Regionalne Centrum Recyklingu w Wołominie

Zwróciliśmy się do Gminy  Wołomin z pytaniem czym  różni się projekt Regionalnego Centrum Recyklingu od tego z przełomu 2013/2014 roku. Poprosiliśmy o wskazanie  różnic, świadczących o tym,  że nowa forma będzie korzystniejsza od zakładanej uprzednio i mniej uciążliwa dla mieszkańców. Odpowiedź otrzymaliśmy od wołomińskiego MZO na którego czele od kilku lat stoi prezes Jarosław Kubała.

Planowane przez Gminę Wołomin zmiany dotyczące organizacji na terenie wołomińskiego składowiska to temat, który powraca jak bumerang i za każdym razem na jakiś czas zajmuje opinię publiczną. Tym razem powrócił za sprawą propozycji dotyczącej realizacji projektu Regionalnego Centrum Recyklingu. Zwróciliśmy się do gminy z pytaniem czym różni się on od tego z przełomu 2013/2014 roku. Poprosiliśmy o wskazanie różnic, świadczących o tym, że nowa forma będzie korzystniejsza od zakładanej uprzednio i mniej uciążliwa dla mieszkańców. Odpowiedź otrzymaliśmy od wołomińskiego MZO.

Inwestycja planowana w latach 2013/2014 roku zakładała budowę instalacji przetwarzania ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH w systemie MPB ? mechaniczno-biologicznego przetwarzania, gdzie na komponent mechaniczny składała się: sortownia komunalnych odpadów zmieszanych, której celem podstawowym było wydzielenie frakcji biologicznej do procesu stabilizacji/biosuszenia oraz tzw. frakcji palnej (o kaloryczności powyżej 6 MJ).
Instalacja mechaniczna nie została w ogóle wybudowana(!), a przyczyny tego faktu były przedmiotem postępowań wyjaśniających prowadzonych m.in. przez władze samorządowe Gminy Wołomin.
Planowana w ww. okresie część biologiczna instalacji MBP miała służyć procesom biosuszenia frakcji palnej zmieszanych odpadów komunalnych. Alternatywnie, zakładano, że boksy (wybudowane pod wiatą) mogłyby być wykorzystane do stabilizacji frakcji organicznej, a stabilizat następnie miał być kierowany na kwaterę składowiska.
W konsekwencji błędnych decyzji, po wybudowaniu obiektu pod wiatą niemożliwe było jego wykorzystanie zgodnie z ww. założeniami projektowymi, gdyż w międzyczasie planowana wówczas (2013-2014) instalacja utraciła status RIPOK, przez co nie mogła przyjmować i przetwarzać zmieszanych odpadów komunalnych.
Ówczesny Zarząd Spółki MZO Wołomin dokonał zatem, w drodze negocjacji z instytucją finansującą projekt, zmiany w sposobie użytkowania instalacji biosuszenia. Umożliwiło to uruchomienie części instalacji jako kompostowni odpadów zbieranych selektywnie (odpady zielone i biodegradowalne). W taki sposób jest ona wykorzystywana do dziś. Planowany obecnie przez Spółkę MZO projekt Regionalnego Centrum Recyklingu (RCR), po pierwsze NIE ZAKŁADA PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH. Do planowanych w ramach projektu RCR instalacji: zmodernizowanej, hermetycznej kompostowni; stacji segregacji odpadów zbieranych selektywnie (papier, plastik, metal, szkło); węzła przetwarzania gruzu i odpadów gabarytowych oraz (opcjonalnie) biogazowni kierowane będą wyłącznie odpady zbierane selektywnie. W ramach projektu modernizacji kompostowni w Starych Lipinach zakłada się budowę hali przyjęcia i magazynowania odpadów zielonych wyposażoną w automatykę do separacji opakowań oraz specjalny system napowietrzania i podciśnienia, zapobiegający wydostawaniu się zapachów na zewnątrz. Modernizacja obejmie również sam proces kompostowania, który docelowo przebiegać będzie w hermetycznych tunelach z napowietrzaniem, ujęciem i oczyszczaniem powietrza procesowego w biofiltrze. Zakładane dla RCR cele odzysku i recyklingu oznaczają w praktyce, że z przetwarzanych odpadów w większości mają powstawać produkty i półprodukty zbywalne rynkowo (w tym np. certyfikowany polepszacz glebowy/kompost). Poszczególne instalacje w ramach RCR charakteryzować się będą wysokim standardem technologicznym ? nieporównywalnie bardziej zaawansowanym niż planowana w przeszłości inwestycja. Wynika z jednej strony z postępu naukowo-technicznego (możliwe do zastosowania rozwiązania techniczne i technologiczne) oraz, co jeszcze ważniejsze, z obowiązujących obecnie wymagań prawnych, które określają bardzo wysokie standardy w zakresie ochrony środowiska. Chodzi w szczególności o wymagania dotyczące zastosowanie w planowanych instalacjach najlepszych dostępnych technik ? tzw. BAT. Podsumowując, korzyści wynikające z planowanego projektu są następujące: dzięki powstaniu Regionalnego Centrum Recyklingu, gmina Wołomin ma szansę uzyskać pełną samowystarczalność i niezależność w zakresie gospodarki odpadami. Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie już wkrótce wymaganych prawem 50% poziomu odzysku i recyklingu oraz przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne dla samorządu i mieszkańców. Zwiększenie efektywności planowanych instalacji pozwoliłoby znacząco ograniczyć wzrost kosztów zagospodarowania odpadów, co przełożyłoby się pozytywnie na wysokość opłaty ponoszonej przez mieszkańców. Jednocześnie inwestycja jest odpowiedzią na oczekiwania okolicznych mieszkańców związanych z ograniczeniem nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz instalacji. Modernizacja i hermetyzacja kompostowni jest gwarancją na spełnienie tych oczekiwań.

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Wołomina

Wołomin zaprasza na IV Bieg nad Łąkami

16 czerwca zapraszamy wszystkich miłośników biegania na wyjątkowe wydarzenie sportowe – Bieg nad Łąkami! Organizatorzy: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, Burmistrz [...]
0 komentarzy

Warsztaty z kuchni molekularnej

Kuchnia z ulicy Pokątnej zaprasza na niezwykłe spotkanie z kuchnią molekularną Kuchnia molekularna stanowi pewną syntezę pomiędzy sztuką gotowania a nauką o zachodzących [...]
0 komentarzy
Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Wołomin

Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Wołomin

3 czerwca br. rozpocznie się nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Wołomin. Osoby ubiegające się o najem lokalu, [...]
0 komentarzy

Spotkanie klubu planszówkowego

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie zaprasza na majowe spotkanie bibliotecznego klubu plaszówkowego. Dla kogo jest klub „RzućGrajWygraj”? dla wszystkich bez [...]
0 komentarzy

Wołomin – Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień włącza się przeciwdziałanie przemocy

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Wołominie, w ramach kampanii, prowadzi szereg działań, które wspierają dzieci i dorosłych w przezwyciężaniu trudności. Inicjatywy realizowane [...]
0 komentarzy
Wołomin - Gminny Program Rewitalizacji 2.0

Wołomin – Gminny Program Rewitalizacji 2.0

Od 21 maja UM Wołomin  czeka na opinie i uwagi dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 2.0.  Jednocześnie w najbliższy poniedziałek 27 maja zaprasza [...]
0 komentarzy
Wołomin - pierwsze posiedzenie obwodowych komisji powołanych do przeprowadzenia wyborów do PE

Wołomin – pierwsze posiedzenie obwodowych komisji powołanych do przeprowadzenia wyborów do PE

Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. odbędzie się 28 maja 2024r. [...]
0 komentarzy

Wołomin – komunikat ws. zadymienia w okolicach Wołomina w dniu 21 maja

Zadymienie w okolicach Wołomina wynika z pożaru lasu w okolicach miejscowości Majdan oraz niesprzyjającej sytuacji pogodowej (brak wiatru). Pożar objął obszar o wielkości [...]
0 komentarzy
Popyt na usługi kulturalne w Gminie Wołomin [ANKIETA]

Popyt na usługi kulturalne w Gminie Wołomin [ANKIETA]

UM Wołomin prosi  o wypełnienie krótkiej ankiety, która posłuży do przeprowadzenia analizy popytu na usługi kulturalne w Gminie Wołomin. Link do ankiety (kliknij, [...]
0 komentarzy
Wołomin - rozpoczęcie prac na ul. Jesiennej

Wołomin – rozpoczęcie prac na ul. Jesiennej

W środę 22 maja 2024 roku rozpoczną się prace na ulicy Jesiennej w Wołominie!. W pierwszej kolejności zostaną wykonane roboty budowlane związane z [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.