Rozwój turystyki w powiecie

Zielonkowskie Forum Samorządowe rozpoczęło realizację nowego projektu. Jest nim opracowanie ?Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w powiecie wołomińskim na lata 2008-2015″.O projekcie rozmawiamy z prezesem Forum Grzegorzem Grabowskim.

– Dlaczego właśnie Forum realizuje projekt?

– Rozwój turystki na poziomie lokalnym jest jednym z celów działań naszego stowarzyszenia. Uważam, że na terenie powiatu można rozwijać turystykę, bowiem posiada on liczne atrakcje przyrodnicze i kulturowe. Moim zdaniem samorządy, zarówno powiatowy jak i gminne, nie są aktywne w działaniach na rzecz rozwoju turystyki.

Ponieważ samorząd wojewódzki ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego pt. ?Opracowanie lokalnych strategii rozwoju turystki”, opracowaliśmy i złożyliśmy wniosek w tym konkursie, który został pozytywnie oceniony i przystąpiliśmy do realizacji projektu. Realizujemy go w partnerstwie ze starostwem, które nie ponosi bezpośrednich kosztów jego realizacji. Chciałbym podkreślić, że nasz projekt to przykład, jak organizacja pozarządowa może wesprzeć działania samorządu za zewnętrzne środki finansowe.

– Uważa Pan, że jest szansa na to, aby w naszym regionie rozwinęła się turystyka?

– Turysta to osoba odwiedzająca jakieś miejsce z różnych powodów. Mogą to być odwiedziny znajomych, przyjazd na imprezę kulturalną, sportową lub rekreacyjną, odwiedzenie miejsca kultu religijnego lub związanego z jakąś osobą czywydarzeniem historycznym albo ciekawego przyrodniczo. Może być to przyjazd na dłuższy wypoczynek. Jeżeli potraktujemy turystykę jako powiązane działania w kilku dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, to możemy spowodować wzrost liczby osób odwiedzających nasz powiat.

Ważnym jest stworzenie warunków, dzięki którym mieszkaniec Wołomina czy Zielonki odwiedzi inne gminy z terenu powiatu. Jest jeszcze jedna ważna rzecz przy rozumieniu turystyki – nie jest sztuką wybudować hotel, jest ważne, aby przynosił on zyski. A z tym jest związany cały szereg działań poczynając od wybrania miejsca, dotarcia z informacją o obiekcie do potencjalnych klientów i przekonanie ich, że warto go odwiedzić.

Warto zatem zadbać o stworzenie atrakcyjnego programu dla gości, zapewnienie warunków pobytu o wysokim standardzie. Wtedy jest szansa że nasz gość chętnie do nas wróci i powie znajomym, że warto się u nas zatrzymać. Uważam, że nasz powiat może stać się takim miejscem i wcale nie trzeba budować ?hotelu” tylko wykorzystać to, co mamy.

– Co ma zawierać strategia, nad którą pracuje Forum?

– Nasza strategia ma odpowiedzieć na pytania: gdzie jesteśmy, jak turystyka w powiecie wygląda dzisiaj, jak ma wyglądać w 2015 roku, jak ten stan osiągnąć?
Chcemy, aby w budowaniu strategii uczestniczyło jak najwięcej osób. Na stronach internetowych: www.forumzielonka.org.pl i www.powiat_wolominski.pl znajdują się ankiety skierowane do instytucji i osób prywatnych zainteresowanych rozwojem turystyki w powiecie.

Zależy nam na Państwa współpracy, bo bez niej strategia będzie niedoskonała. Chcemy opracować materiał, którego celem będzie dostarczenie informacji podmiotom gospodarczym, inwestorom i mieszkańcom o długookresowych uwarunkowaniach rozwoju turystyki.

– Czy widzi Pan zagrożenia w realizacji tego projektu?

– Takim zagrożeniem będzie mała aktywność samorządów gminnych przy opracowaniu strategii i jej wdrażaniu. Cieszy jednak współpraca z samorządem powiatu, który jest partnerem w naszym projekcie. Starosta zadeklarował, że gotowy dokument przedstawi Zarządowi i Radzie Powiatu. Mam nadzieję że Rada przyjmie strategię w formie uchwały i że opracowane zapisy strategii będą również deklaracją i zobowiązaniem władz do podjęcia określonych przedsięwzięć i działań zmierzających do rozwoju turystyki w powiecie.

Rozmawiała Teresa Urbanowska