Samorząd Mazowsza wspiera rozwój obszarów wiejskich oraz organizacje i koła gospodyń z powiatów otwockiego, legionowskiego i wołomińskiego 

Ponad 18,8 mln zł z UE w ramach PROW 2014-2020 władze Mazowsza przeznaczą na rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatów wołomińskiego, otwockiego i legionowskiego. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy też ponad 7,8 mln zł na realizację inwestycji drogowych czy kulturalnych. To nie wszystko. Wsparcie trafi też do 26 organizacji i kół gospodyń wiejskich z tych powiatów na zakup sprzętu gastronomicznego czy wyposażenia świetlic. Dziś umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Wiesław Raboszuk. W spotkaniu wzięli również udział radni województwa mazowieckiego Anna Brzezińska i Piotr Kandyba.

Jak podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk rozwój obszarów wiejskich to jedno z priorytetowych działań samorządu Mazowsza. – Zależy nam na tym, aby każdy mieszkaniec naszego regionu dobrze czuł się w swojej miejscowości. Dlatego wspieramy zarówno te mniejsze inicjatywy, które służą integracji lokalnej społeczności, jak i te duże, związane z polepszaniem warunków życia na wsi. Podpisywane dziś umowy to najlepsze tego przykłady. Z jednej strony pomagamy i aktywizujemy koła gospodyń wiejskich, a z drugiej – wraz z UE wspieramy lokalne samorządy w rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej.

6 inwestycji ze wsparciem w ramach PROW 2014-2020

W ramach wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 samorząd Mazowsza przeznaczy łącznie ponad 18,8 mln zł na 6 inwestycji w powiatach wołomińskim, legionowskim i otwockim:

  • gmina Celestynów otrzymała 3 mln zł na rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Ostrów i budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Podbieli;
  • gmina Dąbrówka otrzymała ponad 3,4 mln zł na przebudowę stacji uzdatniania wody oraz budowę sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie gminy;
  • miasto i gmina Serock otrzymała ponad 3,5 mln zł na rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Stasim Lesie oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Jachrance;
  • gmina Jadów otrzymała ponad 2,8 mln zł na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Strachów, budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójty oraz przebudowę stacji uzdatniania wody w Nowym Jadowie;
  • gmina Jabłonna otrzymała 3 mln zł na budowę stacji uzdatniania wody oraz wodociągu na terenach zachodnich gminy;
  • gmina Tłuszcz otrzymała 3 mln zł na rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze wiejskim i zwiększenie liczby gospodarstw domowych z terenów wiejskich podłączonych do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

5 inwestycji ze wsparciem w ramach programu Mazowsze dla równomiernego rozwoju

Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie

Ponad 3,5 mln zł z budżetu Mazowsza umożliwi budowę siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie. Dzięki wsparciu powstanie nowoczesna, atrakcyjna, komfortowa, pozbawiona barier architektonicznych i dostępna dla wszystkich przestrzeń. W ramach zadania przewidziana jest również aranżacja przestrzeni wokół budynku, poprzez zagospodarowanie 1,5–hektarowej działki należącej do biblioteki. W planie jest budowa ścieżek rekreacyjnych, zakup i montaż ławek, nasadzenia zieleni o charakterze parkowym, zakup i montaż stojaków na rowery oraz książkomatu. Przestrzeń spacerowa wokół budynku będzie dostępna dla mieszkańców przez cała dobę, również w dni i godzinach, kiedy biblioteka będzie zamknięta.

Dzięki tej inwestycji gmina Klembów i jej mieszkańcy zyskają nową bibliotekę oraz wielofunkcyjną przestrzeń publiczną, centrum wiedzy i informacji, miejsce spędzania wolnego czasu, zabawy i rozwoju, aktywności, kreatywności i integracji lokalnej. Będzie to miejsce, które przyciąga różne grupy użytkowników: dzieci i młodzież, osoby dorosłe oraz seniorów, przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami.

Koszt inwestycji: 6 000 000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 3 500 000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2022-2024

Modernizacja budynku MDK w Wołominie

Szykują się duże zmiany w Miejskim Domu Kultury w Wołominie. Już niebawem placówka będzie w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Pomogą środki z budżetu województwa mazowieckiego. Dzięki wsparciu finansowemu budynek zostanie rozbudowany. Z myślą o osobach poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także osobach starszych czy rodzicach z wózkami dziecięcymi, do budynku dobudowane zostaną zewnętrzna winda oraz zadaszona rampa, które zapewnią stały dostęp do placówki. To szczególnie istotne w sytuacjach awarii szybu windowego czy przerw w dostawie energii elektrycznej. Projektowana winda zapewni dostęp na wszystkie poziomy budynku (w tym na oba poziomy piwnicy) i będzie wyposażona w panel z opisami w alafabecie Braille’a. Dodatkowo we wnętrzu kabiny będzie można również włączyć system komunikatów głosowych, informujących na którym poziomie winda się zatrzymuje. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel ponad 900 tys. zł.

Koszt inwestycji: 1 518 076,51 zł

Przyznana kwota dotacji: 910 845,90 zł

Planowany okres realizacji: 2022 – 2023

Remont Strażnicy w Myszadłach

Z kolei gmina Jadów otrzymane od samorządu Mazowsza wsparcie w wysokości 480 tys. zł przeznaczy na rozbudowę budynku OSP w Myszadłach oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, hydraulicznej i centralnego ogrzewania. Realizacja tej inwestycji to przede wszystkim lepsze warunki przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz poprawa warunków socjalnych dla strażaków poprzez m.in. budowę pryszniców i toalet.

Koszt inwestycji: 800 000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 480 000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2022-2023

Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Karczew

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę ulic stanowiących centrum życia społecznego oraz zapewniających dojazd do okolicznej zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej, usługowej oraz obiektów użyteczności publicznej w tym m.in. miejskiego przedszkola czy Szkoły Podstawowej nr 1.

W ramach prac planowane są:

  • przebudowa drogi gminnej nr 270318W, w Piotrowicach na odcinku 947,5 m polegająca na rozbiórce istniejącej konstrukcji jezdni i wykonaniu nowej konstrukcji jezdni z masy bitumicznej.
  • przebudowa ul. Kopernika od ul. Otwockiej do ul. Sienkiewicza na odcinku 326 m (z wyłączeniem przebudowy skrzyżowania z ul. Słowackiego) wraz z budową nawierzchni jezdni, zatoki postojowej (przy Przedszkolu nr 2, do którego uczęszcza około 150 dzieci), budową chodnika i zjazdów oraz budową sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami deszczowymi.
  • remont ulicy Generała Stefana Grota-Roweckiego na odcinku 278 m – w zakresie sfrezowania obecnej nawierzchni i położenia nowej nakładki z masy asfaltowo- bitumicznej.

Planowana przebudowa ulic będzie miała ogromny wpływ na poprawę przepływów komunikacyjnych, oraz na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Na ten cel samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył 2 mln zł.

Koszt inwestycji: 3 861 343,99 zł

Przyznana kwota dotacji: 2 000 000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2022-2023

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdan i Zagórze na terenie gm. Wiązowna

Wsparcie samorządu Mazowsza trafi też do gminy Wiązowna, która otrzymane środki w wysokości 1 mln zł przeznaczy na rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej. W ramach inwestycji opracowane zostaną m.in. założenia funkcjonalno-technicznych oraz dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej nr 270802W Majdan-Zagórze na odcinku o długości ok. 1,2 km. Finałem inwestycji będzie budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy.

Koszt inwestycji: 2 040 000,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 1 000 000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2022-2024

26 kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych w powiatach wołomińskim, legionowskim i otwockim

Wsparcie od samorządu województwa mazowieckiego w wysokości blisko 176 tys. zł otrzyma aż 26 organizacji w powiatach wołomińskim, legionowskim i otwockim. Tylko w tym roku na całym Mazowszu dofinansowane zostaną aż 834 inicjatywy kół gospodyń wiejskich na łączną kwotę ponad 5,4 mln zł.

Lista beneficjentów z powiatów wołomińskiego, legionowskiego i otwockiego:

Lp Nazwa oferenta/oferentów Tytuł zadania publicznego Kwota dotacji Powiat Gmina
1 Koło Gospodyń Wiejskich w Augustówce Każdy naszą sójkę zrobić może 7 000,00 zł otwocki Osieck
2 Ochotnicza Straż Pożarna w Kołbieli Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołbiel 7 000,00 zł otwocki Kołbiel
3 Koło Gospodyń Wiejskich w Dziecinowie Zakup stołów kuchennych ze stali nierdzewnej na potrzeby działalności statutowej KGW w Dziecinowie 7 000,00 zł otwocki Sobienie-Jeziory
4 Koło Gospodyń Wiejskich „W Rumiankowym Ogrodzie” w Nieporęcie Niech nas usłyszą w Rumiankowym Ogrodzie 5 000,00 zł legionowski Nieporęt
5 Koło Gospodyń Wiejskich w Sobiekursku Zakup mebli kuchennych w celu aktywizacji kobiet wiejskich w Sobiekursku 7 000,00 zł otwocki Karczew
6 Ochotnicza Straż Pożarna w Nadmie Unowocześnienie siedziby OSP NADMA poprzez zakup sprzętu multimedialnego 7 000,00 zł wołomiński Radzymin
7 Fundacja Akomodacja Zakup namiotu i wyposażenia 7 000,00 zł wołomiński Tłuszcz
8 Stowarzyszenie „Przyszłość Roszczepu” Łączymy pokolenia 7 000,00 zł wołomiński Klembów
9 Ochotnicza Straż Pożarna w Dobczynie COŚ dla naszych Pań! 7 000,00 zł wołomiński Klembów
10 Koło Gospodyń Wiejskich w Strachówce Doposażenie zaplecza kuchennego w lokalu Koła Gospodyń Wiejskich w Strachówce 7 000,00 zł wołomiński Strachówka
11 Koło Gospodyń Wiejskich „Władzinianki” we Władzinie Rozwój wspólnot lokalnych KGW”Władzinianki” 7 000,00 zł otwocki Kołbiel
12 Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Cygowskiej Gotowe na gotowanie 7 000,00 zł wołomiński Poświętne
13 Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrowicach „Piotrowiczanki” Zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Piotrowicach dla KGW Piotrowiczanki 6 600,00 zł otwocki Karczew
14 Koło Gospodyń Wiejskich „GADCZANKI” Wsparcie rozwoju Gospodyń z Gadki 7 000,00 zł otwocki Kołbiel
15 Koło Gospodyń Wiejskich w Dobczynie Gospodarne Kobiety zawsze gotowe do działania II 7 000,00 zł wołomiński Klembów
16 Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie 5 550,00 zł otwocki Celestynów
17 Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy Świetlica wiejska to bijące serce naszej społeczności 7 000,00 zł wołomiński Poświętne
18 Koło Gospodyń Wiejskich w Wujówce Panie z Wujówki i ich wędrówki 6 000,00 zł wołomiński Jadów
19 Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Woli Ręczajskiej Stroje dla członków Koła Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Woli Ręczajskiej 7 000,00 zł wołomiński Poświętne
20 Koło Gospodyń Wiejskich w Duczkach W Koło wyposażenia 7 000,00 zł wołomiński Wołomin
21 Ochotnicza Straż Pożarna w Gadce Doposażenie strażnicy OSP Gadka w miejscowości Gadka 7 000,00 zł otwocki Kołbiel
22 Ochotnicza Straż Pożarna w Łukówcu Piskorki ku aktywnościom c.d. 6 999,00 zł otwocki Karczew
23 Koło Gospodyń Wiejskich w Grabiance Aktywna Grabianka 7 000,00 zł otwocki Osieck
24 Koło Gospodyń Wiejskich w Równem Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem 5 800,00 zł wołomiński Strachówka
25 Fundacja Działaj do Woli Cyfrowe wsparcie 7 000,00 zł wołomiński Poświętne
26 Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Ręczajskiej Zakup profesjonalnego sprzętu gastronomicznego do świetlicy w remizie w Woli Ręczajskiej 7 000,00 zł wołomiński Poświętne
SUMA 175 949 zł

 

Więcej informacji z Mazowsza

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 29 maja do 8 czerwca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i [...]
0 komentarzy
Od czerwca wcześniejsi emeryci i renciści mogą zarobić więcej

Od czerwca wcześniejsi emeryci i renciści mogą zarobić więcej

1 czerwca zmieniają się graniczne kwoty przychodu dla pracujących rencistów i emerytów, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobieta/65 lat mężczyzna). [...]
0 komentarzy
Promocja 10% rabatu na zakup biletów okresowych w aplikacji Koleje Mazowieckie zostanie przedłużona

Promocja 10% rabatu na zakup biletów okresowych w aplikacji Koleje Mazowieckie zostanie przedłużona

W związku z dużym zainteresowaniem oraz pozytywnym odbiorem przez podróżnych promocji w aplikacji mobilnej Koleje Mazowieckie zostaje ona przedłużona do 31 sierpnia br. [...]
0 komentarzy
Wakacje z wojskiem

Wakacje z wojskiem

15 maja 2024 r. Wojsko Polskie zaprasza młodych ochotników do spędzenia części swoich wakacji na dobrowolnym, darmowym i ochotniczym szkoleniu wojskowym pod nazwą [...]
0 komentarzy
Komunikat Warszawskiego Transportu Publicznego

Komunikat Warszawskiego Transportu Publicznego

W dniach 29 maja – 2 czerwca wprowadza się zmiany w organizacji Warszawskiego Transportu Publicznego 29.05.2024 r. (środa) 30.05.2024 r. (Boże Ciało – czwartek) 31.05.2024 r. (piątek) [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.