Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli

Po przeprowadzonym procesie rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie miasta Miasta Ząbki, nie pozostały wolne miejsca, a co za tym idzie rekrutacja uzupełniająca nie zostanie przeprowadzona.

Rodzice dzieci 3-letnich, które nie znalazły miejsca w procesie rekrutacji, otrzymają w miesiącu sierpniu skierowanie z Urzędu Miasta Ząbki do przedszkola publicznego na terenie miasta.

W rekrutacji do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 zostaną przyjęte wszystkie dzieci biorące w niej udział, to jest 654.

Źródło: UM Ząbki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.