Samorządowcy z wizytą u Marszałka Struzika

W dniu dzisiejszym (środa 16grudnia) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie związane z modernizacją linii kolejowej E75 któremu przewodniczył Marszałek Adam Struzik.

Na to spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele: samorządów zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej Warszawa-Białystok, PKP PLK oraz wykonawcy czyli firmy TORPOL
Burmistrzowie, starostowie i wójtowie przedstawiali problemy powstające w trakcie realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją linii kolejowej prowadzonych przez PKP.
Omawiano szereg problemów związanych z tą rozległą inwestycją.Główne problemy dotyczą odbudowy dróg,które ulegają zniszczeniu na skutek realizacji zadania czy też odwodnienia samych terenów kolejowych.
Reprezentująca podczas spotkania samorząd wołomiński Edyta Zbieć, zastępca burmistrza Wołomina, przedstawiła istotny problem z punktu widzenia mieszkańców okolicy ulicy Duczkowskiej dotyczący zmiany projektu w zakresie wjazdu w tę ulicę z Al. Niepodległości. Kolejnym problemem poruszonym przez stronę wołomińską jest powstawanie ekranów akustycznych w obrębie przystanku kolejowego w Zagościńcu, które podczas awarii rogatek mogą znacznie ograniczać widoczność pieszym i pojazdom.
Rozmawiano również o ustawieniu drugiej wiaty przystankowej na peronie w Zagościńcu dla jadących w stronę Warszawy. Poruszono również temat związany z oświetleniem chodnika wzdłuż ul. Kolejowej ? od ul. Sławkowskiej do ul. Piłsudskiego oraz oświetlenia w ulicy Duczkowskiej.
Wykonawca ? firma TORPOL – zobowiązał się do pilnego rozwiązania problemu związanego z oświetleniem w obu wymienionych lokalizacjach jeszcze do końca bieżącego roku.
Podczas spotkania poruszono również temat związany z organizacją ruchu w obrębie przejazdu w Zagościńcu, wołomińska wiceburmistrz apelowała o konieczność poprawy bezpieczeństwa zjazdu z torowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.