Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Radzyminie

Miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci nieprzyjętych do przedszkoli publicznych

Od 2 do 9 sierpnia 2019 roku potrwa rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W sumie w rekrutacji uzupełniającej dostępne jest jeszcze ponad 190 miejsc. Zapraszamy zainteresowanych rodziców do składania wniosków. Poniżej przedstawiamy listę dostępnych miejsc w poszczególnych placówkach i harmonogram naboru.

Tak jak podczas marcowej rekrutacji, rodzice mają umożliwioną rejestrację do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej za pośrednictwem internetu poprzez stronę https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/. Wnioski można składać do 9 sierpnia do godz. 12:00. Na tym portalu od 1 sierpnia dostępna jest informacja o wolnych miejscach.

Rekrutacja uzupełniająca będzie przebiegała na wolne miejsca, z zastosowaniem odpowiednich zasad oraz kryteriów jak w rekrutacji zasadniczej.

Informujemy, że w rekrutacji uzupełniającej będą mogły wziąć udział również dzieci 2,5 letnie oraz dzieci spoza Gminy Radzymin. W przypadku dzieci 2,5 letnich, rejestracja w systemie elektronicznym możliwa jest dla Rodziców dzieci, które urodziły się 2017 r. w miesiącu styczniu, lutym oraz marcu z tym, że dzieci urodzone w marcu mogą rozpocząć edukacje przedszkolną od miesiąca października.

Rodzice dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną lub chcących zmienić placówkę będą mogli się logować do systemu i wskazać, jakie przedszkola biorą pod uwagę – tworząc tak zwaną listę preferencji. Na tej liście będzie można wskazać maksymalnie trzy przedszkola lub szkoły prowadzące oddziały przedszkolne, oczywiście po uszeregowaniu ich od tego najbardziej wymarzonego. Po wprowadzeniu danych do komputera rodzice będą proszeni o wydrukowanie papierowej wersji wniosku i dostarczenie go do tzw. przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru – czyli tej placówki, która została umieszczona na pierwszym miejscu listy preferencji. Nawet jeśli rodzice wskażą trzy placówki na jednym wniosku – wystarczy jego wydruk zanieść tylko do jednej placówki. Pracownicy przedszkoli i szkół czekają na takie zgłoszenia do 9 sierpnia 2019 r. do godziny 15:00. Wypełnianie wniosku w systemie będzie możliwie do 9 sierpnia do godziny 12:00.

Rodzice, którzy nie mogą korzystać z komputera, będą mogli pobrać z przedszkoli lub szkół tradycyjną, papierową kartę zgłoszenia do wypełnienia ręcznie.

Dzięki zastosowaniu systemu już kilkanaście dni później, czyli 23 sierpnia 2019 r. o godzinie 15.00 rodzice będą mogli się dowiedzieć, do jakiego przedszkola zostało zakwalifikowane ich dziecko. Tego dnia zarówno w przedszkolach, ale również za pośrednictwem systemu internetowego https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/ zostanie opublikowana informacja na temat dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych placówek.

Ostatnim zadaniem rodziców przyszłych przedszkolaków pozostanie złożenie – najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2019 r. do godziny 15.00 – tzw. karty potwierdzenia woli. Na druku pobranym z systemu albo na druku z przedszkola lub szkoły rodzice będą proszeni o ostateczne potwierdzenie chęci korzystania z usług danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja uzupełniająca

opis działania

termin od

termin do

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc

1 sierpnia 2019

Rejestracja w systemie elektronicznym i wypełnianie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca

2 sierpnia 2019

od godz. 10:00

9 sierpnia 2019

do godz. 12:00

Złożenie w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów

 2 sierpnia 2019

od godz. 10:00

9 sierpnia 2019

do godziny 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami

9 sierpnia 2019

22 sierpnia 2019

Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

23 sierpnia 2019 godz. 15:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

23 sierpnia 2019

od godz. 15:00

27 sierpnia 2019

 do godziny 15:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu

28 sierpnia 2019  godz. 15:00

Ewentualne opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

30 sierpnia 2019

 

 Grupa 3-latków

– 27 miejsc w Przedszkolu nr 2 w Radzyminie,

– 6 miejsc w Publicznym Przedszkolu Calineczka w Słupnie,

– 9 miejsc w Publicznym Przedszkolu Teddy w Starym Dybowie,

– 6 miejsc w Przedszkolu Publicznym Piotruś Pan -Nibylandia w Radzyminie,

– 5 miejsc w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym Pluszowy Miś w Radzyminie,

– 20 miejsc w Publicznym Przedszkolu Kraina Przedszkolaka w Radzyminie,

– 10 miejsc w Publicznym Przedszkolu Wyspa Malucha w Radzyminie,

– 24 miejsc w Publicznym Przedszkolu Małego Kopernika nr 2 w Radzyminie,

– 8 miejsc w Szkole Podstawowej nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej -Szczepankowskiej w Słupnie,

– 5 miejsc w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach.

 Grupa 3 i 4-latków

– 11 miejsc w Publicznym Przedszkolu Małego Kopernika w Radzyminie.

Grupa 4-latków

– 1 miejsce w Przedszkolu nr 1 w Radzyminie,

– 4 miejsca w Przedszkolu Publicznym Piotruś Pan-Nibylandia w Radzyminie,

– 12 miejsc w Publicznym Przedszkolu Małego Kopernika nr 2 w Radzyminie,

– 2 miejsca w Szkole Podstawowej nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej -Szczepankowskiej w Słupnie.

Grupa 5-latków

– 4 miejsca w Przedszkolu Publicznym Piotruś Pan-Nibylandia w Radzyminie,

– 2 miejsca w Publicznym Przedszkolu Małego Kopernika nr 2 w Radzyminie.

Grupa 5 i 6-latków

– 1 miejsce w Przedszkolu nr 1 w Radzyminie.

 

Grupa 6-latków

– 6 miejsc w Publicznym Przedszkolu Małego Kopernika nr 2 w Radzyminie,

– 15 miejsc w Publicznym Przedszkolu Wyspa Malucha w Radzyminie,

– 6 miejsc w Publicznym Przedszkolu Teddy w Starym Dybowie,

– 6 miejsc w Przedszkolu Publicznym Piotruś Pan w Radzyminie,

– 2 miejsca w Przedszkolu Publicznym Piotruś Pan-Nibylandia w Radzyminie.

Źródło: UMiG Radzymin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.