Samorząd Mazowsza upamiętnia pięciu wybitnych Polaków

W 2022 roku przypada wiele ważnych rocznic związanych z wybitnymi postaciami, które zapisały się na kartach historii Mazowsza i Polski. Wśród nich są Władysław Bartoszewski, Władysław Broniewski, Wojciech Fangor, Gabriel Narutowicz i Stanisław Osiecki. Radni województwa mazowieckiego postanowili upamiętnić tych pięciu wybitnych Polaków i tym samym zainteresować Mazowszan ich działalnością i osiągnięciami.

Wybór pięciu niezwykłych postaci nie był przypadkowy zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk. ? Chcieliśmy upamiętnić wybitnych przedstawicieli polskiej historii, kultury czy sztuki, których życie i twórczość były też mocno związane z naszym regionem. Tym bardziej, że w tym roku przypadają rocznice ich urodzin lub śmierci. Cała piątka to niekwestionowane wzory z przeszłości. Mamy w tym gronie bowiem zarówno artystów, autorów wielkich dzieł, jak i ludzi związanych z różnego rodzaju działalnością publiczną, społeczną, polityczną, którym zawdzięczamy wolną i niepodległą Polskę. Pamięć o nich powinna być wciąż żywa.

? Każda z tych wybitnych postaci wniosła w nasze życie wiele wartości. Ich działalność na polu politycznym, malarskim, literackim przekazała nam świadectwo  jak należy działać i żyć dla dobra kraju i drugiego człowieka. Poprzez swój talent, energię i uczucie dała nam drogowskaz. Chciałam też przy  tym przywołać słowa innego wybitnego człowieka Władysława Reymonta, pomagać w czasie teraźniejszym to  pomagać  pokoleniom przyszłym ? zaznacza Jadwiga Zakrzewska przewodnicząca sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Władysław Bartoszewskiego w 100. rocznicę urodzin

Polityk, działacz społeczny, historyk, dziennikarz, pisarz i kawaler Orderu Orła Białego. W latach 1940-1941 był więźniem Auschwitz. Od 1942 r. pracował w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej, współtworzył Radę Pomocy Żydom ?Żegota?. Uczestniczył w powstaniu warszawskim. W latach 1972-1983 pełnił funkcję sekretarza generalnego polskiego PEN Clubu. Jest autorem setek artykułów o historii najnowszej. Instytut Yad Vashem uhonorował go medalem ?Sprawiedliwy wśród narodów świata?. Po 1989 r. był senatorem, dyplomatą i dwukrotnie ministrem spraw zagranicznych.

Władysław Broniewski w 125. rocznicę urodzin i 60. rocznicę śmierci

Polski poeta i tłumacz literacki, autor liryki rewolucyjnej, patriotycznej, żołnierskiej i autobiograficznej. Był żołnierzem Legionów Polskich, uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Określany jest mianem ?najwybitniejszego reprezentanta polskiej poezji rewolucyjnej, stanowiącej artystyczny wyraz walki politycznej proletariatu?.

Wojciech Fangor w 100. rocznicę urodzin

Polski malarz, grafik, plakacista i rzeźbiarz. W 1946 r. otrzymał dyplom w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Na początku lat pięćdziesiątych tworzył obrazy zgodne z wymaganiami realizmu socjalistycznego. W latach 1953?1961 był docentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W okresie odwilży, po śmierci Stalina, odszedł od konwencji socrealizmu. Był współtwórcą polskiej szkoły plakatu i głównym twórcą op-artowych mozaik na dworcu Warszawa Śródmieście. W latach 60. i 70. stworzył serię obrazów z charakterystycznymi kołami i falami, wywołujących efekty optyczne. W 2007 roku opracował projekt końcowego wystroju siedmiu stacji II linii warszawskiego metra, które stały się największą światową podziemną galerią op-artu.

Gabriel Narutowicz w 100. rocznicę śmierci

Polski inżynier, hydrotechnik i elektryk. Od 1908 roku był profesorem politechniki w Zurychu, budowniczym elektrowni wodnych w zachodniej Europie. Podczas I wojny światowej był prezesem Polskiego Komitetu Społecznego w Zurychu i członkiem dyrekcji Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. W latach 1920?1921 pełnił funkcję ministra robót publicznych, a od 1922 r. ministra spraw zagranicznych. Głosami lewicy, centrum i mniejszości narodowej 9 grudnia 1922 r. został wybrany na prezydenta, co wywołało ostre ataki prawicy. W czasie wizyty w galerii ?Zachęta? 16 grudnia 1922 r. został zastrzelony w Warszawie przez nacjonalistę Eligiusza Niewiadomskiego.

Stanisław Osiecki w 55. rocznicę śmierci

Polski działacz ruchu ludowego, poseł i senator II RP, minister reform rolnych i minister przemysłu i handlu, taternik, współorganizator Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i popularyzator sportu i turystyki. Był działaczem społecznym, turystycznym, sportowym i lotniczym, a także publicystą prasy ludowej. W 1907 r. został aresztowany przez władze carskie i więziony w twierdzy brzeskiej za działalność niepodległościową. Zasiadał we władzach Towarzystwa Kółek Rolniczych. Wspierał zjednoczenie organizacji chłopskich na terenie zaboru rosyjskiego i powstanie PSL. Był członkiem Centralnego Komitetu Narodowego, komisarzem Straży Obywatelskiej i uczestnikiem tworzenia rządu ludowego w Lublinie. Od 1921 r. został członkiem rad naczelnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. We wrześniu 1939 r. został komisarzem Straży Obywatelskiej obszaru Żoliborz?Bielany. Należał także do konspiracyjnego Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego.

Sejmik województwa mazowieckiego zachęca do włączenia się w obchody rocznicowe upamiętniające wybitnych Mazowszan, m.in. organizując wydarzenia związane z tymi postaciami. Informacje o możliwościach wsparcia finansowego i współpracy znajdują się w zakładce Załatw sprawę/Kultura i Turystyka.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (22) 59 79 548.

 

Więcej informacji z Mazowsza

Mazowsze wygrało przed sądem

Mazowsze wygrało przed sądem

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Prokuratury Krajowej, która po 5 latach obowiązywania uchwały antysmogowej domagała się stwierdzenia jej nieważności. Sąd nie tylko stwierdził, [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim, Sokołowskim i Wołomińskim

W dniach od 27 do 31 marca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego, Sokołowskiego i Wołomińskiego. [...]
0 komentarzy
Mazowsze składa pozew i domaga się zwrotu 100 mln zł!

Mazowsze składa pozew i domaga się zwrotu 100 mln zł!

101 mln zł – to kwota, którą samorząd województwa przeznaczył w latach 2017-2019 na pokrycie ujemnego wyniku finansowego ośmiu szpitali. O zwrot tych [...]
0 komentarzy
Światowy Dzień Wody - Konkurs

Światowy Dzień Wody – Konkurs

Światowy Dzień Wody to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 r., obchodzone corocznie 22 marca. Celem tego święta jest przypominanie mieszkańcom [...]
0 komentarzy
25 marca rusza akcja szczepienia lisów

25 marca rusza akcja szczepienia lisów

Od 25 marca do 16 kwietnia 2023 r. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii zaplanował wiosenną akcję szczepienia lisów przeciw wściekliźnie. Spośród zwierząt wolno żyjących, to [...]
0 komentarzy
Nieodpłatne przejazdy dla kibiców w związku z meczem Polska - Albania

Nieodpłatne przejazdy dla kibiców w związku z meczem Polska – Albania

Dobra wiadomość dla fanów piłkarskich emocji – posiadacze biletów na mecz Polska – Albania będą mogli bezpłatnie korzystać z pociągów KM oraz stołecznej [...]
0 komentarzy
ZUS: pierwsze trzynastki trafią do emerytów przed Wielkanocą

ZUS: pierwsze trzynastki trafią do emerytów przed Wielkanocą

Pierwsze „trzynastki” trafią do emerytów i rencistów jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi. Aby otrzymać to świadczenie nie trzeba składać żadnego wniosku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych [...]
0 komentarzy
Planowane przerwy w dostawie prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Legionowskim i Nowodworskim

W dniach od 24 do 30 marca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Legionowskiego i Nowodworskiego. Obszar Data rozpoczęcia [...]
0 komentarzy
Dzień Przedsiębiorczości w Kolejach Mazowieckich

Dzień Przedsiębiorczości w Kolejach Mazowieckich

Początek wiosny wniósł do Kolei Mazowieckich nową energię. A to za sprawą tegorocznej edycji programu Dzień Przedsiębiorczości, w ramach której uczniowie Zespołu Szkół [...]
0 komentarzy
Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Dobra wiadomość dla wszystkich beneficjentów czekających na szczegółowe zapisy programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.