Samorząd województwa mazowieckiego dba o zdrowie kobiet

W ramach pierwszej edycji programu „Mazowsze dla zdrowia kobiety 2023” zostanie zrealizowanych 26 inicjatyw. Projekty dotyczą ochrony zdrowia i profilaktyki najczęściej występujących u kobiet chorób, m.in. nowotworowych. Na ten cel samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 1,7 mln zł.

W tym roku po raz pierwszy samorząd województwa realizuje program „Mazowsze dla zdrowia kobiety”. Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, władze Mazowsza chcą w ten sposób zachęcić samorządy do promowania zdrowia kobiet. – Na Mazowszu mieszka 2,8 mln ciepłych, mądrych i energicznych pań. To kobiety w różnym wieku, ale zawsze z niesamowitą energią i radością życia. Wiele z nich angażuje się w życie społeczne regionu. Z myślą o nich i o ich zdrowiu stworzyliśmy program „Mazowsze dla zdrowia kobiety”.

Założenia programu

Celem projektu jest wspieranie zadań związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką chorób najczęściej występujących u kobiet, m.in. nowotworów, chorób uroginekologicznych czy osteoporozy. Mogą to być np. świadczenia zdrowotne, czyli możliwość wykonania podstawowych i ważnych badań, takich jak USG piersi, mammografia czy cytologia. O tym, jak istotną rolę odgrywa profilaktyka, mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc. –  Cieszę się, że do programu zgłoszono 26 projektów, które zostaną zrealizowane dzięki środkom z budżetu Mazowsza. Jest to o tyle ważne, że w trakcie pandemii wiele pań przestało wykonywać badania profilaktyczne.

Ważnym aspektem programu jest promocja zdrowia i edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb kobiet w różnym wieku. – To bardzo ważny program z punktu widzenia wzmacniania polityki zdrowotnej. Celem jest wsparcie zdrowia kobiet dzięki finansowaniu działań z zakresu profilaktyki prowadzonych w formie warsztatów, spotkań edukacyjnych, akcji profilaktycznych czy przeprowadzania koniecznych badań – podkreśliła Anna Katarzyna Brzezińska, przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu.

Kto mógł starać się o wsparcie?

Dofinansowanie mogły otrzymać mazowieckie powiaty i miasta na prawach powiatu. Pomocą finansową z budżetu województwa zostały objęte zadania własne samorządów powiatowych z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Co ważne, nie mogły to być projekty o charakterze inwestycyjnym. W sumie na ten cel samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 1,7 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania jednego zadania to 90 tys. zł. Władze powiatów i miast przekazały środki m.in. na przeprowadzenie badań, działań promocyjnych i akcji profilaktycznych. Z programu skorzystają mieszkańcy Płocka i 16 powiatów: ciechanowskiego, pułtuskiego, płońskiego, żuromińskiego, makowskiego, ostrołęckiego, grodziskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego, płockiego, garwolińskiego, węgrowskiego,   legionowskiego, otwockiego, wołomińskiego. W ciągu kilku tygodni beneficjenci ogłoszą konkursy na wybór podmiotów leczniczych, które będą realizowały zadania.

Mazowsze stawia na zdrowie kobiet

Program „Mazowsze dla zdrowia kobiety” to niejedyna forma wsparcia ze strony samorządu. Mieszkanki naszego regionu mogą również liczyć na pomoc w ramach programu wykrywania raka piersi na wczesnym etapie czy leczenia niepłodności z wykorzystaniem metody in vitro. Władze województwa rokrocznie przeznaczają też ogromne środki na modernizacje wojewódzkich szpitali, w tym oddziałów ginekologiczno-położniczych. Działania władz województwa zostały docenione. Samorząd Mazowsza otrzymał nagrodę „Perspektywy Medycyny” w kategorii profilaktyka zdrowotna za realizację programu szkoły promocji zdrowia oraz zaplanowane na lata 2022-2025 liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej.

Lista dofinansowanych projektów.

Więcej informacji z Mazowsza

Samorząd województwa nagrodzi najlepsze mazowieckie muzea

Samorząd województwa nagrodzi najlepsze mazowieckie muzea

Wystartował konkurs „Mazowieckie zdarzenia muzealne – Wierzba” skierowany do placówek muzealnych na całym Mazowszu. Samorząd województwa nagrodzi najlepsze inicjatywy – projekty, wydawnictwa i wystawy wyróżniające się działaniami promującymi [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 15 do 19 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Dwie inwestycje sejmiku Mazowsza w ogólnopolskim konkursie!

Dwie inwestycje sejmiku Mazowsza w ogólnopolskim konkursie!

Trwa głosowanie na najciekawsze budowy i modernizacje w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Wśród nominowanych są dwie inwestycje zrealizowane przez Sejmik Województwa Mazowieckiego – szkoła [...]
0 komentarzy

Konsultacje społeczne projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego

Informuje się o przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i rozpoczęciu konsultacji [...]
0 komentarzy
Student czy uczeń też mogą dorobić do renty rodzinnej

Student czy uczeń też mogą dorobić do renty rodzinnej

Od 1 marca uczniowie i studenci,  którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS-u, mogą więcej dorobić do swojego świadczenia. Zmieniły się kwoty graniczne przychodu, [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.