Sejmik o sytuacji ratowników medycznych

Sytuacja w ratownictwie medycznym była omawiana podczas posiedzenia sejmiku województwa. Ratownicy domagają się od strony rządowej i NFZ zwiększenia nakładów na ratownictwo medyczne. Tymczasem samorząd województwa, przygotowując się na kolejną falę pandemii, podjął decyzję o zwiększeniu o 120 mln zł puli covidowego projektu unijnego. Dzięki temu do szpitali trafi kolejny potrzebny sprzęt, a ratownicy otrzymają 800 zł z UE specjalnego dodatku.

Na Mazowszu działają 202 zespoły ratownictwa medycznego. Funkcjonowanie ratownictwa medycznego, w tym przede wszystkim wynagrodzenia personelu, są finansowane przez budżet państwa i NFZ. Środki te od wielu lat są jednak niewystarczające, o czym wielokrotnie alarmowały samorządy i sami medycy.

 – Samorządy województw, są podmiotami tworzącymi, a nie finansującymi działalność placówek medycznych czy stacji pogotowia ratunkowego. Od lat mówimy o niedofinansowaniu systemu, o brakach kadrowych. Rząd zdaje się tego nie słyszeć. Musi dojść do tragedii, żeby ktoś w końcu zauważył problem. Jedynym rozwiązaniem dla tej patowej sytuacji, której od dwóch tygodni jesteśmy świadkami jest  zwiększenie finansowania Państwowego Ratownictwa Medycznego przez stronę rządową. Tu potrzeba zdecydowanych decyzji – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Zbyt niskie stawki na ratownictwo

Samorząd województwa mazowieckiego jest podmiotem tworzącym dla czterech stacji pogotowia – Meditrans w Ostrołęce, Siedlcach i w Warszawie oraz stacji pogotowia w Płocku. W stacjach pracuje w sumie 1651 osób, z czego najwięcej, bo aż 1137 w stołecznym Meditransie. Stawki godzinowe ustalane przez NFZ w zależności od stacji wahają się od 65 zł do 110 zł dla lekarza, od 34 zł do 47 zł dla pielęgniarki, od 32 zł do 47 zł dla ratownika medycznego i od 37 zł do 45 zł dla kierowcy ratownika.

Jak zauważa członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, stawki za tzw. dobokaretki na Mazowszu wcale nie należą do najwyższych, a od 10 lat nie było żadnych zwiększeń.

– Niestety, sytuacja finansowa stacji nie jest dobra. Strata na ratownictwie w mazowieckich stacjach kształtuje się następująco: w Warszawie – minus 8,8 mln zł, w Siedlcach – minus 5 mln zł, w Płocku – minus 5,6 mln zł, w Ostrołęce – minus 5,3 mln zł. Elżbieta Lanc dodała również, że dyrekcja pogotowia poruszać się może tylko w zakresie puli środków, którą ma na dany rok do dyspozycji. – Tymczasem wszystkie koszty operacyjne, czyli m.in. czynsze za najem stacji wyczekiwania, rachunki za prąd, paliwo, leki etc.  również znacząco wzrosły. Obecny budżet pogotowia jest zatwierdzany przez Ministerstwo Zdrowia i dopóki Ministerstwo Zdrowia nie przekaże dodatkowych środków na wynagrodzenia dyrekcja pogotowia ma związane ręce. My jako samorząd możemy doposażać pogotowie i to robimy, i w dalszym ciągu będziemy robić.

 Pani marszałek odniosła się także do rzekomych zysków pogotowia, o których wspominali w mediach przedstawiciele strony rządowej.

– W debacie publicznej pojawiły się informacje o rzekomym zysku pogotowia. To wynik bilansowy, a zatem zysk wirtualny, a w rzeczywistości konsekwencja m.in. zakupów karetek i innego wsparcia rzeczowego, którego w czasie pandemii trafiało do stacji bardzo wiele, również dzięki wsparciu samorządu województwa i UE – wyjaśniła Elżbieta Lanc.

 120 mln więcej z UE i powrót unijnych dodatków dla ratowników

 Przygotowując się na IV falę pandemii, samorząd województwa mazowieckiego podjął decyzję o zwiększeniu o kolejnych 120 mln zł projektu unijnego, w ramach którego realizowane są zakupy sprzętu dla mazowieckich szpitali. W efekcie jego wartość wyniesie teraz 480 mln zł. Samorząd chce także zwiększać pulę drugiego projektu unijnego, w ramach którego realizowane są m.in. szkolenia dla kadry medycznej – z 46 mln zł do 55 mln zł. Elżbieta Lanc poinformowała, że dzięki tej decyzji, od października samorząd województwa planuje przekazać ze środków unijnych 800 zł dodatku dla ratowników i 600 zł dla personału niemedycznego. Samorząd wystąpi do Komisji Europejskiej o wyrażenie zgody na takie zwiększenia.

W ramach projektu dotyczącego zakupu niezbędnego sprzętu dla mazowieckich placówek medycznych, do stacji pogotowia trafiło w sumie 37 ambulansów, aparatura medyczna, środki ochrony i dekontaminatory. Stacje pogotowia otrzymują również środki finansowe z budżetu województwa na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji.

Rządowe dodatki covidowe powinny wrócić

Radni dyskutowali na temat najważniejszych problemów, z jakimi mierzą się obecnie stacje pogotowia ratunkowego. Są to przede wszystkim spadek liczby lekarzy i ratowników medycznych chętnych do pracy w pogotowiu, braki finansowe wynikające m.in. ze zbyt niskich stawek dobokaretki, co z kolei uniemożliwia pokrycie oczekiwań finansowych pracowników, a także pogłębiająca się niewydolność całego systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Jak zauważa przewodniczący sejmikowej komisji zdrowia i kultury fizycznej Krzysztof Strzałkowski, dodatki covidowe powinny natychmiast wrócić.

– Bez tego nie ma mowy o godnym uposażeniu ratowników medycznych. Nie ma mowy też, aby to samorządy, które są tylko wykonawcami zadań opłacanych przez administrację rządową, pokrywały z własnej kieszeni zwiększone wynagrodzenia. Przypomnę też, że pan wojewoda przejął pełną odpowiedzialność nad pracą dyspozytorni, więc wszelkie pytania w sprawie organizacji pracy, powinny być kierowane właśnie do niego.

 Z radnym Strzałkowskim w pełni zgodziła się radna Dorota Stalińska.

– Niestosowne jest kreowanie w opinii publicznej ratowników jako tych, którzy walczą tylko o pieniądze. To niesprawiedliwe i żenujące. Powinniśmy zrobić wszystko jako samorząd, aby chronić tych ludzi, którzy ciężko pracują za pieniądze ciągle za małe – dodała.

Przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski kończąc dyskusję nad sytuacją w ratownictwie medycznym wyraził nadzieję, że sytuacja wkrótce zostanie opanowana. Samorząd województwa będzie w dalszym ciągu wspierał mazowieckie placówki.

 

 

Więcej informacji z Mazowsza

wścieklizna na terenie województwa mazowieckiego

Uwaga wścieklizna na terenie województwa mazowieckiego

11 października 2021 r. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu 66. przypadku wścieklizny u zwierząt wolno żyjących na terenie województwa mazowieckiego w [...]
0 komentarzy

Mazowsze wspiera OSP z powiatu wołomińskiego

Strażacy-ochotnicy otrzymają kolejne wsparcie od samorządu Mazowsza. Radni województwa przeznaczyli wczoraj łącznie 407 tys. zł na zakup sprzętu specjalistycznego i odzieży ochronnej dla [...]
0 komentarzy

Samorząd Mazowsza wspiera lokalne inwestycje

Kolejnych 150 projektów otrzyma wsparcie z budżetu województwa w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Wśród nich znalazło się [...]
0 komentarzy

Finał LOTTO Poland Bike Marathon w warszawskim Wawrze

Kolarski peleton LOTTO Poland Bike Marathon 2021, prowadzony przez Grzegorza Wajsa, już na mecie. Amatorzy na rowerach górskich zakończyli trzynasty sezon cyklu w [...]
0 komentarzy

13 października – Dzień Ratownictwa Medycznego – dane dla woj. mazowieckiego za 2020 r.

W 2020 r. na terenie województwa mazowieckiego pracowało 2182 ratowników medycznych, z czego 665 w Warszawie. W większości powiatów Mazowsza panowała równowaga popytu [...]
0 komentarzy
dotacja

Ponad 8 mln zł w ramach programów Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Maluch+ dla samorządów z regionów ciechanowskiego, siedleckiego, ostrołęckiego i warszawskiego

9 umów na łączną kwotę 8 226 418,40 zł na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 1 umowę na kwotę 35 640,00 zł [...]
0 komentarzy

Poświęć chwilę i weź udział w badaniu

W imieniu Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz zespołu Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Politechniki Warszawskiej realizującego badanie na zlecenie [...]
0 komentarzy

Oświadczenie w związku z lądowaniem śmigłowca LPR na placu Bankowym w Warszawie

W związku z lądowaniem śmigłowca LPR na placu Bankowym w Warszawie oraz w nawiązaniu do słów przekazywanych przez przedstawicieli Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego [...]
0 komentarzy

Wizyta Wojewody Mazowieckiego w Kozietułach

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł wziął udział w spotkaniu (30 września br.) z dyrekcją, gronem pedagogicznym oraz rodzicami dzieci, które uczęszczają do Niepublicznej Szkoły [...]
0 komentarzy

Najlepsze sery z Mazowsza i zdjęcia „ze smakiem” nagrodzone

Znamy laureatów i wyróżnionych w konkursach organizowanych przez samorząd Mazowsza – „Mazowieckim Konkursie Serów Zagrodowych” oraz „Mazowieckim Konkursie Fotografii Kulinarnej”. Najlepszym mazowieckim producentom [...]
0 komentarzy

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.