Regulamin użytkowania Skateparku przy SSP5 w Wołominie

Regulamin użytkowania Skateparku przy SSP5 w Wołominie

Skatepark przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie otwarty jest w dni, w których prowadzone są zajęcia edukacyjne w godz. 15:00-21:00, w pozostałe dni 9:00-21:00.

1. Urządzenia skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, BMX-ach i hulajnogach. Niedozwolone jest używanie nieodpowiedniego sprzętu tj. rowery drogowe, zmotoryzowany sprzęt sportowy i inne zabawki.
2. Każda osoba korzystająca z urządzeń skateparku ma obowiązek używania kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy.
3. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą przebywać na terenie skateparku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych.
4. Skatepark nie jest placem zabaw, w przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
5. Za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy, niespowodowane zaniedbaniami administratora skateparku, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z urządzeń — użytkownicy korzystają ze skateparku na własną odpowiedzialność. O ewentualnych kontuzjach należy niezwłocznie powiadomić upoważnioną osobę (ochronę skateparku).
6. Na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby.
7. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać.
8. Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba.
9. W przypadku większej ilości osób w skateparku poinformuj innych, że właśnie zjeżdżasz z przeszkody (Bank, Quarter, Rampa) — poprzez podniesienie ręki, kontakt wzrokowy itp.
10. Pamiętaj o innych użytkownikach skateparku — nie jeździsz sam!
11. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów, zeskoków z przeszkód oraz pozostawianie jakichkolwiek przedmiotów w tych strefach jest zabronione.
12. Korzystanie z urządzeń skateparku w przypadku ich oblodzenia, zaśnieżenia lub gdy są mokre jest zabronione.
13. Zabrania się wnoszenia na teren skateparku napojów alkoholowych, opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników. Jazda i przebywanie na terenie skateparku osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabroniona.
14. Na terenie skateparku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających. Zabrania się na terenie skateparku palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych.
15. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie skateparku innym użytkownikom, będą usuwane z terenu skateparku przez upoważnione osoby.
16. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń skateparku — jako związanymi z ryzykiem sportowym.
17. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń skateparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników. Administratorem obiektu jest: Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5.
18. Zabrania się korzystania ze skateparku następującym osobom: kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki itp.), z chorobami układu ruchowego, z wadami serca, chorym na epilepsję, kobietom w ciąży.
19. Na skateparku zabrania się malowania urządzeń, umieszczania graffiti, oraz jakichkolwiek napisów i rysunków.
20. Jazda na łyżworolkach, deskorolce, BMX i są to sporty niebezpieczne. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.
21. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody (aktu wandalizmu), osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.NIC NIE CHRONI PRZED UPADKIEM Z PRZESZKÓD, NIE PRZECENIAJ SWOICH MOŻLIWOŚCI, NIE ROZPOCZYNAJ JAZDY I NIE WYKONUJ AKROBACJI BEZ SPORTOWEGO PRZYGOTOWANIA!

Telefony alarmowe:
Pogotowie ratunkowe: 999 lub 112
Straż pożarna: 998
Policja 997

Dokumenty
Regulamin użytkowania Skateparku przy SSP5 w Wołominie (.PDF)

 

Więcej informacji z Wołomina

II Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

II Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

20 maja 2024 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Wołominie. Obrady będzie można śledzić na żywo za [...]
0 komentarzy
Wołomin - wspólna walka z przemocą: projekt „hejTY” w wołomińskich szkołach

Wołomin – wspólna walka z przemocą: projekt „hejTY” w wołomińskich szkołach

Społeczność szkolna aktywnie włączyła się w przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej i hejtu. W ramach projektu „hejTY”, prowadzonego przez Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA, uczniowie [...]
0 komentarzy
Wołomin - zamknięcie skrzyżowania Sikorskiego i Lipińskiej

Wołomin – zamknięcie skrzyżowania Sikorskiego i Lipińskiej

W związku z pracami drogowymi realizowanymi przez Starostwo Powiatowe w Wołominie, od dnia 15 maja 2024 r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu na [...]
0 komentarzy
Wołomin - Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji 2.0

Wołomin – Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji 2.0

Od pewnego czasu prowadzone są prace nad udoskonaleniem Gminnego Programu Rewitalizacji i jego aktualizacją. Na podstawie ewaluacji i diagnozy powstał dokument, który teraz [...]
0 komentarzy
Wołomin - Uzupełniające wybory ławników do sądów powszechnych

Wołomin – uzupełniające wybory ławników do sądów powszechnych

Ogłoszenie o przystąpieniu do uzupełniających wyborów ławników do sądów powszechnych W związku z pismem Wiceprezesa ds. pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.