Rusza Fundusz Spójności

dsc03043.JPGMiejmy nadzieję, że takie obrazki już wkrótce na dobre znikną
z wizerunku Wołomina i Kobyłki. 14 sierpnia został ogłoszony wynik przetargów na wykonanie oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej i deszczowej w Wołominie. W Kobyłce wkrótce rusza budowa…

O Funduszu Spójności pisaliśmy na naszych łamach wielokrotnie. Przypomnijmy więc: w grudniu 2005 roku Komisja Europejska wyraziła zgodę na dofinansowanie projektu ?Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka?.
Dziś można powiedzieć, że inwestycja wreszcie rusza. Kobyłka wybrała wykonawcę kanalizacji w pierwszym przetargu decydując się na ofertę przekraczającą szacowany koszt inwestycji o około 45 milionów złotych, co jest kwotą o 75% wyższą niż planowano.
– Będziemy musieli zwiększyć wysokość kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i zwiększyć udział własny w tej inwestycji. Wszystko wskazuje na to, że przesuniemy rozpoczęcie budowy budynku komunalnego na rok przyszły – mówi Robert Roguski, burmistrz Kobyłki. Kontrakt pomiędzy Miastem Kobyłka a wykonawcą został podpisany 20 lipca. Na 29 sierpnia zaplanowane jest uroczyste wprowadzenie inwestora na teren budowy.
Komisja przetargowa rozstrzygająca przetarg wołomiński dotyczący budowy oczyszczalni i sieci kanalizacji, pierwszy przetarg unieważniła. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ogłaszając kolejny przetarg, zdecydowało się na inne rozwiązanie w części dotyczącej kanalizacji. Inwestycję podzielono na osiem obszarów, ogłaszając postępowanie przetargowe z możliwością składania ofert częściowych na poszczególne obszary.
– Taki zabieg nam się opłacił. Rozpiętość cen pomiędzy poszczególnymi wykonawcami jest bardzo duża. Trudno sobie nawet wyobrazić, że różnice sięgają nawet 250%. Jednak po tym przetargu wybraliśmy wykonawcę oczyszczalni, gdzie wzrost ceny, w stosunku do szacunków sprzed kilku lat, jest o 59,1%. W pierwszym przetargu była to znacznie wyższa kwota – mówi Jerzy Mikulski, burmistrz Wołomina.
Komisja przetargowa zdecydowała się na wybór wykonawców w czterech z ośmiu obszarów, na jakie podzielono gminę.
W obszarze I przetarg wygrało Konsorcjum firm lokalnych oferując cenę wyższą od zakładanej o 75,5%, w obszarze 4 ? przetarg wygrał GAZOMONTAŻ oferując cenę wyższą o 36,7%, obszar 7 ? tu również najlepszą cenę zaproponował GAZOMONTAŻ i wygrał przetarg z kwotą wyższą zaledwie o 27,7 % od zakładanej pierwotnie i w obszarze numer 8 – przetarg wygrał Konsorcjum firm lokalnych z kwotą o 45,6% większą niż pierwotnie zakładano.
Pozostałe części przetargów komisja unieważniła z przyczyn proceduralnych – niewypełnienie wymogów formalnych, a szkoda, bo niektóre z proponowanych ofert były bardzo korzystne cenowo.
– Cieszę się, że wybraliśmy taką drogę. To pozwoliło mniejszym firmom wziąć udział w przetargu i dzięki temu ceny, jakie tym razem osiągnęliśmy, są znacznie niższe niż w pierwszym przetargu – mówi burmistrz Wołomina.
Wyniki przetargu w PWiK ogłoszono 14 sierpnia. Na podpisanie umowy z wykonawcami trzeba jeszcze troszkę poczekać. Oferenci mają bowiem 7 dni na składanie protestów. Miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie go ,w rozstrzygniętych już częściach, ogłaszać ponownie.
W pozostałych czterech obszarach przetarg trzeba będzie powtórzyć.
W skład komisji przetargowych, zarówno w Wołominie jak i w Kobyłce, jako obserwatorzy, weszli przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Teresa Urbanowska