Ranking Radnych Gminy Radzymin (28.02 – 31.03.2009)

Wynik kolejnego rankingu Radnych Radzymina, przygotowanego w oparciu o Monitoring, który Radzymińskie Forum prowadzi od 27 stycznia 2009 roku. Prezentowany poniżej ranking jest sporządzony do dnia 31 marca.

Kolejność wymienianych radnych wynika z pozycji w rankingu generalnym (od 27 stycznia), natomiast punkty za poszczególne działania rozpisane są szczegółowo za okres od ostatniego rankingu (tj. od 28 lutego do 31 marca)

1.* Jóśk Teresa – 32,5 pkt* (Słupno, Sieraków)

– radna była obcena na sesji 19 marca – 1 pkt

– radna brała czynny udział w obradach sesji. Wypowiadała się łącznie
przez 4 minuty 44 sekundy i była 3 pod wzgledem aktywności radną na tej
sesji za co otrzymała 1,5 pkt

– radna zgłosiła 1 wniosek dotyczący zamknięcia dla ruchu pojazdów
ciężarowych ul. Poprzecznej za co otrzymała 1 pkt.
– radna udostępniła swój numer telefonu do kontaktów z mieszkańcami (wkrótce nasza organizacja będzie tworzyła listę zbiorczą numerów radnych) – 3 pkt + 3 pkt za to że jest to numer telefonu komórkowego

– radna udostępniła swój adres e-mail do kontaktów z mieszkańcami (wkrótce nasza organizacja będzie tworzyła listę zbiorczą e-maili radnych) – 4 pkt + 2 pkt za to, że adres ten zawiera pełne nazwisko

– radna zorganizowała spotkanie z mieszkańcami Słupna na temat Planu rozwoju wsi Słupno za co otrzymała – 5 pkt
Na spotkaniu było obecnych ponad 15 osób – dodatkowe 2 pkt
Radna informowała mieszkańców o spotkaniu za pomocą plakatów i ulotek – 1 pkt

– radna jest członkiem założycielem 1 organizacji pozarzadowej –
Stowarzyszenia Rozwoju wsi Słupno, które działa na rzecz lokalnej
społeczności – za co otrzymała 1 pkt

– radna zorganizowała (jako członek stowarzyszenia) Warsztaty rękodzieła
artystycznego w dniach 28-29 marca – 3 pkt

– radna została zakwalifikowana do 2-letniego programu PAFW dla liderów
społeczności lokalnych – 2 pkt

2. *Brodziak Marek – 28 pkt* (Nadma)

– radny był obceny na sesji 19 marca – 1 pkt

– radny brał czynny udział w obradach sesji. Wypowiadał się łącznie przez 14
minut 40 sekundy i był 1 pod wzgledem aktywności radnym na tej sesji za co
otrzymał 3 pkt

– radny złożył podczas sesji 4 wnioski: naprawę pozimową ul. Starej;
naprawienie nawierchni uli Czarnej, Mostowej, Prymasta
Tysiąclecia zdewastowanej po budowie wodociągu; o przyspieszenie rozbudowy szkoły w Nadmie; o udrożnienie dojazdu do klilku posesji – za co otrzymał 4 pkt.

– radny złożył 27 lutego pismo do Burmistrza Radzymina zawierające sugestie mieszkańców Nadmy do planu zagospodarowania przestrzennego.

*3. Wnuk Cezary – 14,5 pkt* (Radzymin od Jana Pawła II w kierunku Wołomina)

– radny był obceny na sesji 19 marca – 1 pkt

– radny brał czynny udział w obradach sesji. Wypowiadał się łącznie przez 3
minuty 10 sekund (nie licząc prowadzenia obrad – gdyż to nie wilicza się do
aktywności) i i był 6 pod wzgledem aktywności radnym na tej sesji. Niestety
tylko 5 radnych otrzymuje punkty za aktywność.

– przedstawiciel naszej organizacji dnia 17 lutego 2009 wybrał się na dyżur
radnego aby sprawdzić czy radny sie na nim pojawił. Radny był obecny na
dyżurze – za co otrzymał 5 pkt

– radny jest członkiem 2 organizacji pozarzadowych – Towarzystwa Przyjaciół Radzymina oraz Koła wędkarskiego w Radzyminie, które działają na rzecz lokalnej społeczności – za co otrzymał 2 pkt.

4. *Koza Grzegorz – 10 pkt* (Radzymin od Jana Pawła II w kierunku Nieporętu)

– radny był obceny na sesji 19 marca – 1 pkt

– radny brał czynny udział w obradach sesji. Wypowiadał się łącznie przez 6
minut 40 sekund i był 2 pod względem aktywności radnym na tej sesji za co
otrzymał 2 pkt

– radny złożył 2 wnioski dotyczące: nakładki asfaltowej na ul. Konopnickiej;
wykonania projektu odwodnienia ul. Marii Dąbrowskiej – za co otrzymał 2 pkt
– radny jest członkiem 1 organizacji pozarzadowej – Towarzystwa Przyjaciół
Radzymina, które działa na rzecz lokalnej społeczności – za co otrzymał 1
pkt

5. *Jabłoński Zbigniew – 9 pkt* (Załubice, Ruda, Borki, Łąki, Arciechów)

– radny był obceny na sesji 27 stycznia – 1 pkt

– radny brał czynny udział w obradach sesji. Wypowiadał się łącznie przez 2
minuty 47 sekund i był 7 pod wzgledem aktywności radnym na tej sesji.
Niestety tylko 5 radnych otrzymuje punkty za aktywność.
– radny złożyl w marcu pismo dotyczące ustanowienia godzin pracy wewnętrznej referatów w urzedzie, podczas których radni mogliby załatwiać sprawy dla mieszkańców – za co otrzymał 1 pkt

– radny zgłosił podczas sesji 3 wnioski dotyczące: wywożenia eternitu;
naprawy drogi w Załubicach; skierowania równarki na ulicę Sasankową za co
otrzymał – 3 pkt.

5. *Rasiński Janusz – 9 pkt* (Radzymin od Jana Pawła II w kierunku
Nieporętu)

– radny był obceny na sesji 19 marca – 1 pkt

– radny brał czynny udział w obradach sesji. Wypowiadał się łącznie przez 1
minutę 31 sekund i był 10 pod wzgledem aktywności radnym na tej sesji.
Niestety tylko 5 radnych otrzymuje punkty za aktywność.

– radny jest członkiem 2 organizacji – Towarzystwa Przyjaciół Radzymina
oraz Koła Emerytów i Rencistów w Radzyminie, które działają na rzecz
lokalnej społeczności – za co otrzymał 2 pkt.

7. *Dąbrowski Paweł – 8,5 pkt* (Radzymin od Jana Pawła II w kierunku
Nieporętu)

– radny był obceny na sesji 19 marca – 1 pkt

– radny brał czynny udział w obradach sesji. Wypowiadał się łącznie przez 2
minuty 12 sekund i był 8 pod wzgledem aktywności radnym na tej sesji.
Niestety tylko 5 radnych otrzymuje punkty za aktywność

8. *Pakuła Bożena – 7 pkt* (Cegielnia, Ciemne)

– radna była obecna na sesji 19 marca – 1 pkt

– radna brała czynny udział w obradach sesji. Wypowiadała się łącznie przez
3 minuty 19 sekund i była 4 pod wzgledem aktywności radną na tej sesji za co otrzymała 1 pkt.

– radna złożyła podczas sesji 4 wnioski: odwodnienie przystanku w Ciemnem; załatanie dziury i oświetlenie ul. Polnej; wygruzowanie i oświetlenie ul. Sikorskiego; wygruzowanie ul. Polnej i bocznej Andersa – 4 pkt.

9. *Jędrasik Tadeusz – 6 pkt* (Radzymin od Jana Pawła II w kierunku
Nieporętu)

– radny był obceny na sesji 19 marca – 1 pkt

– radny brał czynny udział w obradach sesji. Wypowiadał się łącznie przez 48
sekund i był 12 pod wzgledem aktywności radnym na tej sesji. Niestety tylko
5 radnych otrzymuje punkty za aktywność

9. *Kobylarz Barbara – 6 pkt* (Zawady, Mokre, Łosie)

– radna była obcena na sesji 19 marca – 1 pkt

– radna brała czynny udział w obradach sesji. Wypowiadała się łącznie
przez 22 sekundy i była 14 pod wzgledem aktywności radną na tej sesji.
Niestety tylko 5 radnych otrzymuje punkty za aktywność

– radna jest członkiem jednej organizacjia pozarządowej – „Wspólne cele w
Mokrem”, działającej na rzecz lokalnej społeczności – 1 pkt

– radna została wyróżniona – otrzymała tytuł „Sołtysa Roku 2008”- 2 pkt

9. *Wołynko Elżbieta – 6 pkt* (Janków Nowy i Stary, Rżyska, Dybów Kolonia)

– radna była obcena na sesji 19 marca – 1 pkt

– radna brała czynny udział w obradach sesji. Wypowiadała się łącznie
przez 2 minuty 4 sekundy i była 9 pod wzgledem aktywności radną na tej
sesji. Niestety tylko 5 radnych otrzymuje punkty za aktywność
– radna złożyła 4 wnioski podczas sesji: dogruzowanie drogi do Rżysk;
dogruzowanie drogi w Jankowie; naprawa 4 lamp w Jankowie; usunięcie dzikiego
wysypiska w Rżyskach – 4 pkt

12. *Darka Elżbieta – 2,5 pkt* (Radzymin od Jana Pawła II w kierunku
Wołomina)

– radna była obcena na sesji 19 marca – 1 pkt
– radna brała czynny udział w obradach sesji. Wypowiadała się łącznie
przez 3 minuty 14 sekund i była 5 pod wzgledem aktywności radną na tej
sesji, za co otrzymała 0,5 pkt.

13. *Dąbrowski Włodzimierz – 2 pkt* (Załubice, Ruda, Borki, Łąki, Arciechów)

– radny był obceny na sesji 19 marca – 1 pkt

– radny brał czynny udział w obradach sesji. Wypowiadał się łącznie przez 45
sekund i był 13 pod wzgledem aktywności radnym na tej sesji. Niestety tylko
5 radnych otrzymuje punkty za aktywność

13. *Goryszewska Anna – 2 pkt* (Słupno, Sieraków)

– radna była obcena na sesji 19 marca – 1 pkt

– radna brała czynny udział w obradach sesji. Wypowiadała się łącznie
przez 1 minutę 1 sekundę i była 11 pod wzgledem aktywności radną na tej
sesji. Niestety tylko 5 radnych otrzymuje punkty za aktywność

13. *Kur Jacek – 2 pkt* (Emilianów, Wiktorów, Zwierzyniec, Dybów Stary)

– radny był obceny na sesji 19 marca – 1 pkt

– radny brał czynny udział w obradach sesji. Wypowiadał się łącznie przez 21
sekund i był ostatnim pod wzgledem aktywności radnym na tej sesji. Niestety tylko 5 radnych otrzymuje punkty za aktywność.

Krzysztof Chaciński

2 przemyślenia nt. „Ranking Radnych Gminy Radzymin (28.02 – 31.03.2009)

  1. Wreszcie można zobaczyć kto pracuje. A Pan Panie Kur jest radnym z mojego okręgu, więc radzę wziąć się do pracy

Możliwość komentowania jest wyłączona.