak kryzys ekonomiczny, wywołany przez epidemię koronawirusa, wpłynie na finanse gminy. Sądzę, że dochody gminy Radzymin w skali roku spadną o kilka milionów złotych, ale dokładne skutki pandemii dziś trudno przewidzieć. Nie ulega wątpliwości, że rosnąca stopa bezrobocia i problemy przedsiębiorców zmniejszą dochody samorządów. W gminie Radzymin, prawie 23% wpływów do budżetu zapewniał podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT, a kolejne 20% dochodów stanowiły wpływy z podatków i opłat lokalnych. Nie można też zapomnieć o tym, że już dziś ponieśliśmy nieprzewidziane wcześniej wydatki na walkę z epidemią koronawirusa. Spadek dochodów będzie dla gmin dużym wyzwaniem, a Radzymin dodatkowo zaplanował na 2020 rok bardzo ambitny budżet inwestycyjny ? na wydatki na inwestycje przeznaczono kwotę aż 34 mln zł. W ostatnich dniach otrzymaliśmy świetną informację o pozyskaniu
z Funduszu Dróg Samorządowych kwoty ok. 17 mln zł dofinansowań do budowy nowych ulic ? al. Lecha Kaczyńskiego, ul. Szymborskiej i modernizacji ul. Komunalnej. To jest ogromy impuls do poprawy infrastruktury drogowej w gminie, ale stawia on przed samorządem konkretne zadanie ? musimy teraz precyzyjnie określić środki, przeznaczone na wkład własny gminy w te inwestycje. Rozpoczęliśmy prace nad propozycją aktualizacji tegorocznego budżetu gminy, a także WPF, ale w chwili obecnej wszelkie prognozy są obarczone wielką niepewnością. Z miesiąca na miesiąc będziemy wiedzieć więcej, lecz sądzę, że dopiero wyniki wykonania budżetu za I półrocze dadzą nam pełniejszy obraz sytuacji finansowej w dobie epidemii. Już teraz jednak pracujemy nad planem cięć w wydatkach bieżących szukając mądrych oszczędności.

? Jeśli nic się nie zmieni, to niebawem czekają nas wybory prezydenckie, czy Radzymin jest przygotowany do organizacji wyborów korespondencyjnych?

– Przedłużony termin na zgłaszanie członków do obwodowych komisji wyborczych minął 16 kwietnia i podobnie jak w większości samorządów, w gminie Radzymin nie zgłosiła się wystarczająca liczba kandydatów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w naszej gminie mamy 13 obwodowych komisji wyborczych,  a minimum osób w komisji to 65, nadal brakuje nam ponad 20-tu kandydatów. Sytuacja jest o tyle trudna, że trzeba działać zgodnie z obowiązującymi przepisami wyborczymi, mając jednocześnie świadomość, że za chwilę mogą się one zmienić. Pracujemy więc zgodnie z wytycznymi Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie i czekamy na zmiany legislacyjne, które określą ostateczny tryb wyborów prezydenckich. Będziemy dokładać starań, aby w naszej gminie wybory przebiegły bezpiecznie, sprawnie i zgodnie z prawem ? jakiekolwiek ono będzie.

Więcej informacji z Radzymina

Księgowa w półtora roku przejęła 350 tysięcy złotych

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji [...]
0 komentarzy

Radzymin – rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

Burmistrz Radzymina koordynuje rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, które działają w szkołach, dla dzieci zamieszkujących na terenie  Gminy. Miejsca dla dzieci są [...]
0 komentarzy
Ząbki - wyniki konkursu na dotacje dla klubów sportowych

Nagrody sportowe Burmistrza Radzymina

Na mocy Zarządzenia Nr 0050.24.2024 Burmistrza Radzymina z dnia 20 lutego 2024 r. został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za [...]
0 komentarzy

Radzymin – ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowych w ARCIECHOWIE

Burmistrz Radzymina ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Radzymin Lp. Obręb, nr działek,  powierzchnie Łączna cena wywoławcza netto w [...]
0 komentarzy
Zaczytany Radzymin z Wojciechem Chmielarzem

Zaczytany Radzymin z Wojciechem Chmielarzem

Kto wie co się wydarzyło 10 lutego 2024 roku w Radzyminie? Jakie wydarzenie zgromadziło zacne grono pasjonatów literatury kryminalnej w sali koncertowej Biblioteki [...]
0 komentarzy
Radzymin - Komunikat dot. Targowiska

Radzymin – Komunikat dot. Targowiska

UMiG Radzymin dementuje, pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje, że Gmina Radzymin planuje sprzedać Targowisko Miejskie w Radzyminie. Informujemy, że Gmina Radzymin NIE [...]
0 komentarzy
Radzymin - oferta pracy

Radzymin – oferta pracy

Burmistrz Radzymina ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin. Stanowisko pracy: inspektor ds. ogólnoorganizacyjnych w Referacie Ogólnoorganizacyjnym w [...]
0 komentarzy
Kompostownia w Starym Dybowie - komunikat o uchyleniu decyzji środowiskowej

Kompostownia w Starym Dybowie – komunikat o uchyleniu decyzji środowiskowej

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, w dniu 31 stycznia 2024 r. uchylił decyzję nr 54/2023 z dnia 31.07.2023r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla planowanej przez [...]
0 komentarzy
Dziewięć spotkań, dziewięć zwycięstw.

Dziewięć spotkań, dziewięć zwycięstw.

365 bramek szczypiornistek ROKiS Radzymin Marcovia Marki. Spotkanie z drużyną AZS UW Warszawa od samego początku zapowiadało się jako bardzo emocjonujące. W końcu [...]
0 komentarzy
Sceniczne czytanie fragmentów „Konstytucji dla Europy” według scenariusza Olgierda Łukaszewicza

Sceniczne czytanie fragmentów „Konstytucji dla Europy” według scenariusza Olgierda Łukaszewicza

Podpisanie umów na unijne dofinansowanie ciężkich wozów dla pięciu jednostek OSP z terenu powiatu wołomińskiego odbyło się w miniony wtorek (7 lutego) w [...]
0 komentarzy

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.