Sejmik Mazowsza w końcu pod własnym dachem?

Sejmik Mazowsza

Do końca grudnia 2024 r. ma powstać dokumentacja projektowa nowego obiektu, w którym znajdą się siedziby – Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz samorządu Mazowsza. Nowy budynek ma powstać na tyłach gmachu Sądu Najwyższego przy ul. Świętojerskiej w Warszawie. Właśnie podpisana została umowa z pracownią projektową Projekt Praga, która przygotowała zwycięską koncepcję architektoniczną. Od ponad 20 lat instytucje samorządowe wynajmują przestrzenie biurowe, ponieważ sejmik Mazowsza w momencie powołania nie otrzymał własnej siedziby.

Nowe gmachy samorządu województwa i sądu apelacyjnego

Koncepcja pracowni Projekt Praga sp. z o.o. została wyłoniona w maju br. w konkursie architektonicznym ogłoszonym przez Sąd Apelacyjny w Warszawie we współpracy z Województwem Mazowieckim oraz Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Dotyczył on opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej i pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje, na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”.

Neomodernistyczne budynki wkomponowane w architekturę Starego Miasta

Zadanie konkursowe zakładało zaprojektowanie dwóch budynków: gmachu sejmiku z salą obrad oraz biurami dla mazowieckich instytucji, a także budynku sądu apelacyjnego. Lokalizacja nowych gmachów nie należy do najłatwiejszych. Nowe budynki muszą komponować się z otoczeniem, w szczególności z siedzibą Sądu Najwyższego i spełniać szereg wymogów chociażby tych dotyczących wysokości. Ze względu na bliskie sąsiedztwo Starego Miasta wysokość obiektów została ograniczona do 19,5 m z szóstą kondygnacją wycofaną powyżej tej granicy do wysokości 23,5 m. Wjazd na teren posesji został przewidziany od ul. Telakowskiej.

O zwycięskim projekcie mówi Karolina Tunajek, architektka z pracowni Projekt Praga. –  Oba budynki będą zlokalizowane przy ulicy Świętojerskiej 9 w Warszawie, bardzo blisko Placu Krasińskich, w bezpośrednim sąsiedztwie gmachu Sądu Najwyższego. Pierwszy od strony ulicy Świętojerskiej będzie budynek województwa mazowieckiego, natomiast budynek Sądu Apelacyjnego usytuowany będzie w głębi działki. Między budynkami zaprojektowaliśmy reprezentacyjny plac wejściowy, do którego będzie się można dostać od strony ul. Świętojerskiej poprzez zaprojektowane ciągi piesze. Największym wyzwaniem projektowym było wpisanie obiektów w otoczenie, które jest niezwykle wymagające pod kątem architektonicznym, historycznym, a także pełne elementów ważnych dla tożsamości Warszawy. Staraliśmy się, aby nasz projekt dopełnił istniejące założenie i wpisał się w jego architektoniczną narrację. Bryły i wysokości projektowanych budynków zostały ustalone jeszcze przed konkursem na etapie szczegółowych analiz urbanistycznych. Nawiązując do otoczenia zastosowaliśmy ujednoliconą kolorystykę. Są to odcienie zieleni nawiązujące do gmachu Sądu Najwyższego i jego kolumnady okalającej pomnik Powstania Warszawskiego. Na elewacjach zostały zastosowane powtarzalne, uspokojone klasyczne rytmy pionowych elementów. Mamy nadzieję, że to wszystko stworzy spójny charakter zespołu i że w mieście powstanie nowa jakościowa przestrzeń publiczna.

Sejmik Mazowsza po ponad 25 latach we własnej siedzibie

Własna siedziba sejmiku to realne oszczędności. Do tej pory Sejmik Województwa Mazowieckiego obradował w wynajmowanej sali. Jak zauważa sekretarz województwa mazowieckiego – dyrektor urzędu Waldemar Kuliński, po wielu latach jest szansa, aby sejmik miał własną, dobrze przygotowaną siedzibę. – Przez 23 lata funkcjonowania województwa musieliśmy wynajmować salę, w której Radni Województwa Mazowieckiego mogli obradować. Nowy obiekt to szansa, aby nie tylko sejmik, ale także podległe nam instytucje i biura były skumulowane w jednym miejscu. To nie tylko wygoda, ale także w dłuższej perspektywie czasu spore oszczędności. Liczymy na szybkie opracowanie dokumentacji i jeśli sytuacja ekonomiczna na to pozwoli ruszamy z budową. 

Całkowita powierzchnia użytkowa obiektów wyniesie ok. 12 tys. m2, czego 7 tys. m2 to budynek sejmiku. Na parterze budynku sejmiku, od strony zewnętrznej znajdzie się relief herbu województwa. Obiekt będzie wyposażony w atrium doświetlające biura, na którego dnie zaprojektowano wewnętrzny ogród. Poniżej zaplanowano salę obrad sejmiku, której powierzchnia wyniesie 414,25 m2 plus dwie galerie dla gości o łącznej powierzchni 272,26 m2 . W sumie sala ta będzie mogła pomieścić ponad 350 osób. W obiekcie znajdą się także trzy sale posiedzeń komisji o łącznej powierzchni 168 m2 oraz pięć sal klubów sejmikowych o powierzchni 223 m2. – Będzie to godna siedziba sejmiku Mazowsza. Aula, miejsce posiedzeń radnych, bardzo przypomina historyczny Sejmik Śląski i polski parlament. To pokazuje wyjątkowość tego miejsca, które będzie służyło władzom Mazowsza i radnym województwa – podkreśla wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Marcin Podsędek.

W garażu przewidziano 25 miejsc parkingowych plus cztery w terenie. Zaplanowano także rowerownię, która pomieści 40 rowerów, miejsce dla kolejnych 20 będzie w pasażu.

Zielono i energoszczędnie

Oba obiekty będą energooszczędne. Mają być ogrzewane i chłodzone za pomocą pomp cieplnych, zamontowana zostanie wentylacja nawiewno-wywiewna. Zaprojektowano także instalacje pod panele fotowoltaiczne oraz zbiorniki retencyjne dla wód opadowych, z kolei na dachach zaprojektowane zostały panele fotowoltaiczne.

Zwycięska koncepcja architektoniczna objęła nie tylko budynki, ale także zagospodarowanie terenu. Pomiędzy gmachami powstanie plac. Wyznaczono także pieszą aleję, która zostanie obsadzona niską zielenią. Powstanie także zadaszony pieszy pasaż z ławkami i stojakami na rowery.

Umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej podpisali Katarzyna Adamczyk-Czubik – dyrektor Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz Marcin Garbacki – prezes zarządu Projekt Praga Sp. z o.o.

 Marta Milewska –  Rzeczniczka Prasowa

 

Więcej informacji z Mazowsza

Walne Stowarzyszenia Metropolia Warszawa

Walne Stowarzyszenia Metropolia Warszawa

13 czerwca odbyło się walne zgromadzenie członków Walnego Stowarzyszenia Metropolia Warszawa. Prezesem ponownie został Michał Olszewski, były wiceprezydent Warszawy. Do zarządu tej organizacji [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 17 do 21 czerwca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Profesjonalny program inkubacji startupów – Platforma Startowa Centralny Akcelerator Innowacji „Mazovian StartUPolis”

Profesjonalny program inkubacji startupów – Platforma Startowa Centralny Akcelerator Innowacji „Mazovian StartUPolis”

Informujemy o możliwości  wzięcia udziału w profesjonalnym programie inkubacji startupów – Platforma Startowa Centralny Akcelerator Innowacji „Mazovian StartUPolis” Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Legionowskim i Nowodworskim

W dniach od  13 do 21 czerwca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Legionowskiego i Nowodworskiego. Obszar Data rozpoczęcia [...]
0 komentarzy
Samorząd Mazowsza nagrodzi startupy

Samorząd Mazowsza nagrodzi startupy

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Startuj z Mazowsza”. Pula nagród to 90 tys. zł! Zgłoszenia można przesyłać do 15 lipca br. To już 6. [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.