Rozpoczyna się modernizacja ul. Długiej w Zielonce

Rozpoczyna się modernizacja ul. Długiej w Zielonce

Sama faza projektowa była długotrwała, gdyż wymagała wielu regulacji prawnych i uzgodnień, a ulica Długa jest jedną z najdłuższych w Zielonce. Ponadto przygotowywana przebudowa musiała zostać dostosowana do planów i działań Powiatu Wołomińskiego związanych z modernizacją ulic Wolności i Lipowej oraz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich projektującego rozbudowę drogi Wojewódzkiej 631.

Etap projektowy zakończył się pozyskaniem w styczniu br. pozwolenia na budowę i już w tym roku rozpoczynają się prace modernizacyjne. Udało się tego dokonać za sprawą pozyskanego przez Miasto Zielonka dofinansowania z krajowego funduszu. Inwestycją objęta będzie cała długość drogi, od DW631 (czyli ulicy J. Piłsudskiego) do wylotu w ulicę Lipową wraz z fragmentem ulic Lipowej i Wolności.

Postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę, który złożył ofertę o niższej wartości niż szacunkowe koszty modernizacji ul. Długiej. Tym samym zmniejsza  się rządowa  dotacja  stanowiąca 95% całkowitych kosztów zadania i opiewa ostatecznie na kwotę 8 237 925 złotych.

Wykonawca, firma Fal-Bruk, zgodnie z podpisaną umową ma rok na przeprowadzenie prac budowlanych.

Jakie zmiany czeka Długa?

Ulica zyska jezdnię o szerokości 5,5 m z obustronnymi chodnikami. Nowością bedą wyznaczone miejsca postojowe. W dotychczasowym kształcie ulicy ich brakuje, co skutkuje pozostawianiem samochodów na pasach zieleni oraz w miejscach, gdzie utrudniają widoczność włączającym się do ruchu kierowcom.

W planach jest budowa zatoki postojowej do parkowania prostopadłego na 17 samochodów. Dodatkowo przewidziane są też  zatoki do parkowania równoległego, które pojawią się na wysokości bloków 8 i 11 (łącznie 8 miejsc). Dziesięć kolejnych zlokalizowanych będzie pomiędzy blokami 1 i 14, a trzy wykonamy na wysokości bloku nr 14.

Inwestycja obejmuje również budowę parkingu na terenie przy wylocie ulicy Długiej do drogi wojewódzkiej nr 631. W sąsiedztwie garaży powstanie 27 miejsc postojowych.

Bezpieczeństwo użytkowników

W ramach inwestycji poszerzone zostaną łuki zakrętów, które aktualnie są dość niebezpieczne i jednocześnie utrudniają płynność ruchu.
Wzrośnie  bezpieczeństwo pasażerów miejskich linii autobusowych – wyznaczone zostaną dwie, wygodne zatoki przystankowe w okolicy ulicy Bema. Natomiast w kwestii bezpieczeństwa pieszych, zostaną wdrożone następujące rozwiązania:

  • na czterech wytyczonych przejściach zastosujemy azyle, czyli wysepki na jezdni,
  • każde przejście będzie dodatkowo doświetlone,
  •  jedno z przejść będzie wyniesione.

Nowe oświetlenie

Nowoczesne i energooszczędne lampy ledowe będą nie tylko skuteczniej oświetlały drogę kierowcom przemieszczającym się po zmroku, ale wpłyną również na komfort pieszych. Strumień światła zostanie skierowany w dół. W praktyce oznacza to też mniejsze zanieczyszczenie światłem rozproszonym. Droga sąsiaduje z lasem, więc również w tej materii, zmniejszenie natężenia światła po zmroku korzystnie wpłynie na życie zwierząt zamieszkujących te tereny.

Zieleń

Plan przebudowy ulicy Długiej zaprojektowano tak, by w możliwie największym stopniu zieleń pozostała. Udało się wypracować rozwiązanie pozwalające zachować wieloletni dąb, który rośnie w pasie drogowym na początku ulicy. Dodatkowe zieleńce wypełnią się nasadzeniami – wszędzie tam, gdzie to możliwe nadal będą oddzielać część dla pieszych od jezdni.

Komfortowe i bezpieczniejsze chodniki

Warto wspomnieć, iż obecnie chodniki w ulicy Długiej w wielu miejscach mają nienormatywną szerokość. Widać to szczególnie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego w stronę cmentarza. Ten fragment chodnika jest wyjątkowo wąski, co w praktyce prowadzi do niebezpiecznych sytuacji schodzenia pieszych na jezdnię. Najmocniej problem odczuwalny jest w niedziele oraz corocznie 1 listopada, gdy panuje wzmożony ruch odwiedzających groby bliskich na cmentarzu. Po modernizacji, wzdłuż całej ulicy Długiej, będą poprowadzone ciągi piesze o szerokości 2 – 2,5 m z miejscowym zawężeniem do 1,25m.

 95% kosztów (8 237 925 zł) tej inwestycji pokryte zostanie z dofinansowania pozyskanego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Pozostałe 5% wartości sfinansowane zostanie z budżetu Miasta.

 

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - Burmistrz otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Zielonka – Burmistrz otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Rada Miasta Zielonka, podczas III sesji, podjęła decyzję o udzieleniu Burmistrzowi Kamilowi Michałowi Iwandowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 [...]
0 komentarzy
Zielonka - wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach

Zielonka – wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach

Już za kilka dni wakacje. Dla uczniów oznacza to upragniony wypoczynek, a dla nas początek intensywnych prac remontowo-modernizacyjnych w szkołach i przedszkolach. Zmiany [...]
0 komentarzy
Zielonka - wykonawca drogi w osiedlu Poligon rozpocznie prace w lipcu

Zielonka – wykonawca drogi w osiedlu Poligon rozpocznie prace w lipcu

Wykonawcą inwestycji jest firma Jakość Bis z Ząbek, która dzisiaj została oficjalnie wprowadzona na teren budowy przez Burmistrza Kamila Michała Iwandowskiego oraz Zastępcę [...]
0 komentarzy
Zielonka - dyżury psychologa dziecięcego w punkcie konsultacyjnym

Zielonka – dyżury psychologa dziecięcego w punkcie konsultacyjnym

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień w Zielonce poszerza swoją ofertę wsparcia. Już od czwartku, dzieci będą mogły bezpłatnie skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologa dziecięcego. [...]
0 komentarzy
Zielonka - 30-lecie firmy Szlesz-Mar

Zielonka – 30-lecie firmy Szlesz-Mar

Do grona zasłużonych i długoletnich przedsiębiorców z Zielonki dołączył Pan Andrzej Szleszyński, który swoją firmę prowadzi już od 30 lat. Z tej okazji [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.