Regionalne Centrum Recyklingu w Wołominie

Zwróciliśmy się do Gminy  Wołomin z pytaniem czym  różni się projekt Regionalnego Centrum Recyklingu od tego z przełomu 2013/2014 roku. Poprosiliśmy o wskazanie  różnic, świadczących o tym,  że nowa forma będzie korzystniejsza od zakładanej uprzednio i mniej uciążliwa dla mieszkańców. Odpowiedź otrzymaliśmy od wołomińskiego MZO na którego czele od kilku lat stoi prezes Jarosław Kubała.

Planowane przez Gminę Wołomin zmiany dotyczące organizacji na terenie wołomińskiego składowiska to temat, który powraca jak bumerang i za każdym razem na jakiś czas zajmuje opinię publiczną. Tym razem powrócił za sprawą propozycji dotyczącej realizacji projektu Regionalnego Centrum Recyklingu. Zwróciliśmy się do gminy z pytaniem czym różni się on od tego z przełomu 2013/2014 roku. Poprosiliśmy o wskazanie różnic, świadczących o tym, że nowa forma będzie korzystniejsza od zakładanej uprzednio i mniej uciążliwa dla mieszkańców. Odpowiedź otrzymaliśmy od wołomińskiego MZO.

Inwestycja planowana w latach 2013/2014 roku zakładała budowę instalacji przetwarzania ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH w systemie MPB ? mechaniczno-biologicznego przetwarzania, gdzie na komponent mechaniczny składała się: sortownia komunalnych odpadów zmieszanych, której celem podstawowym było wydzielenie frakcji biologicznej do procesu stabilizacji/biosuszenia oraz tzw. frakcji palnej (o kaloryczności powyżej 6 MJ).
Instalacja mechaniczna nie została w ogóle wybudowana(!), a przyczyny tego faktu były przedmiotem postępowań wyjaśniających prowadzonych m.in. przez władze samorządowe Gminy Wołomin.
Planowana w ww. okresie część biologiczna instalacji MBP miała służyć procesom biosuszenia frakcji palnej zmieszanych odpadów komunalnych. Alternatywnie, zakładano, że boksy (wybudowane pod wiatą) mogłyby być wykorzystane do stabilizacji frakcji organicznej, a stabilizat następnie miał być kierowany na kwaterę składowiska.
W konsekwencji błędnych decyzji, po wybudowaniu obiektu pod wiatą niemożliwe było jego wykorzystanie zgodnie z ww. założeniami projektowymi, gdyż w międzyczasie planowana wówczas (2013-2014) instalacja utraciła status RIPOK, przez co nie mogła przyjmować i przetwarzać zmieszanych odpadów komunalnych.
Ówczesny Zarząd Spółki MZO Wołomin dokonał zatem, w drodze negocjacji z instytucją finansującą projekt, zmiany w sposobie użytkowania instalacji biosuszenia. Umożliwiło to uruchomienie części instalacji jako kompostowni odpadów zbieranych selektywnie (odpady zielone i biodegradowalne). W taki sposób jest ona wykorzystywana do dziś. Planowany obecnie przez Spółkę MZO projekt Regionalnego Centrum Recyklingu (RCR), po pierwsze NIE ZAKŁADA PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH. Do planowanych w ramach projektu RCR instalacji: zmodernizowanej, hermetycznej kompostowni; stacji segregacji odpadów zbieranych selektywnie (papier, plastik, metal, szkło); węzła przetwarzania gruzu i odpadów gabarytowych oraz (opcjonalnie) biogazowni kierowane będą wyłącznie odpady zbierane selektywnie. W ramach projektu modernizacji kompostowni w Starych Lipinach zakłada się budowę hali przyjęcia i magazynowania odpadów zielonych wyposażoną w automatykę do separacji opakowań oraz specjalny system napowietrzania i podciśnienia, zapobiegający wydostawaniu się zapachów na zewnątrz. Modernizacja obejmie również sam proces kompostowania, który docelowo przebiegać będzie w hermetycznych tunelach z napowietrzaniem, ujęciem i oczyszczaniem powietrza procesowego w biofiltrze. Zakładane dla RCR cele odzysku i recyklingu oznaczają w praktyce, że z przetwarzanych odpadów w większości mają powstawać produkty i półprodukty zbywalne rynkowo (w tym np. certyfikowany polepszacz glebowy/kompost). Poszczególne instalacje w ramach RCR charakteryzować się będą wysokim standardem technologicznym ? nieporównywalnie bardziej zaawansowanym niż planowana w przeszłości inwestycja. Wynika z jednej strony z postępu naukowo-technicznego (możliwe do zastosowania rozwiązania techniczne i technologiczne) oraz, co jeszcze ważniejsze, z obowiązujących obecnie wymagań prawnych, które określają bardzo wysokie standardy w zakresie ochrony środowiska. Chodzi w szczególności o wymagania dotyczące zastosowanie w planowanych instalacjach najlepszych dostępnych technik ? tzw. BAT. Podsumowując, korzyści wynikające z planowanego projektu są następujące: dzięki powstaniu Regionalnego Centrum Recyklingu, gmina Wołomin ma szansę uzyskać pełną samowystarczalność i niezależność w zakresie gospodarki odpadami. Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie już wkrótce wymaganych prawem 50% poziomu odzysku i recyklingu oraz przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne dla samorządu i mieszkańców. Zwiększenie efektywności planowanych instalacji pozwoliłoby znacząco ograniczyć wzrost kosztów zagospodarowania odpadów, co przełożyłoby się pozytywnie na wysokość opłaty ponoszonej przez mieszkańców. Jednocześnie inwestycja jest odpowiedzią na oczekiwania okolicznych mieszkańców związanych z ograniczeniem nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz instalacji. Modernizacja i hermetyzacja kompostowni jest gwarancją na spełnienie tych oczekiwań.

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Wołomina

15-latek kradł starszym kobietom torebki. Został zatrzymany

Podejrzany o usiłowanie kradzieży z włamaniem zatrzymany na gorącym uczynku

Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wołominie zatrzymali na gorącym uczynku 29-latka. Mężczyzna jest podejrzany o usiłowanie kradzieży z włamaniem do niezamieszkałego [...]
0 komentarzy

Zwycięstwo siatkarzy KS Huragan Wołomin

W niedzielę 3 grudnia siatkarze Huraganu Wołomin wybrali się do Halinowa na kolejny mecz II Ligi Mazowieckie. To było prawdziwe siatkarskie przeciąganie liny [...]
0 komentarzy
Mikołajkowy Turniej Siatkówki "Siatkarskie AS'y"

Mikołajkowy Turniej Siatkówki „Siatkarskie AS’y”

W minioną sobotę, 2 grudnia, Akademia Siatkówki zorganizowała swój pierwszy turniej mikołajkowy o nazwie „Mikołajkowy turniej Siatkówki – Siatkarskie AS’y”. W wydarzeniu wzięło [...]
0 komentarzy
Sprawdź, co dzieje się w Wołominie 01-10.12.2023

Sprawdź, co dzieje się w Wołominie 01-10.12.2023

Harmonogram wydarzeń miejskich w nadchodzącym tygodniu. Piątek, 1 grudnia • godz. 18:00 -20:00, kino Helios, ul. Geodetów 2 Bezpłatna projekcja filmu „Pierwszy dzień [...]
0 komentarzy
Wołomin - wymień elektroodpady na choinkę!

Wołomin – wymień elektroodpady na choinkę!

Mieszkańcy Wołomina (miasta oraz sołectw) mogą otrzymać świąteczne drzewko od gminy w zamian za elektroodpady! Wymiany będzie można dokonać w dniach 6 oraz [...]
0 komentarzy
Wołomin - wybory uzupełniające ławników

Wołomin – wybory uzupełniające ławników

Ogłoszenie o przystąpieniu do uzupełniających wyborów ławników do sądów powszechnych W związku z pismem Wiceprezesa ds. pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga [...]
0 komentarzy

Nie pozwólmy diagnozie wygrać! Pomóżmy Ewie spędzić piękne chwile z ukochaną rodziną!

Na co dzień pomaga innym, dziś sama potrzebuje pomocy – Ewa Kwilińska, oddany pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, mama, żona, a wkrótce [...]
0 komentarzy
Wołomin - spotkanie informacyjno-szkoleniowe BGK dotyczące Pożyczki Małej oraz Pożyczki Dużej

Wołomin – spotkanie informacyjno-szkoleniowe BGK dotyczące Pożyczki Małej oraz Pożyczki Dużej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczące Pożyczki Małej oraz Pożyczki Dużej odbędzie się w czwartek 7 grudnia w sali 106 Urzędu Miejskiego w [...]
0 komentarzy
Zadłużenie Gminy Wołomin niebezpiecznie rośnie

Zadłużenie Gminy Wołomin niebezpiecznie rośnie

Władze Wołomina opublikowały projekt budżetu oraz wieloletnią prognozę finansową. Dokumenty te stanowią podstawę zarządzania finansami każdej jednostki samorządu terytorialnego. Wspomniane akty prawne będą [...]
0 komentarzy
składowanie odpadów niebezpiecznych i toksycznych

Morowy interes

Przez całe wieki alchemicy próbowali zamienić błoto w złoto. Współcześni przedsiębiorcy znają już sposób na biznes wystrzałowy, dochodowy, niezawodny, wręcz morowy. Ten biznes [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.