Rekrutacja do Klubu Dziecięcego „Klembuś” w Dobczynie

Rekrutacja do Klubu Dziecięcego „Klembuś” w Dobczynie

15 maja 2024r. od godz. 9:00 rozpocznie się rekrutacja do Klubu Dziecięcego „Klembuś” w Dobczynie. Zainteresowanych Rodziców UG Klembów  zaprasza do składania kart zgłoszeniowych dziecka w wieku od 1 roku do 3 lat.

Zgodnie z zasadami Statutu Klubu, przyjęte mogą zostać wyłącznie dzieci, których rodzice dopełnili obowiązku realizacji obowiązkowych, przewidzianych właściwymi przepisami szczepień dziecięcych lub dzieci, które zostały przez lekarza zwolnione z takich szczepień. W związku z powyższym przy składaniu wniosku, rodzice będą proszeni o okazanie właściwej dokumentacji potwierdzającej realizację tych szczepień lub dokumentów potwierdzających zwolnienie z obowiązku szczepień.

Rodzic zainteresowany zapisaniem dziecka do Klubu Dziecięcego,,Klembuś’’ w Dobczynie powinien:

 1. Wejść na stronę www.klembow.pl, wypełnić wniosek o przyjęcie do Klubu w wersji elektronicznej i wydrukować go lub wydrukować pusty wniosek i wypełnić go odręcznie.
 2. Podpisać wniosek. W przypadku, gdy dziecko posiada mamę i tatę jako pełnoprawnych opiekunów, dokument ten powinien zostać podpisany przez oboje rodziców.
 3. Należy skompletować dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
  W przypadku dużej liczby chętnych, na podstawie tych danych będzie tworzona lista osób zakwalifikowanych. W przypadku kryteriów dokumentowanych poprzez oświadczenia, należy pobrać ze strony www.klembow.pl druk właściwego oświadczenia i go podpisać. W przypadku kryteriów potwierdzanych przez inne dokumenty, należy przygotować stosowne poświadczenie. Informacje na temat poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych wraz z opisem sposobu ich dokumentowania przedstawione są poniżej. Są one także zawarte na drukach wniosków rekrutacyjnych.
 4. Komplet podpisanych dokumentów – wydrukowany wniosek i dokumenty potwierdzające zaznaczone we wniosku kryteria należy złożyć do Gminnego Klubu Dziecięcego „Klembuś” w Dobczynie, ul. Mazowiecka 67, 05-205 Dobczyn (wejście od ul. Szkolnej) w godzinach 9.00 – 14.00 od 15 maja 2024r. do 6 czerwca 2024 r.
 5. W przypadku wątpliwości odnośnie informacji wpisanych we wniosku lub w dokumentach potwierdzających kryteria rekrutacyjne, przedstawiciel komisji będzie kontaktował się z rodzicami.
 6. W dniu 14 czerwca 2024 r.  po godz. 15.00, do rodziców kandydatów na numery telefonów podane we wnioskach zostaną wysłane wiadomości sms odnośnie zakwalifikowania lub niezakwalifikowania ich dziecka do Klubu Dziecięcego. Niezakwalifikowanie może wynikać z uzyskania przez kandydata mniejszej niż wystarczającej do zakwalifikowania liczby punktów wyliczanych na podstawie kryteriów rekrutacyjnych.
 7. Rodzice zakwalifikowanych dzieci do dnia 21 czerwca 2024 r.  do godz. 15.00 są zobowiązani złożyć deklaracje potwierdzającą chęć korzystania z usług Klubu, wraz z informacją na temat potrzeb dziecka. Uwaga – dzieci, których rodzice nie  dopełnią tego obowiązku nie będą ostatecznie przyjęte do Klubu.
 8. Osoby, dla których nie wystarczyło miejsc w procesie rekrutacji, będą mogły zostać umieszczone na liście rezerwowej. Z tej listy będą przyjmowane dzieci w przypadku zwolnienia się miejsca.
 9. Dzieci zamieszkujące poza Gminą Klembów będą mogły zostać przyjęte tylko w przypadku mniejszej liczby osób chętnych z naszej Gminy, niż liczba miejsc przewidzianych w rekrutacji.

 

Więcej informacji z Gminy Klembów

Zderzenie motocyklisty i osobówki

Do zderzenia osobówki z motocyklem doszło 5 czerwca w Klembowie ok 16.30. Jedna osoba poszkodowana została zabrana do szpitala. Na miejsce przyjechały 2 zastępy [...]
0 komentarzy
Przetarg na "Budowę strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie".

Przetarg na „Budowę strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie”.

UG Klembów ogłosił przetarg na „Budowę strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie”. Wszystkie dokumenty dostępne są na: https://bip.klembow.pl/strona-3985-budowa_straznicy_z_zapleczem_socjalnym.html [...]
0 komentarzy
II wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów

II wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów

Zmiana Studium objęła miejscowości Krusze, Sitki i Michałów. Faktyczne zmiany w stosunku do istniejącego stanu planistycznego dotyczą powierzchni ok. 540,88 ha. Stanowi to [...]
0 komentarzy
Wędrując przez Dębinę - pierwszy przyrodniczy spacer za nami !

Wędrując przez Dębinę – pierwszy przyrodniczy spacer za nami !

W sobotę 1 czerwca Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie zaoferował alternatywną formę spędzenia tegorocznego Dnia Dziecka. Uczestnicy spotkali się w Rezerwacie [...]
0 komentarzy
Gmina Klembów nagrodzona w konkursie "Innowacyjny Samorząd"

Gmina Klembów nagrodzona w konkursie „Innowacyjny Samorząd”

III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Innowacyjny Samorząd”, w kategorii gmin wiejskich, otrzymała Gmina Klembów za projekt „Bezpieczna Gmina Klembów”. Chodzi o uruchomiony gminny [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.